Cynnwys Marchnata

10 Offer Ysgrifennu Cynnwys Anhygoel ar gyfer Marchnata Rhyfeddol

Mae'n anodd dod o hyd i'r geiriau cywir i ddisgrifio pŵer ac hollalluogrwydd ysgrifennu cynnwys. Mae pawb angen cynnwys o safon y dyddiau hyn - o blogwyr amatur i gorfforaethau rhyngwladol sy'n ceisio hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

Yn ôl yr adroddiad, mae cwmnïau sy'n blogio yn derbyn 97% yn fwy o gysylltiadau i'w gwefannau na'u cymheiriaid nad ydynt yn blogio. Mae astudiaeth arall yn datgelu y bydd cynnwys blog fel rhan allweddol o'ch gwefan yn rhoi gwell siawns o 434% i chi fod safle uchel ar beiriannau chwilio.

Ond er mwyn dod yn awdur llwyddiannus, mae angen i chi ddefnyddio apiau ac ategion o'r radd flaenaf. Gall cynorthwywyr digidol eich helpu chi i wella'ch ysgrifennu, felly daliwch ati i ddarllen i edrych ar 10 offeryn ysgrifennu cynnwys anhygoel ar gyfer marchnata anhygoel.

1. Generadur Pwnc Blog

Nid yw'n hawdd dod o hyd i syniad cynnwys ffres os oes rhaid i chi gyhoeddi postiadau bob wythnos neu hyd yn oed yn ddyddiol. Dyna pam Hubspot datblygu Generadur Pwnc Blog i gynorthwyo awduron i ddod o hyd i'r pwnc perffaith ar gyfer eu gwefannau. Mae'r broses yn syml iawn: nodwch allweddair a bydd yr offeryn yn dangos sawl syniad i chi.

Er enghraifft, fe wnaethon ni gystadlu marchnata a derbyniodd yr awgrymiadau canlynol:

  • Marchnata: Disgwyliadau yn erbyn Realiti
  • A fydd marchnata byth yn rheoli'r byd?
  • Y peth mawr nesaf ym maes marchnata
  • Esbonio marchnata mewn llai na 140 nod

Generadur Pwnc Blog Hubspot Generadur Pwnc Blog FATJOE

2. Offeryn Allweddair

Os ydych chi eisiau gweld sut mae pethau'n gweithio y tu allan i Gynlluniwr Allweddair Google, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n profi'r Offeryn Allweddair hwn. Mae'r platfform yn gallu cynhyrchu dros 700 o awgrymiadau allweddair longtail ar gyfer pob tymor chwilio.

Nid yw'r offeryn hwn hyd yn oed yn gofyn ichi greu cyfrif arbennig, felly gallwch ei ddefnyddio'n hollol rhad ac am ddim gymaint o weithiau ag sydd ei angen arnoch. Yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan Keyword Tool yw adnabod y chwiliadau Google mwyaf cyffredin yn gyflym a dod o hyd i eiriau allweddol sy'n cyd-fynd yn berffaith ag anghenion eich cynulleidfa darged.

Offeryn Keyword

3 Coffitivity

Yma daw un o'n ffefrynnau personol, Coffitivity. Mae'r platfform hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pob un ohonoch chi ysbrydion rhad ac am ddim allan yna sy'n mwynhau gweithio allan o'r swyddfa ond na allant ei fforddio. Mae Coffitivity yn ail-greu synau amgylchynol caffi i hybu eich creadigrwydd a'ch helpu i weithio'n well.

Mae'n cynnig ystod eang o synau amgylchynol, o grwgnach y bore a Café de Paris i lolfeydd amser cinio a bistros Brasil. Mae coffi yn rhoi teimlad i chi o weithio mewn awyrgylch clyd ac ymlacio, sy'n hwb ysbrydoliaeth gwirioneddol i lawer o awduron.

Cyffesgarwch

4. Arhoswch Focusd

Mae cyhoeddi yn lladd cynhyrchiant, ond mae yna ffyrdd i ddelio â'r broblem hon hefyd. Mae Stay Focusd yn cynyddu eich cynhyrchiant trwy gyfyngu ar faint o amser y gallwch ei dreulio ar wefannau sy'n gwastraffu amser. Sut mae'n gweithio?

Mae'r ategyn yn mesur amser rydych chi'n ei dreulio ar-lein ac yn blocio'r holl nodweddion cyn gynted ag y bydd amser penodedig wedi'i ddefnyddio. Mae'n gorfodi procrastinators i ganolbwyntio ar eu swyddi ac yn eu helpu i gyflawni tasgau ac amcanion dyddiol. Diolchwn yn gyhoeddus i'n cyd-gydweithwyr yn Ysgrifennu Traethodau Tir am ein cyflwyno i'r teclyn anhygoel hwn!

