Mwy o Gynnwys, Mwy o Broblemau: Brwydro Cynrychiolydd Gwerthu

cynnwys yn brwydro cynrychiolydd gwerthu

Rydyn ni wedi bod yn cyhoeddi cryn dipyn am yr offer sy'n alinio ymdrechion gwerthu a marchnata. Yn fy marn i, mae gan gynrychiolwyr gwerthu waith llawer anoddach i'w wneud y dyddiau hyn. 59% o'u hamser yn gwneud tasgau heblaw gwerthu fel ymchwilio i'r cyfrif a chynhyrchu arweinyddion. Ac mae defnyddwyr a busnesau yn gallu gwneud ymchwil anghyffredin ar-lein, gan werthuso nodweddion, buddion, cynhyrchion, gwasanaethau, graddfeydd ac adolygiadau.

Er gwaethaf y doreth o ddeunyddiau marchnata sydd ar gael, Nid yw timau gwerthu yn defnyddio 40% o ddeunyddiau marchnata. Mewn cwmnïau sy'n methu â chadw i fyny, mae cynrychiolwyr gwerthu wedi cael eu trosglwyddo i archebwyr heb lawer o gyfle i wneud cyfraniad sylweddol. Mewn cwmnïau sydd ar y blaen, mae cynrychiolwyr gwerthu wedi'u harfogi'n llawn â'r holl gynnwys sydd ei angen arnynt i helpu i ddarganfod nodau'r gobaith, adeiladu awdurdod ac ymddiried ynddynt, a'u tywys trwy wrthwynebiadau i'r cylch gwneud penderfyniadau.

Mae hyn yn ffeithlun o Qvidian cerdded trwy ddiwrnod ym mywyd cynrychiolydd gwerthu B2B modern, gan dynnu sylw at yr heriau sy'n codi ar hyd y ffordd. A yw'ch gwerthwyr yn gwybod pryd a sut i ddefnyddio'r holl gynnwys, offer a hyfforddiant rydych chi wedi'u rhoi iddyn nhw fel y gallant fod yn gynghorwyr dibynadwy y mae prynwyr yn eu disgwyl?

Mae 8 o bob 10 cynrychiolydd gwerthu yn teimlo wedi ei lethu gan faint o wybodaeth mae'n rhaid iddynt edrych drwodd, gan arwain at dreulio mwy o amser yn trefnu a dadansoddi ffeithiau. Mae'r gallu i ymateb ac ymateb i anghenion y gobaith yn bwysicach nag erioed ... ac mae angen i farchnata bweru galluogi gwerthiannau mewn cwmnïau fel y gall y cynrychiolwyr gwerthu roi'r negeseuon perffaith i'r cynnwys cywir cyn gynted ag y bydd ei angen neu y gofynnir amdano.

mwy-cynnwys-mwy-problemau-gwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.