4 Strategaeth i Drosi Ymwelwyr Newydd yn Dychwelyd

Caffael a Chadw

Mae gennym broblem enfawr yn y diwydiant cynnwys. Yn ymarferol mae pob adnodd unigol a ddarllenais ar farchnata cynnwys yn gysylltiedig â caffael ymwelwyr newydd, yn cyrraedd newydd targedu cynulleidfaoedd, a buddsoddi mewn emeri sianeli cyfryngau. Mae'r rheini i gyd yn strategaethau caffael.

Caffael cwsmeriaid yw'r ffordd arafaf, anoddaf a chostus o gynyddu refeniw waeth beth fo unrhyw ddiwydiant neu fath o gynnyrch. Pam mae'r ffaith hon yn cael ei cholli ar strategaethau marchnata cynnwys?

 • Mae tua 50% yn haws i'w werthu i gwsmeriaid presennol nag i ragolygon newydd sbon yn ôl Metrigau Marchnata
 • Gall cynnydd o 5% mewn cadw cwsmeriaid gynyddu proffidioldeb 75% yn ôl Bain a'i Gwmni.
 • Bydd 80% o refeniw eich cwmni yn y dyfodol yn dod o ddim ond 20% o'ch cwsmeriaid presennol yn ôl Gartner.

Os yw'ch busnes yn neilltuo amser ac egni mewn strategaethau cadw cwsmeriaid, a'ch bod yn cydnabod bod strategaethau marchnata cynnwys yn gyrru cwsmeriaid newydd, onid yw'n gwneud synnwyr - yn nhaith eich cwsmer - bod helpu'ch ymwelwyr newydd i droi'n ymwelwyr sy'n dychwelyd yn gost-effeithiol ac a fydd yn cynyddu refeniw yn sylweddol? Synnwyr cyffredin yn unig ydyw.

Martech Zone yn parhau twf dau ddigid flwyddyn ar ôl blwyddyn heb wario arian ar brynu ymwelwyr newydd. Wrth gwrs, rydym yn priodoli llawer o'r twf hwn i'r gwelliant parhaus ym mhrofiad y defnyddiwr ac ansawdd y cynnwys - ond mae rhai o'r strategaethau rydyn ni'n eu defnyddio yn llawer mwy elfennol ac yn haws i'w gweithredu:

 1. E-bost Tanysgrifiadau - Hyrwyddwch eich cylchlythyr i ymwelwyr tro cyntaf gyda popups neu allanfa bwriad offer. Gall cyfathrebu buddion eich cylchlythyr ac yna darparu rhyw fath o gymhelliant i ymwelwyr yrru cryn dipyn o negeseuon e-bost ... a allai droi’n gwsmeriaid yn y tymor hir.
 2. Hysbysiadau Porwr – Mae mwyafrif y porwyr bellach wedi integreiddio hysbysiadau bwrdd gwaith i systemau gweithredu Mac neu PC. Rydym wedi defnyddio a ateb hysbysiad gwthio. Pan gyrhaeddwch ein gwefan trwy ffôn symudol neu bwrdd gwaith, gofynnir ichi a ydych am ganiatáu hysbysiadau bwrdd gwaith ai peidio. Os byddwch yn caniatáu iddynt, anfonir hysbysiad atoch bob tro y byddwn yn ei gyhoeddi. Rydyn ni'n ychwanegu dwsinau o danysgrifwyr yn ddyddiol gyda channoedd yn dychwelyd bob wythnos.
 3. Tanysgrifiadau Bwyd Anifeiliaid - gwella ac integreiddio a gwasanaeth tanysgrifio porthiant yn parhau i dalu ar ei ganfed. Mae gormod o bobl yn credu bod porthiant yn farw - ac eto rydym yn parhau i weld dwsinau o danysgrifwyr bwyd anifeiliaid newydd bob wythnos a miloedd o ddarllenwyr yn dychwelyd i'n gwefan.
 4. Dilyn Cymdeithasol - Er bod poblogrwydd bwyd anifeiliaid wedi prinhau, mae cymdeithasol wedi cynyddu. Y tu ôl i draffig peiriannau chwilio, traffig cyfryngau cymdeithasol yw ein prif bartner atgyfeirio i'n gwefan. Er nad yw'n bosibl gwahaniaethu'r traffig hwnnw rhwng dilyniad rhywun arall neu draffig ein hunain, rydym yn gwybod wrth i ni dyfu ein canlynol bod y traffig atgyfeirio yn gwella'n gymharol.