Arhoswch Focusd

5. Geiriau 750

Mae bron i 500 mil o awduron ledled y byd yn defnyddio 750 o eiriau fel cynorthwyydd ysgrifennu gwerthfawr. Gwneir yr offeryn hwn gydag un pwrpas yn unig - i helpu blogwyr i gofleidio arfer o ysgrifennu yn ddyddiol. Yn union fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'r wefan yn annog crewyr cynnwys i ysgrifennu o leiaf 750 o eiriau (neu dair tudalen) bob dydd. Nid oes ots am beth rydych chi'n ysgrifennu, cyhyd â'ch bod chi'n ei wneud yn rheolaidd. Mae'r nod yn glir: bydd ysgrifennu dyddiol yn dod atoch chi'n awtomatig ar ôl ychydig.

750 o eiriau

6. Rhuthro Fy Traethawd

Mae ysgrifennu postiadau blog yn anodd, ond mae ysgrifennu erthyglau academaidd lefel uchel hyd yn oed yn fwy heriol. Dyma pam mae rhai awduron yn defnyddio Rushmyessay, asiantaeth sy'n cyflogi dwsinau o awduron profiadol ym mhob maes arbenigedd.

Craig Fowler, headhunter yn Hybu Gyrfaoedd y DU, yn dweud bod Rushmyessay yn llogi unigolion â graddau Meistr neu PhD yn bennaf sy'n gwarantu cyflwyno cyflym ac ansawdd o'r radd flaenaf. Yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy trawiadol yw bod Rushmyessay yn cynnig cymorth i gwsmeriaid 24/7 i gleientiaid, felly gallwch chi anfon neges neu roi galwad iddynt pryd bynnag y dymunwch.

Rush Fy Traethawd

7. Arolwg Mwnci

Mae'r swyddi gorau yn gyffrous ac yn ddeniadol, felly maen nhw'n ysbrydoli defnyddwyr i weithredu trwy ofyn cwestiynau neu adael sylwadau. Os ydych chi am wneud erthyglau yn fwy rhyngweithiol, dylech ddefnyddio Survey Monkey. Mae'n ddylunydd arolwg syml sy'n eich galluogi i grefft a chyhoeddi arolygon barn ar-lein o fewn munudau. Trwy hynny, gallwch adael i'ch dilynwyr benderfynu beth sy'n bwysig a hyd yn oed ei ddefnyddio fel ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer postiadau blog yn y dyfodol.

SurveyMonkey

8. Grammarly

Nid yw cyhoeddi erthyglau heb eu golygu byth yn syniad da. Mae'n rhaid i chi wirio pob darn bach o destun i sicrhau nad oes unrhyw gamgymeriadau sillafu na gramadeg. Fodd bynnag, gall hon fod yn dasg frawychus os ydych chi am ei gwneud â llaw, felly rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n ei defnyddio Grammarly. Gall ategyn prawfddarllen poblogaidd wirio'r holl bostiadau o fewn eiliadau a thynnu sylw at wallau, testun cymhleth, a llawer o fanylion eraill sy'n gwneud eich cynnwys yn amherffaith.

Grammarly

9. Glowyr Ggrade

Os nad ydych chi eisiau peiriant i brawfddarllen eich postiadau, mae yna ateb hawdd arall. Daw ar ffurf GgradeMiners, asiantaeth ysgrifennu a golygu gyda dwsinau o olygyddion medrus. 'Ch jyst angen i chi roi galwad iddynt a byddant yn aseinio rheolwr cyfrif yn gyflym i chi sy'n cymryd yr achos drosodd. Gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, ni allwch ddisgwyl dim llai na golygu perffeithrwydd a steil-ddoeth.

Glowyr Cgrade

10. Finder Cliché

Mae'r offeryn olaf ar ein rhestr yn bendant yn un o'r rhai mwyaf diddorol. Mae Cliché Finder yn helpu awduron i loywi eu cynnwys trwy nodi ac amlygu geiriau neu ymadroddion sydd wedi'u gorddefnyddio. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn talu sylw i'r broblem hon, ond byddech chi'n synnu gweld faint o ystrydebau sy'n bresennol mewn ysgrifennu ar-lein. Fel awdur difrifol, nid ydych chi am adael i hyn ddigwydd i chi hefyd, felly defnyddiwch Cliché Finder i ddileu'r bygythiad.

Darganfyddwr Cliché

Casgliad

Mae'r blogwyr gorau nid yn unig yn glyfar ac yn greadigol ond hefyd yn llwyddiannus wrth ddefnyddio apiau ac ategion ysgrifennu ar-lein. Mae hyn yn helpu awduron i ysgrifennu'n gyflymach a chreu erthyglau gwell wythnos ar ôl wythnos, sef y rhagamod sylfaenol ar gyfer dod yn ddylunydd cynnwys lefel uchaf.

Fe ddangoson ni'r rhestr o 10 offeryn ysgrifennu cynnwys anhygoel i chi a all eich helpu i wella'ch gweithgareddau marchnata. Gwnewch yn siŵr eu gwirio ac ysgrifennu sylw os oes gennych chi awgrymiadau diddorol eraill i'w rhannu gyda ni!

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio ei ddolen gyswllt ar gyfer Grammarly yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol