Addasu ac Ymateb i Adborth Yn Gyrru Canlyniadau Marchnata Cynnwys

Ymatebolrwydd Gwasanaeth

Mae pa mor gyflym ac effeithiol y mae marchnatwyr yn ymateb ac yn addasu i adborth parhaus gan ddefnyddwyr wedi dod yn benderfynydd newydd ar berfformiad brand. Yn ôl 90% o'r 150 o farchnatwyr brand a arolygwyd, mae ymatebolrwydd - neu'r gallu i ddod o hyd i adborth, dewisiadau ac anghenion - ymateb yn gyflym ac yn ymateb yn gyflym - yn bwysig, os nad yn hanfodol, i ddarparu profiad cwsmer eithriadol.

Dim ond 16 y cant o farchnatwyr sy'n teimlo bod eu sefydliadau'n hynod ymatebol i'r defnyddiwr, gan fethu â gwneud newidiadau i gynhyrchion, pecynnu, gwasanaethau a phrofiadau yn seiliedig ar geisiadau ac adborth defnyddwyr amser real.

Llwytho i lawr: Y Gofyniad Ymatebolrwydd

Mae'r adroddiad yn manylu ar sut mae marchnatwyr ystwyth yn gweithredu ar adborth defnyddwyr i ysgogi twf. Mae'n ganlyniad astudiaeth ymchwil gynhwysfawr a gynhaliwyd gan Gyngor y Prif Swyddog Meddygol mewn partneriaeth â Llwyfan Adnabod Cynnyrch Danaher Corporation cwmnïau, sy'n arloeswyr yn y cadwyni cyflenwi marchnata a phecynnu cynnyrch.

Ymchwiliodd yr astudiaeth i sut mae sefydliadau yn ffynnu o ran ymateb i gwsmeriaid a sbarduno data a deallusrwydd cwsmeriaid i ddarparu'r profiad cywir ar yr eiliad iawn a thrwy'r sianel o ddewis y cwsmer, p'un a yw'n bwynt cyffwrdd corfforol neu ddigidol.

Y Prif Bynciau Oedi Ymatebolrwydd Marchnata

  • Diffyg y gyllideb i symud ymlaen ar ddiweddariadau amlach i bwyntiau cyffwrdd corfforol
  • Ddim yn cael y data neu wybodaeth i wneud newidiadau yn seiliedig ar ymatebion ac ymddygiadau cwsmeriaid
  • Timau swyddogaethol yn gwahanu marchnata o benderfyniadau cynnyrch a phecynnu
  • Gwerthwyr yn methu i weithio'n gyflym neu gwrdd â llinellau amser cyflym

I unioni'r heriau hyn, mae marchnatwyr yn teimlo y bydd angen newid diwylliannol, gan gynnwys prosesau ac offer newydd i weithredu newidiadau yn gyflymach, gan fod 60 y cant o'r ymatebwyr yn credu y bydd angen canolbwyntio ar y cwsmer dros gynnyrch er mwyn gwneud unrhyw gynnydd sylweddol. .

Mae cwsmeriaid yn llwyr ddisgwyl i frandiau ymgysylltu ar gyflymder y golau - wedi'r cyfan, profiadau eithriadol i gwsmeriaid gan frandiau fel Amazon a Starbucks sydd wedi profi bod ymateb cyflym, personoli ac ymrwymiadau omnichannel amser real (neu'n agos at amser real) yn bosibl wrth wthio botwm neu glicio ar ap. Ymgysylltiad yw hwn ar gyflymder digidol, ac mae'r cwsmer yn disgwyl lefel debyg o ymatebolrwydd ar draws pob profiad, ni waeth a yw'r sianel yn gorfforol neu'n ddigidol. Liz Miller, Uwch Is-lywydd Marchnata Cyngor y Prif Swyddog Meddygol

Ar gyfartaledd, mae marchnatwyr yn teimlo eu bod yn gallu ymateb neu ymateb i adborth, ceisiadau, awgrymiadau neu gwynion defnyddwyr sy'n benodol i ymgyrchoedd marchnata mewn llai na phythefnos.

cyflymder i ymateb

Mae timau marchnata ystwyth yn edrych i fynd i’r afael â’r bwlch gweithredu ac ymgysylltu hwn wrth i 53 y cant o ymatebwyr gydnabod mai eu nod yw cyflwyno diweddariadau a gwneud newidiadau i bwyntiau cyffwrdd corfforol mewn llai na 14 diwrnod, gydag 20 y cant o farchnatwyr yn gobeithio gweld y bwlch hwnnw’n gul i ddim ond 24 oriau i ddarparu diweddariadau ar draws profiadau corfforol.

Yn ôl yr arbenigwyr yn Danaher Corporation - y mae eu portffolio yn cynnwys brandiau fel Pantone, MediaBeacon, Esko, X-Rite ac AVT - os yw ymatebolrwydd yn y cyfryngau corfforol i gael ei droi’n fantais gystadleuol wirioneddol, rhaid gofyn cwestiynau allweddol a rhaid cymryd camau .

Argymhellion i Wella Ymatebolrwydd:

  1. Corral yr holl wneuthurwyr cynnwys: A yw'r timau hyn yn defnyddio systemau ar wahân nawr? A allwn drosoli un i gael gwared ar gost eraill?
  2. Cysylltu technolegau ar gyfer tryloywder amser real: Faint o dechnolegau rydyn ni'n eu defnyddio i ddod â'n holl gyfathrebu defnyddwyr corfforol a digidol i'r farchnad? Ble mae'r trosglwyddiadau aneffeithlon?
  3. Yn hytrach na chanolbwyntio ar un seilo o waith, meddyliwch sut y gallwn symleiddio'r gadwyn werth gyfan: Beth fyddai'r effaith ar ein busnes pe bai ein hamser i farchnata ar gyfer cyfathrebu corfforol a digidol yn hanner yr hyn ydyw heddiw?

Gyda datblygiadau mawr diweddar mewn cyflwyno cyfryngau digidol, yn anffodus, mae'r gallu i wneud newidiadau i gyfryngau corfforol wedi bod yn laggard. Yn syml, nid yw llawer o bobl yn gwybod beth sy'n bosibl nes iddynt benderfynu y bydd felly. Mae datblygiadau mewn technoleg heddiw yn caniatáu i arweinwyr busnes fynnu mwy o gyflymder, ansawdd uwch a mwy o dryloywder gan eu partneriaid a'u gwerthwyr nag erioed o'r blaen. Hyd yn oed yn fwy pwerus i frandiau byd-eang yw bod technoleg o'r fath ar gael ledled y byd. Joakim Weidemanis, Swyddog Gweithredol Grŵp ac Is-lywydd, Adnabod Cynnyrch yng Nghorfforaeth Danaher

Pa Gynnwys Pwyntiau Cyffwrdd sy'n Dylanwadu ar Benderfyniadau Prynu?

Cynnwys sy'n Mynnu

Cynhaliwyd yr astudiaeth yng ngwanwyn 2017 ac mae'n cynnwys mewnbwn gan fwy na 153 o uwch swyddogion gweithredol marchnata. Mae gan bum deg pedwar (54) y cant o ymatebwyr deitl Prif Swyddog Meddygol, Pennaeth Marchnata neu Uwch Is-lywydd Marchnata, ac mae 33 y cant yn cynrychioli brandiau â refeniw o fwy na $ 1 biliwn (USD).

Llwytho i lawr: Y Gofyniad Ymatebolrwydd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.