Galwadau i Weithredu - Mwy na Botymau yn Unig Ar Eich Tudalen We

cysylltu galwad i weithredu

Rydych chi wedi clywed mantras, sloganau, ac arwyddeiriau marchnatwyr sy'n dod i mewn ym mhobman: “Mae'r cynnwys yn frenin! ”Yn oes marchnata digidol sy'n seiliedig ar ddefnyddwyr, sy'n gyfeillgar i ffonau symudol, ac sy'n canolbwyntio ar gynnwys, mae cynnwys bron yn bopeth. Bron mor boblogaidd â HubspotMae athroniaeth Marchnata Mewnol yn un arall o'u prif achosion: y galw i weithredu neu'r CTA.

Ond ar frys i wneud pethau'n syml a codwch hi ar y wefan! peidiwch ag esgeuluso ehangder yr hyn a galw-i-weithredu mewn gwirionedd yw. Mae'n fwy na botwm defnyddiol yn unig - craff neu fel arall - sy'n eistedd yn eich e-byst, blogiau a thudalennau glanio ac yn mynd â defnyddwyr i'ch cyrchfan o'ch dewis.

Mewn cyhoeddiad diweddar, Canllaw Marchnatwr i Hyrwyddo CynnwysManylodd Elfen Tri (fy nghyflogwr) ar sut mae dull cyfryngau cydgyfeiriedig - hynny yw, defnyddio cyfryngau sy'n eiddo, yn cael eu hennill a'u talu - i hyrwyddo cynnwys yn hanfodol i lwyddiant y cynnwys hwnnw. Yn yr eLyfr, rydym yn manylu ar sut mae baneri a botymau CTA yn elfen gyfryngau dan berchnogaeth feirniadol ar gyfer hyrwyddo.

Ond mae mwy i CTAs na botymau a baneri yn unig. Darllenwch ymlaen i ddysgu tair enghraifft gyfrinachol arall o ble y gallwch grefft galwadau lladd-i-weithredu i hyrwyddo'ch cynnwys.

Talu i Chwarae

Nid yw'n syndod bod cyfryngau taledig yn ddull effeithiol i gael llygaid newydd ar eich cynnwys - mewn un prawf rheoli gyda chwmni yswiriant iechyd, gwelodd E3 gynnydd o bron i 800% mewn traffig oherwydd hyrwyddiad taledig yn unig! Ond wrth i farchnatwyr barhau i fabwysiadu sianeli taledig - PPC, arddangos, ail-argraffu a chymdeithasol - un elfen sy'n cael ei cham-drin yn gyffredin yw'r neges.

Eich testun hysbyseb yw un o agweddau mwyaf hanfodol eich ymdrechion taledig - boed yn hysbysebion chwilio testun yn unig neu'n arddangos negeseuon hysbyseb. Gan gynnwys iaith weithredu benodol - yr darllen mwys ac cliciwch i weld - yn eich copi hysbyseb mae'n hanfodol er mwyn ennyn y clic drwyddo. Wedi'r cyfan, mae'n rhaid i chi gael yr hysbyseb clic cyn y gallwch chi drosi'r cynnig.

Dyna Felly Meta

Rydyn ni mewn oes o anwybyddu signalau gwefannau cyffredin a reolir gan ddefnyddwyr, fel disgrifiadau meta, teitlau tudalennau a thagiau pennawd. Nid yw'n ddigon bod Google wedi nodi'n benodol sut mae'n defnyddio'r signalau hyn i raddio ein gwefannau, ond mae'r signalau hyn sydd wedi'u hesgeuluso hefyd yn slei bach effeithiol wrth wella profiad eich defnyddiwr - a'ch clic-drwodd.

[box type = "success" align = "" class = "" width = "90%"]Cyfrinach: Nid yw'r defnydd cywir yn rhoi hwb i'ch signal SEO mewn gwirionedd, ond mae eu habsenoldeb yn arwydd clir nad yw'ch gwefan yn gofalu amdano ac y dylai peiriannau chwilio ei anwybyddu. [/ Box]

Mae gan bron bob cleient a gobaith sy'n dod trwy'ch drws yr un broblem gyffredin hon: mae eu data meta yn cael ei wella. Wedi'i sgriwio = ar goll, yn rhy hir, yn dyblygu cynnwys neu'n hollol anghywir. Pam fod hyn o bwys? Oherwydd ei fod yn cael effaith hanfodol ar eich safleoedd, traffig, ac addasiadau.

Rwy'n gwybod beth rydych chi'n ei ddweud. Dewch ymlaen, dude. Mae Google eisoes wedi dweud nad ydyn nhw'n defnyddio meta disgrifiadau ar gyfer safleoedd chwilio. A byddech chi'n gywir. Ond yr hyn y mae Google yn ei ystyried yw'r gyfradd clicio drwodd o'u peiriant chwilio i'ch tudalen - a'r un a dim ond rheolaeth sydd gennych dros hyn yw eich meta teitlau a'ch disgrifiadau. Mae'r signalau hyn yn alwadau clir i weithredu i'ch rhagolygon, darpar ymwelwyr safle a'ch gwerthiant nesaf.

