Marchnata i Fwriad, Nid Pelenni Llygaid

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae'n ymddangos bod marchnatwyr hen ysgolion bob amser yn cael eu hongian ar nifer y peli llygaid. Rydw i wedi bod yn gronfa ddata ac yn farchnatwr uniongyrchol erioed, felly roeddwn i'n hoffi cael y peli llygad cywir yn hytrach na gwthio hysbysebion o flaen pob un ohonyn nhw. Mae busnesau fel y Tudalennau Melyn yn hoffi tynnu sylw at y niferoedd mawr hefyd. Darllenais unwaith fod 87% o Boblogaeth yr UD wedi defnyddio'r Tudalennau Melyn yn 2007. Wrth ddarllen y print mân, tybiwyd bod hyn trwy a

4 Diwrnod Ar Goll o'r Rhyngrwyd

Amser Darllen: <1 munud Ers nos Fercher, dyma'r tro cyntaf i mi allu eistedd i lawr ac edrych ar fy sgrin mewn gwirionedd. Dydd Iau cychwynnodd fy nhwymyn ac roedd y 48 awr nesaf yn ras llawn bwrlwm o geisio cynnal mwy o hylifau a oedd yn cael eu diarddel yn dreisgar o fy nghorff. Rwy'n teimlo bod mis wedi mynd heibio: Degau o filoedd o drydariadau. 3,967 porthiant heb ei ddarllen yn fy darllenydd bwyd anifeiliaid. 242 e-bost yn fy personol

Nid oes Angen Arbenigwr SEO arnoch chi!

Amser Darllen: 2 Cofnodion Yno ... dywedais i! Dywedais hynny oherwydd fy mod i'n gweld yr holl arian sy'n cael ei wario ar optimeiddio peiriannau chwilio gan fusnesau bach i ganolig eu maint ac rwy'n credu ei fod yn raced. Dyma fy marn i ar y diwydiant optimeiddio peiriannau chwilio: Mae'r mwyafrif o Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn dod o fewn ysgrifennu cynnwys gwych, gan ddenu backlinks awdurdodol i'r cynnwys hwnnw a dilyn ychydig o arferion gorau pwysig. Mae'r rhain i gyd yn bethau sylfaenol y gall unrhyw un eu dilyn - ond mae'r mwyafrif yn eu gwneud

Pwy Sy'n Dal Eich Olew Yn gallu?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Trwy'r dydd - bob dydd - mae pobl yn anfon e-bost ataf, anfon neges destun ataf, twitter ataf, ymweld â mi, fy ffonio a fy neges ar unwaith gyda chwestiynau ynghylch parthau, galluoedd, CSS, cystadleuaeth, strategaethau allweddair, materion cleientiaid, lleoli gwerthiant, strategaethau marchnata, blogio, cyfryngau cymdeithasol, ac ati. Rwy'n cael gwahoddiadau i siarad, ysgrifennu, helpu, cwrdd ... rydych chi'n ei enwi. Mae fy nyddiau'n brysur ac yn hynod foddhaus. Dydw i ddim yn athrylith ond mae gen i lawer o brofiad ac mae pobl yn ei gydnabod.

Cappuccino a'r Gorweddi Pecynnu

Amser Darllen: 3 Cofnodion Yr wythnos diwethaf mi wnes i stopio am burrito McSkillet ar y ffordd i'r gwaith. Mae'n debyg y gallwn i ysgrifennu post yn union ar faint rydw i'n caru'r rheini a burritos brecwast Qdoba, ond byddaf yn eich sbario. Tra roeddwn i yn McDonalds, cafodd fy chwilfrydedd y gorau ohonof ac archebais McCafe Mocha yn hytrach na stopio yn fy hoff siop goffi. Mae arwyddion a deunydd pacio lliwgar, soffistigedig gyda thonau daear yn eich amgylchynu ac yn gwneud ichi deimlo fel