Conversica: Cysylltu, Ymgysylltu, Meithrin a Chymhwyso Gan ddefnyddio Cynorthwyydd AI

Dangosfwrdd Conversica

Mae Conversica yn darparu cynorthwyydd gwerthu awtomataidd wedi'i bweru gan feddalwedd deallusrwydd artiffisial. Mae'r cynorthwyydd yn gweithio yn union fel cynorthwyydd gwerthu dynol, gan estyn allan at bob un o'ch arweinwyr ac ennyn diddordeb pob un ohonynt mewn sgwrs ddynol. Mae pobl wrth eu boddau oherwydd bod y cynorthwyydd yn bersonadwy, yn gyfeillgar ac yn ymatebol, gan eu cysylltu'n gyflym â bod dynol a all helpu.

Rydyn ni mewn gwanwyn AI. Rwy'n credu i bob cwmni, bydd y chwyldro mewn gwyddor data yn newid yn sylfaenol sut rydyn ni'n rhedeg ein busnes oherwydd rydyn ni'n mynd i gael cyfrifiaduron i'n cynorthwyo ni o ran sut rydyn ni'n rhyngweithio â'n cwsmeriaid. Prif Swyddog Gweithredol Salesforce, Marc Benioff

Sgwrs Conversica

Mae'r cynorthwyydd yn cysylltu ac yn cymhwyso pob arweinydd fel y gall gwerthwyr ganolbwyntio ar werthu yn hytrach na meithrin. Mae'r awtomeiddio hwn yn galluogi dilyn pob arweinydd a chasglu adborth amser real.

Sut mae Cynrychiolydd Gwerthu wedi'i bweru gan AI yn Gweithio:

  1. Eich cynorthwyydd gwerthu awtomataidd yn ymgysylltu â'r cwsmer cyn gynted ag y bydd y plwm yn cyrraedd. Ar gyfartaledd, mae 35% o'r holl arweinwyr yn ymateb i'r cynorthwyydd gwerthu awtomataidd. Y cynorthwyydd gwerthu awtomataidd e-byst yn ôl ac ymlaen gyda'r awenau, gan feithrin pob un a rhybuddio'ch staff gwerthu pan fydd diddordeb yn newid i'r bwriad i brynu.
  2. Eich cynorthwyydd gwerthu awtomataidd darganfyddwch pa arweinwyr sydd eisiau galwad ac yn cael y nifer orau. Gyda'u meddalwedd deallusrwydd artiffisial mae eich cynorthwyydd gwerthu awtomataidd yn nodi'r arweinyddion sy'n barod i gymryd rhan yn y broses werthu ac yn cael y rhif ffôn gorau a'r amser gorau i werthwr ffonio. Ar gyfartaledd, mae 35 y cant o dennynau yn darparu rhif ffôn ychwanegol i'r cynorthwyydd gwerthu awtomataidd, fel arfer ffôn symudol. Yn bwysicaf oll, pan fydd eich staff gwerthu yn galw, bydd yr arweinydd yn disgwyl eu galwad.
  3. Eich cynorthwyydd gwerthu awtomataidd ymgysylltu â hen arweinwyr a chroes-werthu. Gall eich cynorthwyydd gwerthu awtomataidd hefyd ddod o hyd i gyfleoedd gwerthu newydd mewn arweinwyr hen, cynyddu gwerthiant a chael mwy o werth o'ch arweinyddion presennol. Mae bron i 60% o ailgysylltiadau technoleg AI Conversica yn dal i fod yn y farchnad. Gellir defnyddio'ch rhith-gynorthwyydd AI hefyd i groes-werthu cynhyrchion eraill a chasglu adborth ar foddhad cwsmeriaid.
  4. Optimeiddio awtomeiddio marchnata CRM atebion. Gellir defnyddio'ch cynorthwyydd gwerthu awtomataidd i wella ansawdd arweinyddion a nodi cyfleoedd gwerthu yn well o arweinwyr a grëwyd gan ymgyrchoedd cynhyrchu galw gydag offer awtomeiddio marchnata fel Pardot, Marketo neu Eloqua.

Mae buddion Cynrychiolydd Gwerthu wedi'i bweru gan AI yn cynnwys:

  • Rhyddhewch eich cynrychiolwyr i'w gwerthu go iawn - Mae cynorthwyydd gwerthu awtomataidd yn gwahanu'r arweinyddion da oddi wrth y rhai marw, felly mae cynrychiolwyr gwerthu yn siarad â rhagolygon sydd eisiau siarad â nhw yn unig.
  • Dilynwch gyda phob un plwm - Mae Conversica yn cynhyrchu llawer mwy mewn ystlumod ar gyfer eich cynrychiolwyr gwerthu - gydag arweinwyr hen a newydd - a thrwy hynny yn rhoi hwb dramatig i'w nifer o fargeinion caeedig.
  • Derbyn adborth gonest - Mae eich cynorthwyydd mor hawdd mynd ato, nes bod y rhagolygon yn llawer mwy hamddenol a gonest yn eu hymatebion nag y byddent gydag a gwerthwr.
  • Casglu gwybodaeth fusnes feirniadol - Mae rhagolygon nid yn unig yn ymateb yn haws, ond maent hefyd yn rhannu gwybodaeth feirniadol fel rhifau ffôn, yr amseroedd gorau i alw, a'r bwriad i brynu.
  • Gwella'ch proses werthu - Mae eich cynorthwyydd gwerthu yn mynd ar drywydd rhagolygon eto ar ôl trosglwyddo i gynrychiolydd gwerthu - i ddarparu mewnwelediad i reolwyr a boddhad cwsmeriaid.
  • Defnyddio cynorthwyydd gwerthu wedi'i hyfforddi'n llawn - Mae eich cynorthwyydd gwerthu yn cyrraedd wedi'i hyfforddi'n llawn, wedi'i gymell yn llawn, ac eisoes wedi'i gyfarparu â'r profiad a gafwyd o filiynau o sgyrsiau â chwsmeriaid.

Rhowch gynnig ar Conversica am ddim Gweld Demo Conversica Byw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.