Pum Cwestiwn ar Strategaethau Optimeiddio Cynnwys

iStock_content.jpgI ffwrdd ac ymlaen rwy'n sylwi bod rhai pundits cyfryngau cymdeithasol yn dweud wrth gwmnïau nad oes ots lle maent yn cymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol, dim ond eu bod mewn gwirionedd do. Mae eraill yn dadlau datblygiad a strategaeth cyfryngau cymdeithasol cyn cychwyn erioed.

Mae yna bum cwestiwn y mae'n rhaid i chi eu gofyn i chi'ch hun wrth greu cynnwys ar y we:

  1. Ble dylid gosod y cynnwys? - dylid optimeiddio'r platfform rydych chi'n gosod y cynnwys arno ar gyfer y gynulleidfa darged rydych chi am ei chyrraedd. Os ydych chi'n ceisio cyrraedd defnyddwyr peiriannau chwilio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio platfform sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio. Os ydych chi'n ceisio cyrraedd defnyddwyr busnes-i-fusnes, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n canolbwyntio ar rwydweithiau sy'n darparu ar gyfer busnesau. Os ydych chi'n bwriadu darparu fideo o ansawdd uchel, rhowch ef ar blatfform a all ei wasanaethu.
  2. Sut dylid gosod y cynnwys? - mae cynnwys yno i yrru traffig, ac yn y pen draw, busnes i'ch cwmni. Mae'n bwysig rhoi galwadau i weithredu cryf sy'n berthnasol i yrru gwerthiannau i'ch cynnwys. Os ydych chi'n ysgrifennu neges drydar ac eisiau cael eich ail-drydar, gadewch ystafell y tu hwnt i'r 140 nod i gael mwy o dderbynwyr neu sylwadau.
  3. Pa gynnwys y dylid ei osod? - efallai y bydd angen i gynnwys sydd i fod i ddenu traffig ar lafar fod yn fwy edgy na chynnwys sydd ddim ond yn cyfateb allweddeiriau ar gyfer caffael peiriannau chwilio. Dylai cynnwys mewn e-lyfr fod yn llai sgyrsiol ac yn fwy strwythuredig. Dylai cynnwys o fewn blog gael ei fwled, cynnwys delwedd gynrychioliadol, ynghyd ag arddull ysgrifennu sgyrsiol.
  4. Pryd y dylid gosod y cynnwys? - os mai'ch targed yw denu pobl i ddigwyddiad, cynlluniwch rampio cynnwys cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad i'w hyrwyddo. Os mai cynulleidfa fusnes yw eich targed, cyhoeddwch yn ystod yr wythnos. Gall gwybod pryd i gyhoeddi cynnwys godi eich addasiadau mewn gwirionedd.
  5. Pa mor aml ddylwn i osod y cynnwys? - ar brydiau, gall ailadrodd y neges gynyddu trosiadau cyffredinol. Weithiau gall ysgrifennu unwaith y mis ar bwnc penodol arwain at well cyfraddau caffael yn hytrach na'i ysgrifennu unwaith a stopio. Peidiwch â bod ofn ailadrodd eich hun. Mae ymwelwyr sy'n dychwelyd yn anghofio (neu angen nodyn atgoffa) ac efallai na fydd ymwelwyr newydd wedi gweld y neges o'r blaen.

Efallai y bydd dympio cynnwys ar y we heb strategaeth yn sicrhau rhai canlyniadau i chi ond ni fydd yn optimeiddio ac yn trosoleddu'r gwaith rydych chi'n ei wneud yn llawn. Mae'n ddigon anodd datblygu cynnwys sy'n cael effaith - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ateb rhai cwestiynau ar y cynnwys rydych chi'n ei ysgrifennu yn lle ei ddympio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.