Trosiadau, Cynnwys a Gweithrediadau Roc

tommy

Trosi Gwefan CynnwysBeth sydd gan Tommy Who's Rock Opera i'w wneud â Throsi gwefan? Dim ond popeth!

Trawsnewidiodd y grŵp roc chwedlonol The Who Rock & Roll gyda'u Landmark Rock Opera Tommy (1969). Am drawsnewid eich gwefan Trosi Cyfraddau (2011)?

 • “Sut ydych chi'n meddwl ei fod yn ei wneud?
 • "Dydw i ddim yn gwybod."
 • “Beth sy’n ei wneud cystal?”

Beth sy'n ei wneud cystal?  Cynnwys.

Gweld fi …

Rhagweld fy anghenion. Ni allaf weld na chyffwrdd â'ch cynhyrchion gan mai dim ond yr hyn a roddwch o fy mlaen sydd gennyf pan gyrhaeddaf eich gwefan.

Teimlwch Fi ...

Gwybod pam dwi'n prynu.

Beth yw fy nymuniadau neu fy mhwyntiau poen? Beth sy'n eich gwneud chi'n unigryw i ddatrys fy mhroblem?

Er eich bod yn cael eich temtio i wneud hynny, peidiwch â chymryd yn ganiataol mai'r cyfan rwy'n poeni amdano yw pris. Achos (Astudiaeth) ym mhwynt:

Mae cwmni prydlesu offer yn ceisio cystadlu ar bris; maent ymhlith y drutaf yn eu categori. Beth sydd bwysicaf i'r bobl sy'n prynu ganddyn nhw? Cyfleustra ac Argaeledd!

Mae gan y cwmni hwn ddau ddwsin + o leoliadau ledled Gogledd America ac mae eu hoffer costus “mewn stoc bob amser”. Dyfalwch beth? Nid oeddent yn dweud hyn wrthyf.

Oherwydd y pris uchel, mae angen ychydig o gariad ychwanegol arnaf. Rwy'n hoffi siarad â rhywun cyn ymrwymo i brynu. Rhif ffôn? Heb ei gynnwys ar y wefan nac yn yr estyniadau hysbyseb PPC. Wps!

Cyffwrdd Fi…

Peidiwch â dibynnu ar ddelweddau yn unig i werthu eich cynhyrchion neu wasanaethau i mi. Creu cynnwys o ansawdd ar gyfer pob cynnyrch neu wasanaeth unigol. Addysgu, Diddanu, a Hysbysu fi.

 • Dweud cynnwys serol am bopeth! Faint o dudalennau cynnyrch ydych chi wedi edrych arnyn nhw sydd â chynnwys sero? Dim cynnwys, dim cyd-destun, a dim gwerthiant.
 • Peidiwch byth â defnyddio diwydiant jargon neu ystrydebau.
 • KISS (ei gadw'n syml, yn dwp) fi.
 • Be yn gyson. Siaradwch mewn un llais. Peidiwch â rhedeg amok gyda negeseuon cymysg yn tarddu o randdeiliaid lluosog.
 • Tynnwch fi i mewn gyda llais gweithredol. Arwain gyda’r buddion mewn ffordd gymhellol, ee, “Yn cynyddu ROI 50% mewn 50 diwrnod…
 • Dim hype, os gwelwch yn dda. Peidiwch â pissio fy nghefn i lawr, a dywedwch wrthyf ei bod hi'n bwrw glaw. Dadleuwch dros, eglurwch fanteision eich cynnyrch / gwasanaeth, ond peidiwch byth â gofyn imi ddringo mynydd pan mai'r cyfan sy'n rhaid i chi ei werthu i mi yw bryn man geni. Camliwio = colli gwerthiannau!
 • Cofleidio'r confensiwn. Mae rhyngweithio yn seiliedig ar y “cyd-gasgliad cyffredinol,” sy'n seiliedig ar brofiadau 100au neu filoedd o bob ymwelydd ar draws y we. Nid yw bod yn wahanol yn ddigon i gyffwrdd â mi.

Heal Me…

Sillafu… fe… allan: sut ydych chi'n datrys fy mhroblem neu'n diwallu fy angen?

Dylai hyn fod yn syml, iawn? Nid yw. Unwaith eto, faint o wefannau ydych chi wedi ymweld â nhw nad ydyn nhw'n mynd i'r afael â'ch anghenion? Faint sy'n ei gwneud hi'n anodd dod o hyd i'r hyn rydw i eisiau?

Gadewch imi egluro - does dim amser - gadewch imi grynhoi:

 • Ei gwneud hi'n hawdd i mi ddod o hyd i'r hyn rydw i eisiau
 • Hysbysu ac ymgysylltu â chynnwys clir, cryno a chyson
 • Arddangos eich buddion cynnyrch / gwasanaeth
 • Symud fi
 • Byddwch yr ateb i'm dymuniad / angen

Creu cynnwys o safon a bydd gennych ymwelwyr yn “ceisio cyffro wrth eich traed.”

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.