Optimeiddio Cyfradd Trosi: Canllaw 9 Cam i Gyfraddau Trosi Cynyddol

Canllaw CRO Optimeiddio Cyfradd Trosi

Fel marchnatwyr, rydym yn aml yn treulio amser yn cynhyrchu ymgyrchoedd newydd, ond nid ydym bob amser yn gwneud gwaith da yn edrych yn y drych yn ceisio gwneud y gorau o'n hymgyrchoedd a'n prosesau cyfredol ar-lein. Efallai mai rhywfaint o hyn yw ei fod yn llethol ... ble ydych chi'n dechrau? A oes methodoleg ar gyfer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO)? Wel ie ... mae yna.

Y tîm yn Arbenigwyr Cyfradd Trosi mae ganddyn nhw eu Methodoleg CRE eu hunain y maen nhw'n ei rhannu hyn inffograffeg fe wnaethant lunio gyda'r tîm yn KISSmetrics. Mae'r ffeithlun yn manylu ar 9 cam i gyfraddau trosi gwell.

Camau i Optimeiddio Cyfraddau Trosi

  1. Pennu Rheolau'r Gêm - datblygu eich Strategaeth CRO, nodau tymor hir, a sut y byddwch chi'n mesur llwyddiant. Dechreuwch gyda'ch ymwelwyr mewn golwg a cherddwch trwy bob un o'r camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd i drosi'n gwsmer. Peidiwch â gwneud rhagdybiaethau!
  2. Deall A Thiwnio Ffynonellau Traffig Presennol - datblygu persbectif llygad adar o'ch priodweddau digidol a delweddu'ch hwylio gwerthu, o ble mae ymwelwyr yn dod, pa dudalennau glanio maen nhw'n cyrraedd arnyn nhw, a sut maen nhw'n llywio'ch gwefan. Nodi'r ardaloedd sydd â'r cyfle mwyaf i wella.
  3. Deall Eich Ymwelwyr (yn enwedig rhai nad ydyn nhw'n trosi) - Peidiwch â dyfalu - darganfyddwch pam nad yw'ch ymwelwyr yn trosi trwy ddeall gwahanol fathau a bwriadau ymwelwyr, nodi materion profiad y defnyddiwr, a chasglu a deall gwrthwynebiadau ymwelwyr.
  4. Astudiwch Eich Marchnad - Astudiwch eich cystadleuwyr, eich cystadleuwyr, arbenigwr diwydiant, a'r hyn y mae eich cwsmeriaid yn ei ddweud ar gyfryngau cymdeithasol ac ar wefannau adolygu. Yna, archwiliwch bosibiliadau ar gyfer gwella eich safle trwy adeiladu cryfderau craidd eich cwmni.
  5. Datgelwch y Cyfoeth Cudd Yn Eich Busnes - Nodi pa agweddau ar eich cwmni sydd fwyaf perswadiol i ddarpar gwsmeriaid, cyflwyno'r asedau hynny ar yr adeg iawn yn y broses brynu, a buddsoddi amser yn caffael, casglu ac arddangos yr asedau hynny.
  6. Creu Eich Strategaeth Arbrofol - Cymerwch yr holl syniadau rydych chi wedi'u cynhyrchu o'ch ymchwil a blaenoriaethwch y rhai mawr, beiddgar, wedi'u targedu a fydd yn tyfu eich busnes yn yr amser byrraf. Mae newidiadau trwm yn rhoi mwy o elw i chi, ac rydych chi'n cael enillion cyflymach mwy.
  7. Dyluniwch Eich Tudalennau Arbrofol - Dyluniad a ffrâm wifren y profiad defnyddiwr newydd sy'n fwy perswadiol, credadwy, a hawdd ei ddefnyddio. Cynnal sawl prawf defnyddioldeb ar y ffrâm wifren a'u trafod ag unrhyw un sydd â dealltwriaeth empathig o'ch cwsmeriaid.
  8. Cynnal Arbrofion Ar Eich Gwefan - Perfformio profion A / B ar eich arbrofion. Dilynwch weithdrefn sy'n sicrhau bod holl aelodau'r tîm yn deall beth yw'r prawf, pam rydych chi'n ei redeg, sut mae'n ffitio i'r wefan, sut mae'n cyd-fynd â nodau busnes, a sut y byddwch chi'n mesur llwyddiant. Gall meddalwedd profi A / B gyfrifo, gyda chywirdeb ystadegol, pa fersiwn sy'n cynhyrchu mwy o drawsnewidiadau.
  9. Trosglwyddo Eich Ymgyrchoedd Buddugol i Gyfryngau Eraill - Archwiliwch sut y gellir gweithredu mewnwelediadau o'ch arbrofion buddugol mewn rhannau eraill o'ch twndis marchnata! Gellir rhannu penawdau, gellir addasu enillion ar-lein ar gyfer cyfryngau all-lein, a lledaenu'r gair i'ch cysylltiedig fel y gallant wneud y gorau o'u hymgyrchoedd.

Ynglŷn â Kissmetrics

Mae Kissmetrics yn galluogi marchnatwyr i berfformio Awtomeiddio Ymgysylltu â Chwsmeriaid (CEA) trwy eu helpu i ddadansoddi, segmentu, ac ymgysylltu â phob un mewn un lle gydag adroddiadau hawdd eu darllen a rhyngwyneb defnyddiwr cyfeillgar.

Gofynnwch am Demo Kissmetrics

9 Cam at Gyfraddau Trosi Gwell

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.