Dal heb eich argyhoeddi? Rhowch gynnig ar hyn ymlaen am faint - yn achos cleient meddalwedd, cynyddodd Elfen Tri gyfradd clicio drwodd (CTR) o Google i'w tudalennau gwe 15% - dim ond trwy ddiweddaru teitlau a disgrifiadau meta. Nid dyna'r cyfan - dyma restr o 5 cyfanswm metrig allweddol a gafodd eu gwella gyda dim ond y rhain
diweddariadau:

  • Cliciau - gwell 7.2%
  • CTR - gwell 15.4%
  • Nifer yr Ymwelwyr - gwell 10.4%
  • Nifer yr Ymwelwyr Newydd - gwell 8.1%
  • Cyfradd Bownsio - gwell 10.9%

[box type = "nodyn" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Y Wers: rhowch y gorau i esgeuluso signalau’r wefan yn eich rheolaeth - hyd yn oed y rhai “meta” cudd. Maen nhw'n bwysig i Google. Maent o bwys i'w defnyddwyr. Dylent fod o bwys i chi. [/ Blwch]

Digwyddiad Cymdeithasol y Mileniwm

Mae'r gyfrinach allan ar cymdeithasol - mae postiadau gyda lluniau yn eu cael mwy o hoff a mwy o ail-drydariadau na rhai heb.

Ac mae'r llwyfannau cymdeithasol diweddaraf bron yn gyfan gwbl yn cael eu gyrru gan luniau, o Instagram i Tinder.

Ond faint o amser ydych chi'n ei dreulio ar ôl dewis y llun perffaith i lunio neges yr un mor dda, crefftus? Mae creu brys a gweithredu yn eich swyddi cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol, a dylai CTA crefftus fod yn ddechrau, nid y diwedd.

Ystyriwch beth rydych chi am i ddefnyddwyr ei wneud, sut rydych chi am iddyn nhw ei wneud, a phryd. Sicrhewch fod y rhain yn ffitio i mewn rywsut - waeth beth yw cyfrif cymeriad eich post.

Wrth gwrs, gallwch chi greu gweithredu yn eich delweddau a'ch fideos hefyd. Lluniau o gynhyrchion newydd, pobl yn agor pecynnau, nodweddion newydd sgleiniog - mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ar gyfer delweddau effeithiol.

Mae fideo yn cynnig mwy fyth o gyfle i werthu'ch hun i'ch rhagolygon. Cynhwyswch alwadau clir i weithredu yn eich arwyddluniau fideo a hwyl fawr. Gadewch i ddefnyddwyr wybod eich bod chi'n malio, rydych chi yno ac yn barod i ymateb.

Cadwch hi'n Uchel Ac yn Dynn

Yn olaf, cofiwch eich bod mewn byd symudol. Nid yw syml yn golygu llai o gynnwys - ond mae'n golygu llai o sŵn rhwng eich defnyddwyr a'r nod yn y pen draw. Defnyddiwch eich galwadau i weithredu'n gynnar ac yn aml. Yn rhy aml, rydym yn claddu ein botymau, geiriau gweithredoedd a'r talu ar ei ganfed ar waelod y dudalen.

Yn lle, gwnewch yn siŵr bod y quid pro quo yn y blaen ac yn y canol - neu o leiaf uwchben y plyg. Cadwch eich negeseuon i'r pwynt. Defnyddiwch ferfau gweithredu fel dysgu, darllen a galw, a chyrraedd cig eich cynigion yn gynt nag yn hwyrach. Gallwch a dylech ddefnyddio'r canllawiau hyn ym mhob un o'r enghreifftiau CTA uchod - baneri, botymau, chwiliad taledig (cynnig yn uwch ar lai o bethau - os nad ydych chi'n ennill, nid yw'n werth cynnig ar…), arddangos a hysbysebion cymdeithasol taledig, fideo , negeseuon cymdeithasol, a'ch meta gwybodaeth.

Ewch â'ch ysgrifennwr copi allan am ddiod, rhowch yr hyrwyddiad haeddiannol hwnnw iddo ef neu iddi hi, a chyrhaeddwch y gwaith - defnyddiwch eich geiriau'n braf. Bydd eich galwadau i weithredu a'ch cwsmeriaid yn eich caru'n ôl.

Un sylw

  1. 1

    Diolch @marketingtechblog a @dustinclark cyngor defnyddiol iawn. Cytuno'n arbennig â'ch sylwadau meta data ar eich gwefan. Fel y gwyddoch mai eich meta data (ee disgrifydd gwefan) yw eich copi hysbyseb brand ar y we a welir trwy'r peiriannau chwilio. Yn hynny o beth, dylid ei diwnio a'i grefftio'n iawn fel araith arlywyddol. 🙂 Fel y dywedwch, nid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau felly gall fod yn fuddugoliaeth gyflym ar unwaith. Yn Altaire rydym yn gweithio gyda marchnatwyr e-bost ar eu hymgyrchoedd e-bost Nadolig ar hyn o bryd yn helpu i baratoi a phrofi ar gyfer pob digwyddiad. Ond os nad yw'r gwefannau'n barod, gellir gwastraffu cyfleoedd. Trosglwyddwch eich awgrymiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.