Targedu Cyd-destunol: Adeiladu Diogelwch Brand Mewn Cyfnod Heb Gwci

Targedu Ad Cyd-destunol ar gyfer Diogelwch Brand

Mae diogelwch brand yn hanfodol i farchnatwyr sy'n symud ymlaen yn yr amgylchedd cyfnewidiol hwn yn wleidyddol ac yn economaidd a gallai hyd yn oed wneud gwahaniaeth wrth aros mewn busnes. 

Bellach mae'n rhaid i frandiau dynnu hysbysebion yn rheolaidd oherwydd eu bod yn ymddangos mewn cyd-destunau amhriodol, gyda Roedd 99% o hysbysebwyr yn poeni bod eu hysbysebion yn ymddangos mewn amgylcheddau brand-ddiogel

Mae yna reswm da dros bryderu

Mae astudiaethau wedi dangos bod hysbysebion sy'n ymddangos bron i gynnwys negyddol yn arwain at a Gostyngiad o 2.8 gwaith ym mwriad defnyddwyr i gysylltu â'r brandiau hyn. Yn ogystal, roedd dwy ran o dair o ddefnyddwyr, a nododd yn flaenorol fwriad prynu uchel ar gyfer brand, yn llai tebygol o brynu'r brand ar ôl bod yn agored i hysbyseb yr un cwmni yn ymddangos gyda chynnwys amhriodol; ynghyd â chanfyddiad y defnyddiwr o'r brand hwnnw wedi gostwng saith gwaith.

Targedu Cyd-destunol: Haen Newydd o Wybodaeth Brand-Ddiogel

Y newyddion da yw, mae targedu cyd-destunol yn sicrhau diogelwch brand trwy ddadansoddi cynnwys ac eithrio gosod ar fertigau a chynnwys yr ystyrir ei fod yn anniogel. Mae peiriannau targedu cyd-destunol cwbl effeithiol yn gallu prosesu pob math o gynnwys sy'n bodoli ar dudalen, er mwyn rhoi arweiniad 360 gradd go iawn ynghylch ystyr semantig y dudalen. 

Mae offer da yn caniatáu ar gyfer dulliau mwy soffistigedig na chyfateb allweddeiriau syml, ac yn caniatáu i farchnatwyr enwebu amgylcheddau y maent am eu cynnwys, ac yn bwysig, y rhai y maent am eu gwahardd, megis cynnwys gan ddefnyddio lleferydd casineb, pleidioldeb hyper, gwleidyddiaeth wleidyddol, hiliaeth, gwenwyndra ystrydebu, ac ati. 

Er enghraifft, mae datrysiadau fel 4D yn galluogi gwahardd y mathau hyn o signalau yn awtomatig trwy integreiddiadau unigryw gyda phartneriaid arbenigol fel Factmata, a gellir ychwanegu signalau cyd-destunol eraill i wella diogelwch lle mae hysbyseb yn ymddangos.

A yw Brand Eich Amgylchedd Ad yn Ddiogel?

Gall offeryn targedu cyd-destunol dibynadwy ddadansoddi cynnwys a'ch rhybuddio am droseddau diogelwch brand arloesol fel:

  • clickbait
  • Hiliaeth
  • Gwleidyddiaeth wleidyddol neu ragfarn wleidyddol
  • newyddion fake
  • Camwybodaeth
  • Araith casineb
  • Partisaniaeth hyper
  • Gwenwyndra
  • Stereoteipio

Targedu Cyd-destunol y Tu Hwnt i'r Testun

Rhai datblygedig targedu cyd-destunol mae gan offer hyd yn oed alluoedd adnabod fideo, lle gallant ddadansoddi pob ffrâm o gynnwys fideo, nodi logos neu gynhyrchion, adnabod delweddau diogel brand, gyda thrawsgrifiad sain yn hysbysu'r cyfan, i ddarparu'r amgylchedd gorau posibl ar gyfer marchnata o fewn ac o amgylch y darn hwnnw o gynnwys fideo. Mae hyn yn cynnwys, yn bwysig, pob ffrâm yn y fideo, ac nid y teitl, y bawd a'r tagiau yn unig. Mae'r un math o ddadansoddiad hefyd yn cael ei gymhwyso ar draws cynnwys sain a delweddaeth, er mwyn sicrhau bod y wefan gyfan yn ddiogel o ran brand. 

Er enghraifft, gall offeryn targedu cyd-destunol ddadansoddi fideo sy'n cynnwys delweddau o frand cwrw, nodi trwy'r sain a'r fideo ei fod yn amgylchedd brand-ddiogel, a hysbysu'r marchnatwyr ei bod yn sianel orau ar gyfer cwrw ac yn marchnata cynnwys cwrw i ymddangos i'r gynulleidfa darged berthnasol.

Efallai y bydd offer hŷn yn dadansoddi teitlau fideo neu sain yn unig, ac nid ydynt yn ymchwilio’n ddwfn i ddelweddau, gan olygu y gallai hysbysebion ddod i ben mewn amgylchedd amhriodol. Er enghraifft, gallai teitl fideo fod yn ddiniwed ac yn cael ei ystyried ddiogel gan offeryn cyd-destunol hŷn, fel Sut i wneud cwrw gwych fodd bynnag, gallai cynnwys y fideo ei hun fod yn ddifrifol amhriodol, fel fideo o bobl ifanc dan oed yn gwneud cwrw - bellach mae hysbysebu brand yn yr amgylchedd hwnnw yn rhywbeth na all marchnatwr ei fforddio ar hyn o bryd.

Fodd bynnag atebion fel 4D wedi adeiladu marchnad gyd-destunol diwydiant-gyntaf sy'n galluogi partneriaid technoleg dethol i blygio eu algorithmau perchnogol fel haen ychwanegol o dargedu, ac mae partneriaid fel Factmata yn cynnig amddiffyniad i frandiau rhag cynnwys hiliol, amhriodol neu wenwynig a gellir ei gymhwyso i sicrhau diogelwch brand. ac addasrwydd yn cael eu rheoli'n gywir. 

Darganfyddwch fwy am dargedu cyd-destunol yn ein papur gwyn diweddaraf:

Targedu Cyd-destunol: Yn ôl i Ddyfodol Marchnata

Ynglŷn â Silverbullet

Silverbullet yw'r brîd newydd o wasanaethau marchnata craff ar ddata, a ddyluniwyd i rymuso busnesau i gyflawni trwy hybrid unigryw o wasanaethau data, cynnwys sy'n seiliedig ar fewnwelediad, a rhaglennu. Mae ein cyfuniad o ddeallusrwydd artiffisial a phrofiad dynol yn darparu'r wybodaeth i bweru eich trawsnewidiad marchnata ar gyfer y dyfodol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.