Nid yw Copïo Cynnwys yn Iawn

copi simpson copi1

Yn gyntaf fy ymwadiad: ydw i nid atwrnai. Gan nad ydw i'n atwrnai, rydw i'n mynd i ysgrifennu'r swydd hon fel barn. Ar LinkedIn, a sgwrs Dechreuwyd gyda'r cwestiwn canlynol:

A yw'n gyfreithiol ail-bostio erthyglau a chynnwys arall sy'n addysgiadol ar fy mlog (gan roi clod i'r awdur go iawn wrth gwrs) neu a ddylwn siarad â'r awdur yn gyntaf ...

Mae yna ateb eithaf syml i hyn ond roeddwn i wedi gwirioni yn llwyr ar ymateb y llu yn y sgwrs. Ymatebodd mwyafrif y bobl gyda chyngor sydd, yn wir, cyfreithiol i ail-bostio erthyglau neu gynnwys a oedd yn addysgiadol ar eu blog. Erthyglau repost? cynnwys? Heb ganiatâd? Ydych chi'n gnau?

copi simpson copi1

Mae'r ddadl gyfreithiol yn parhau ynghylch yr hyn sy'n gyfystyr â defnydd teg yn ogystal â pha mor bell y mae hawlfraint yn amddiffyn cwmni neu unigolyn os yw'ch cynnwys yn canfod ei hun ar wefan arall. Fel rhywun sy'n ysgrifennu tunnell o gynnwys, gallaf ddweud wrthych yn hollol ei fod yn anghywir. Ni ddywedais ei fod yn anghyfreithlon ... dywedais ei fod anghywir.

Yn anhygoel, Tynt yn darparu ystadegau imi fod fy nghynnwys yn cael ei gopïo dros 100 gwaith y dydd gan ymwelwyr. 100 gwaith y dydd !!! Mae'r cynnwys hwnnw'n cael ei ddosbarthu'n aml trwy e-bost ... ond mae peth ohono'n ei wneud ar wefannau pobl eraill. Mae rhai o'r cynnwys yn samplau cod - yn ôl pob tebyg yn eu gwneud yn brosiectau gwe.

Ydw i'n bersonol yn ail-bostio cynnwys? Oes… ond bob amser gyda chaniatâd neu trwy ddilyn polisi'r wefan a greodd y cynnwys. Sylwch na ddywedais i priodoliad. Nid yw taflu dolen gyswllt ar gynnwys y gwnaethoch ei bostio yn gyfystyr â chaniatâd ... rhaid rhoi caniatâd yn benodol i chi. Yn aml mae gen i gwmnïau technoleg marchnata yn fy rhoi ar eu platfform neu feddalwedd ... yn hytrach na gwneud y gwaith anodd o ysgrifennu adolygiad llawn, rwy'n aml yn gofyn iddyn nhw am uchafbwyntiau yr hoffen nhw eu gwneud yn y swydd. Maent yn rhoi caniatâd penodol iddynt eu cyhoeddi.

Y tu allan i hawlfraint, rwy'n tueddu i gyfeiliorni ar ochr defnyddio Creative Commons. Tiroedd comin creadigol yn diffinio'n benodol a ellir copïo'r gwaith ar y wefan â phriodoli yn unig, heb ei briodoli, neu a oes angen caniatâd ychwanegol arno.

Mewn oes lle mae pob busnes yn dod yn gyhoeddwr cynnwys, mae'r demtasiwn i gopïo a gludo post ynghyd â chynnwys rhywun arall yn gryf. Mae'n symudiad peryglus, serch hynny, sy'n mynd yn fwy peryglus erbyn y dydd (dim ond gofyn i'r blogwyr gael eu siwio gan Iawn). Waeth a yw'r achosion cyfreithiol yn ddilys ai peidio ... mae cael eich casgen yn cael ei llusgo i'r llys a gorfod ymrestru atwrnai i'ch amddiffyn yn cymryd llawer o amser ac yn ddrud.

Osgoi ef trwy ysgrifennu eich cynnwys eich hun. Nid dim ond y peth diogel i'w wneud, mae hefyd y peth braf i'w wneud. Rydym wedi buddsoddi llawer o amser ac ymdrech i ddatblygu ein gwefannau (fel y mae llawer o gwmnïau). Mae cael eich cynnwys wedi'i godi a'i gyflwyno ar ryw wefan arall ... mae denu sylw ac weithiau refeniw hyd yn oed ... yn hollol lewys.

delwedd: Lluniau Sialc Bart Simpson - lluniau

13 Sylwadau

 1. 1

  Dude rydych chi'n hollol gywir yn y cyfreithlondeb cyfan yn erbyn anghywir. Nid yw'n iawn ac mae'n ffiniol anghyfreithlon mewn rhai achosion. Rwyf wedi darllen rhai lleoedd bod 10 i 20% yn iawn gyda chredyd + cyswllt, ac mae'r cyfan yn dibynnu ar y cyd-destun hefyd. Mae dychan, “collage” a mathau eraill o bethau yn cael ychydig mwy o drugaredd.