Nid dim ond cael pobl i ddychwelyd y mae cadw darllenwyr. Mae darllenwyr sy'n parhau i ddychwelyd, darllen eich cynnwys, ac ymgysylltu â'ch brand dros amser yn eich adnabod am yr awdurdod sydd gennych ac yn cynyddu eu hymddiriedaeth ynoch chi. Ymddiriedolaeth yw'r lynchpin sy'n gyrru ymwelydd i mewn i gwsmer.

Yn adroddiadau Ymddygiad Google Analytics, gallwch weld y Adroddiad newydd vs Dychwelyd. Wrth ichi edrych ar yr adroddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn addasu'r ystod dyddiad a gwirio'r botwm cymharu i weld a yw'ch gwefan yn cadw darllenwyr neu'n colli mwy ohonynt. Cadwch mewn cof, wrth gwrs, bod y gyfrol wirioneddol wedi'i thanddatgan gan fod Google Analytics yn dibynnu ar gwcis sy'n benodol i ddyfais. Wrth i'ch ymwelwyr glirio cwcis neu ymweld o wahanol ddyfeisiau, nid ydyn nhw'n cael eu cyfrif yn llawn ac yn gywir.

Ein Canlyniadau

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi canolbwyntio mwyafrif helaeth ein buddsoddiad ar strategaethau cadw. A yw wedi gweithio? Yn hollol! Mae ymweliadau sy'n dychwelyd i fyny 85.3% on Martech Zone. Cadwch mewn cof, nid yw'r rhain yn unigryw ymwelwyr - ymweliadau yw'r rhain. Rydym wedi dyblu nifer yr ymwelwyr sy'n dychwelyd cyn pen wythnos ar ôl ymweld â'r safle gyntaf. Felly - mae nifer yr ymwelwyr sy'n dychwelyd wedi cynyddu, nifer yr ymweliadau fesul ymwelydd sy'n dychwelyd, a'r amser rhwng ymweliadau wedi lleihau. Mae hynny'n sylweddol ... ac mae refeniw yn perfformio'n well fyth.

Mae ymwelydd sy'n dychwelyd yn llawer mwy tebygol o naill ai eich cyfeirio at gwmni y gallwch ei gynorthwyo, neu eich llogi eich hun. Os nad ydych chi'n talu sylw i nifer yr ymwelwyr sy'n dychwelyd i'ch gwefan, rydych chi'n gwastraffu llawer o gyllideb, egni ac amser.

2 Sylwadau

 1. 1

  Wedi bod yn chwilio am ffordd i gael ymwelwyr sy'n dychwelyd, ond mae'n dibynnu ar y gilfach mae'n ymddangos. Mynd i roi cynnig ar yr hysbysiadau porwr 🙂

 2. 2

  Erthygl wych. Rwy'n credu bod pobl weithiau'n anghofio am ymweld â gwefan, mae'n dda cael rhyw fath o system hysbysu fel Cylchlythyr neu hysbysiadau porwr. Mewn gwirionedd mae hen gylchlythyr e-bost da yn gweithio'n dda iawn i ni (PressPad).

  Cynyddu cadw defnyddwyr oedd un o'n prif nodau mewn gwirionedd pan lansiwyd PressPad News, ein cynnyrch ar gyfer blogwyr. Rydym yn creu apiau symudol ar eu cyfer, sy'n hysbysu defnyddwyr o bob post newydd a gyhoeddir, gan eu diweddaru a sicrhau y byddant yn cadw mewn cysylltiad. Beth ydych chi'n ei feddwl am ddatrysiad o'r fath?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.