Nid yw Gwerthu Mewn Cynnwys yn Gwerthu GYDA'r Cynnwys

Depositphotos 19243745 s

Wrth siarad â chwmni sy'n cynhyrchu cynnwys gwych, fe wnaethant drafod bod rhai o'r syniadau cynnwys yr oeddent yn rhedeg i fyny'r polyn fflag wedi'u gwadu oherwydd nad oedd y cynnwys yn uniongyrchol dylanwadu ar y gwerthiant o'u cynhyrchion na'u gwasanaethau. Ugh. Am strategaeth gynnwys hollol drychinebus. Os mai nod pob darn o'ch cynnwys yw gwerthu rhywbeth, efallai y byddwch hefyd yn cau'r blog i lawr ac yn prynu hysbysebion.

Peidiwch â'm cael yn anghywir - mae rhai pobl allan yna yn chwilio'n llwyr am y cynnyrch neu'r gwasanaeth a fydd yn eu helpu i ddatrys problem ac mae'n well gennych gynnwys sy'n eu gyrru i werthiant. Ond os bob mae darn o gynnwys yn ceisio eu gyrru i werthiant, nid ydych chi'n darparu unrhyw werth i'ch cynulleidfa.

Byddaf yn darparu rhai enghreifftiau:

  • TinderBox - mae eu system yn awtomeiddio'r dasg ddiflas o ysgrifennu cynigion a chytundebau wedi'u teilwra gyda chleientiaid, gan ganiatáu sylwadau, leinin goch a llofnodion digidol. Os mai'r cyfan yr oeddent yn ysgrifennu amdano oedd eu nodweddion bob dydd, ni fyddai unrhyw un yn dod i'w gwefan. Fodd bynnag, maent yn ysgrifennu erthyglau hynod ddiddorol sy'n rhoi gwerth i arweinwyr gwerthu sy'n dod yn ôl drosodd a throsodd i ddarllen eu cynnwys.
  • Mindjet - mae eu platfform yn caniatáu ar gyfer delfryd, cydweithredu, mapio meddwl a hyd yn oed rheoli tasgau. Nid yw eu gwefan yn nodi bob dydd pa mor hawdd yw eu cynnyrch i wneud map meddwl, eu Blog conspire yn rhannu cynnwys anhygoel ar arloesi a'i effaith yn y gweithle. Mae'n un o'r adnoddau gorau ar gyfer delfryd ac arloesi ar y Rhyngrwyd.
  • Dechrau'n Rhyngweithiol - maen nhw'n gwerthu meddalwedd awtomeiddio marchnata ... ond mae eu blog yn siarad â chylch bywyd y cwsmer, cylch prynu, gwerth cwsmer, cadw cwsmeriaid a materion enfawr eraill yn y gofod. Tra bod eu cystadleuwyr bob amser yn herwgipio am fwy o dennynau ar frig y twmffat, mae Right On Interactive yn defnyddio dull gwahanol - gan esbonio sut i ddod o hyd i gwsmeriaid sy'n fwy gwerthfawr ac a fydd â phŵer aros gyda'ch cwmni i sicrhau'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad.
  • Rhestr Angie - yn cyflenwi adolygiadau manwl o ddarparwyr gwasanaeth y gellir ymddiried ynddynt oherwydd nad ydyn nhw'n ddienw ac mae'r cwmni'n gweithio i gyfryngu a sicrhau profiadau gwasanaethau o ansawdd i'w tanysgrifwyr. Ond mae eu gwefan yn darparu tunnell o wybodaeth am y diwydiannau, cyngor ei hun ar gyfer pobl, a chwnsela cadarn i bobl sy'n ymchwilio i'r penderfyniad prynu nesaf hwnnw. Nid ydyn nhw'n gwerthu tanysgrifiadau â'u cynnwys, maen nhw'n ehangu'r ymddiriedaeth sydd gan ddefnyddwyr ynddynt ac yn darparu gwerth y tu hwnt i'r adolygiadau.

Wrth i'r darllenydd ddarllen yr erthyglau, maen nhw'n dechrau derbyn bod y cwmni'n deall eu heriau a'u rhwystredigaethau. Trwy'r cynnwys, mae'r darllenydd yn cael gwerth ychwanegol gan y cwmni, yn adeiladu ymddiriedaeth gyda'r cwmni AC, yn y pen draw, mae'r siawns o ddod yn gwsmer yn cynyddu'n fawr. Nid yw amcan mwyafrif y cynnwys ar unwaith gwerthu y person, mae i ddangos eich arbenigedd yn eu maes, i ddangos eich awdurdod, eich arweinyddiaeth, a darparu mwy o werth na phrynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth yn unig.

Pan fyddwch chi'n cyflawni hyn, mae'ch cynnwys yn gwerthu.

Datgelu: Mae'r cwmnïau a restrir uchod i gyd yn gleientiaid i ni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.