  Ond mae'n rhaid i mi ddweud bod angen caniatâd dim ond os ydych chi'n “ail-bostio'r” holl beth neu gyfran enfawr ohono.

  Er enghraifft, os ydw i'n ysgrifennu darn yn y cyfryngau cymdeithasol ac rydw i eisiau dyfynnu CHI, Douglas Karr a fy swydd yw 600 - 1200 gair ar gyfer enghreifftiol ... ac rwyf am ddefnyddio dyfynbris o un o'ch swyddi. Byddaf yn defnyddio dyfynbris ac yn darparu priodoliad heb ofyn am ganiatâd.

  Wedi'r cyfan gwnaethoch chi ei bostio ar-lein ac o'r herwydd rydych chi bellach yn “ffigwr cyhoeddus” a phe bai'n rhaid i mi ofyn am ganiatâd unrhyw un rydw i'n ei ddyfynnu, yna byddai postio rhywbeth yn dod yn amhosib - mae rhai pobl yn cymryd dyddiau, wythnosau neu byth yn ymateb. Ond nodwch y rhan am nifer y geiriau ... Dyfynbris fyddai 1 frawddeg… 2 ar y mwyaf felly dim ond 1 frawddeg fyddai hi efallai mewn 100 - 200 brawddeg.

  a… dydw i ddim yn gyfreithiwr nac yn unrhyw beth chwaith felly dyma fy marn fy hun i raddau helaeth.

 2. 2
 3. 4

  Sut ydych chi'n teimlo am ddarnau? Rwy'n aml yn tynnu paragraff o flog sy'n ddiddorol neu'n ysbrydoledig i mi fel sylfaen ar gyfer erthygl newydd. Rwyf bob amser yn cynnwys dolenni cefn a chredyd.

  • 5

   Nid sut rydw i'n teimlo amdanyn nhw, Lorraine ... dyma sut mae perchennog y wefan yn teimlo. Mae dyfyniadau yn dal i gopïo cynnwys - does dim ots cyn lleied yw'r deunydd. Byddai cefnogwyr yn dweud bod dyfyniad yn 'ddefnydd teg' os ydych chi'n gwneud pethau fel addysgu eraill. Fodd bynnag, mae'r rhai ohonom sydd â blog sy'n adeiladu ein brand a'n busnes yn elwa o'r dyfyniadau hynny. Hyd yn oed os yw hynny'n anuniongyrchol, fe allech chi gael eich siwio.

   • 6

    Rwy'n credu bod dyfyniad bob amser yn ddefnydd teg. Y broblem yw bod pobl yn camddefnyddio ac yn cam-drin yr holl gysyniad o ddefnydd teg. Y cwestiwn o beth yw dyfyniad a sut rydyn ni'n ei ddiffinio yw'r hyn sy'n bwysig yma mewn gwirionedd.

    Mae defnydd teg wedi'i ddiffinio'n glir a rhaid ichi ddarllen yr hyn y mae defnydd teg yn ei ddweud ydyw. Esbonnir yn dda iawn yma: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use

    Mae yna ffyrdd technegol i berchennog safle ddarparu dyfyniad, ac os yw awdur yn darparu hynny trwy eu porthiant er enghraifft, deellir mai hwn yw'r * dyfyniad * nid mater i ni fel blogwyr yw “dewis a dewis” pa baragraff yr ydym am ei ddefnyddio fel y darn.

    Os na ddiffinnir dyfyniad, yna credaf ei bod yn iawn defnyddio dyfynbris o'r erthygl i roi cyd-destun i'ch ysgrifennu ac i ddarparu dolen. Gwnewch yn siŵr bod eich erthygl yn wreiddiol a bod y dyfynbris / dyfyniad yno i wneud pwynt neu i ddyfynnu rhywun yn unig. Rhaid iddo fod yn rhan fach o'r erthygl felly nid yw'n llên-ladrad nac yn aralleirio mewn gwirionedd, ond dylai ddisgyn i olygyddol, beirniadaeth, dychan a'i debyg.

