Canllaw i Ddylunio Sgwrs Ar Gyfer Eich Chatbot - Gan Landbot

dyluniad sgwrsio chatbots

Mae Chatbots yn parhau i fynd yn fwy a mwy soffistigedig ac yn darparu profiad llawer mwy di-dor i ymwelwyr safle nag a wnaethant hyd yn oed flwyddyn yn ôl. Dyluniad sgwrsio wrth wraidd pob defnydd llwyddiannus o chatbot ... a phob methiant.

Mae Chatbots yn cael eu defnyddio ar gyfer awtomeiddio dal a chymhwyso plwm, cymorth i gwsmeriaid a chwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin), awtomeiddio ar fwrdd, argymhellion cynnyrch, rheoli a recriwtio adnoddau dynol, arolygon a chwisiau, archebu ac archebion.

Mae disgwyliadau ymwelwyr safle wedi tyfu lle maen nhw'n disgwyl dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnyn nhw a chysylltu â chi neu'ch busnes yn hawdd os oes angen cymorth ychwanegol arnyn nhw. Yr her i lawer o fusnesau yw bod nifer y sgyrsiau sy'n angenrheidiol i sifftio drwyddynt am gyfle go iawn yn nodweddiadol fach - felly mae cwmnïau'n aml yn defnyddio ffurflenni arweiniol i geisio dewis y cyfleoedd sy'n well yn eu barn hwy ac anwybyddu'r gweddill.

Mae cwymp enfawr mewn methodolegau cyflwyno ffurflenni, er… amser ymateb. Os na fyddwch chi'n ymateb i bob cais dilys mewn modd amserol, rydych chi'n colli busnes. Yn hollol onest, mae'n broblem gyda fy safle. Gyda miloedd o ymwelwyr y mis, ni allaf gefnogi ymateb i bob cwestiwn - nid yw fy refeniw yn cefnogi hynny. Ar yr un pryd, fodd bynnag, gwn fy mod yn colli allan ar gyfleoedd a allai ddod trwy'r wefan.

Cryfderau a Gwendidau Chatbot

Dyna pam mae cwmnïau'n ymgorffori chatbots. Mae gan Chatbots gryfderau a gwendidau, er:

 • Os ydych chi'n ffugio bod eich chatbot yn ddynol, mae'n debyg y bydd eich ymwelydd yn ei chyfrifo a byddwch chi'n colli ei ymddiriedaeth. Os ydych chi'n mynd i gael help bot, rhowch wybod i'ch ymwelydd ei fod yn bot.
 • Mae llawer o lwyfannau chatbot yn ofnadwy o anodd eu defnyddio. Er y gall eu profiad sy'n wynebu ymwelwyr fod yn brydferth, mae'r gallu i adeiladu a defnyddio bot sy'n ddefnyddiol yn hunllef. Rwy'n gwybod ... Rwy'n ddyn technegol sy'n rhaglennu ac yn methu â chyfrifo rhai o'r systemau hyn.
 • Rhaid dadansoddi a optimeiddio coed penderfyniadau sgwrsio yn ofalus er mwyn gwella cyfraddau trosi gyda'ch bot. Nid yw'n ddigon i slapio bot gydag ychydig o gwestiynau cymhwyster - efallai y byddwch hefyd yn defnyddio ffurflen, felly.
 • Mae angen i Chatbots ymgorffori prosesu iaith naturiol uwchraddol (NLP) i ddeall brys a theimlad eich ymwelydd yn llawn, fel arall, mae'r canlyniadau'n rhwystredig a byddant yn gyrru ymwelwyr i ffwrdd.
 • Mae cyfyngiadau ar Chatbots, a dylent drosglwyddo'r sgwrs yn ddi-dor i bobl go iawn ar eich staff pan fo angen.
 • Dylai Chatbots ddarparu data cyfoethog i'ch timau gwerthu, marchnata neu wasanaeth cwsmeriaid trwy hysbysiadau ac integreiddiadau i CRM neu gefnogi systemau tocynnau.

Hynny yw, dylai chatbots fod yn hawdd ichi eu defnyddio'n fewnol a chael profiad defnyddiwr eithriadol yn allanol. Bydd unrhyw beth llai yn brin. Yn ddiddorol ddigon ... yr hyn sy'n gwneud chatbot yn effeithiol yw'r un egwyddorion sy'n gwneud sgwrs yn effeithiol rhwng dau neu fwy o bobl.

Gelwir y grefft o ddylunio a gwella rhyngweithio yoru chatbot ag ymwelwyr dyluniad sgyrsiol.

Canllaw i Ddylunio Sgwrs

Mae hyn yn ffeithlun o Landbot, platfform chatbot sy'n canolbwyntio ar ddylunio sgyrsiol, yn ymgorffori cynllunio, rhagfynegi, a gweithredu strategaeth sgwrsio sgyrsiol wych.

Dyluniad sgwrsio yn ymgorffori ysgrifennu copi, dylunio llais a sain, profiad y defnyddiwr (UX), dylunio cynnig, dylunio rhyngweithio, a dylunio gweledol. Mae'n cerdded trwy'r tair colofn o ddylunio sgyrsiol:

 1. Egwyddor Cydweithredol - mae'r cydweithrediad sylfaenol rhwng y chatbot a'r ymwelydd yn galluogi defnyddio datganiadau anesboniadwy a llwybrau byr sgyrsiol i hyrwyddo'r sgwrs.
 2. Cymryd Tro - mae cymryd tro yn amserol ymhlith y chatbot a'r ymwelydd yn hanfodol i ddatrys amwysedd a darparu sgwrs effeithiol.
 3. Cyd-destun - mae sgyrsiau'n parchu cyd-destun corfforol, meddyliol a sefyllfaol yr ymwelydd dan sylw.

I gynllunio'ch chatbot, rhaid i chi:

 1. Diffiniwch eich cynulleidfa
 2. Diffiniwch y rôl a'r math chatbot
 3. Creu eich personbot chatbot
 4. Amlinellwch ei rôl sgwrsio
 5. Ysgrifennwch eich sgript chatbot

I gyflawni sgwrs effeithiol rhwng bot ac ymwelydd, mae yna elfennau rhyngwyneb defnyddiwr sydd ei angen - gan gynnwys cyfarchiad, cwestiynau, datganiadau gwybodaeth, awgrymiadau, cydnabyddiaethau, gorchmynion, cadarnhad, ymddiheuriadau, marcwyr disgwrs, gwallau, botymau, elfennau clywedol a gweledol.

Dyma'r ffeithlun llawn… Y Canllaw Ultimate i Ddylunio Sgwrs:

canllaw i ffeithlun dylunio sgyrsiol

Mae gan Landbot swydd hynod fanwl ar sut y gallwch chi gynllunio a defnyddio'ch chatbot ar eu gwefan.

Darllenwch Erthygl Lawn Landbot ar Ddylunio Sgwrs

Trosolwg Fideo Landbot

Landbot yn grymuso busnesau i ddylunio profiadau sgwrsio gyda elfennau UI cyfoethogawtomeiddio llif gwaith uwch, a integreiddiadau amser real.

Mae chatbots gwefan yn Landbot's cryfderau, ond gall defnyddwyr hefyd adeiladu bots WhatsApp a Facebook Messenger.

Rhowch gynnig ar Landbot Heddiw

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Landbot.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.