    Mae bob amser yn dod yn ôl at faint o eiriau sy'n cael eu defnyddio o'r erthygl wreiddiol a faint rydych chi'n ei ysgrifennu ydych chi wir yn ychwanegu gwerth at y sgwrs neu'r pwnc? Neu a ydych chi ddim ond yn ail-gyfeirio'r hyn a ddywedodd rhywun arall ac a yw'ch erthygl wedi'i seilio'n llwyr a bron yn gyfan gwbl yn yr ysgrifen honno? os nad ydych chi'n ychwanegu gwerth, byddwn i'n cwestiynu beth rydych chi'n ei wneud. Os ydych chi yn y llaw arall, gan ddyfynnu rhywun neu eu herthygl i gefnogi'ch barn er enghraifft, ewch amdani. Nid yw ond yn mynd i ddod â mwy o amlygiad i'r erthygl wreiddiol ac os yw'r blogiwr dan sylw ynddo i wneud arian yn eu hysgrifennu, yna ni fydd hyn ond yn helpu.

    • 7

     Rydych chi'n herio'ch pwynt eich hun, Oscar ... ac yn cefnogi fy un i. Yr allwedd i'r mater yw NAD oes gofyniad penodol sy'n profi nac yn gwrthbrofi beth yw “defnydd teg” mewn gwirionedd. Nid oes gan nifer y geiriau unrhyw beth i'w wneud ag ef (Gweler: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP) Os cewch eich siwio ... rydych chi'n mynd i'r llys a dyna lle y penderfynir. Erbyn hynny, fy nyfalu yw eich bod eisoes wedi treulio llawer o amser ac o bosibl arian. Dyna fy ngair o rybudd - rhaid i blogwyr fod yn ofalus.

 4. 8

  Fel datblygwr, rwy'n gweld y ffordd hon yn rhy aml gyda blogiau datblygwyr. Bydd datblygwyr yn cymryd cod oddi ar safle fel Rhwydwaith Datblygwyr Microsoft (MSDN), yn ei ymgorffori yn eu post, yn methu â darparu cyfeiriad o ble y daeth y ffynhonnell ac yna'n rhoi sylwadau ar y cod fel pe bai'n eiddo iddynt hwy eu hunain. Er nad ydyn nhw'n nodi'n benodol ei fod yn waith gwreiddiol, nid ydyn nhw'n dyfynnu'r gwaith chwaith. Mae hyn yn eich gadael â'r argraff ei fod yn waith gwreiddiol ac maen nhw'n awdurdod ar y pwnc.

  Mae'r holl gynnwys hwn wir yn mynd yn ôl at yr hyn yr ydym i gyd wedi'i ddysgu, neu y dylem fod wedi'i ddysgu, yn yr ysgol uwchradd am ddyfynnu gwaith a llên-ladrad arall. Er y gall ymddangos yn ddiniwed i lawer, mae'n anfoesegol. Hyd yn oed os yw'r poster yn cael caniatâd i ail-bostio cynnwys, mae'n dal yn ofynnol iddynt ddyfynnu eu ffynhonnell.

 5. 9

  Darllenwch eich erthygl gyda diddordeb mawr, rwy'n credu bod y rhan fwyaf ohonom yn euog o bostio / cyhoeddi cynnwys hawlfraint w / o caniatâd y perchennog.

  Bron Brawf Cymru, tybed, a gawsoch chi ganiatâd i bostio graffig Bart Simpson?

  • 10

   Helo Odale,

   Ie, fe welwch y cyfeiriad at y graffig wrth y troedyn - wedi'i ddefnyddio gyda chaniatâd cyn belled â bod cyfeiriad yn yr erthygl yn ôl i'w gwefan. 🙂

   Doug

 6. 11
 7. 12

  Helo Douglas.

  Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod, os yw cynnwys yn cael ei gopïo o flog arall i wefan. . . ac yna mae'r blogiwr yn cynhyrfu, yn gofyn am gael gwared â'r cynnwys. . . yna caiff y cynnwys ei dynnu ar unwaith AC anfonir ymddiheuriad. . . A oes gan y blogiwr yr hawl wedyn i osod taliadau?

  Diolch i chi ac edrychaf ymlaen at gael heairng yn ôl gennych chi

  • 13

   Ie, Kelsey. Mae dwyn cynnwys yn dwyn, nid yw ymddiheuro ar ôl i chi gael eich dal yn newid y ffaith. Wedi dweud hynny - dwi erioed wedi mynd ar drywydd mynd ar ôl unrhyw un yn gyfreithlon ar ôl iddyn nhw ei dynnu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.