5 Offer Anhygoel ar gyfer Lleiafswm Marchnata Cynnwys

Cynnwys Marchnata

Rwy'n ystyried fy hun yn finimalaidd mewn marchnata cynnwys. Nid wyf yn hoffi calendrau, atodlenni ac offer cynllunio cymhleth - i mi, maent yn gwneud y broses yn fwy cymhleth nag y mae angen iddi fod. Heb sôn, maen nhw'n gwneud marchnatwyr cynnwys yn anhyblyg. Os ydych chi'n defnyddio teclyn cynllunio calendr cynnwys 6 mis - y mae'ch cwmni'n talu amdano - rydych chi'n teimlo rheidrwydd i gadw at bob manylyn o'r cynllun hwnnw. Fodd bynnag, mae'r marchnatwyr cynnwys gorau yn ystwyth, yn barod i symud cynnwys o gwmpas wrth i amserlenni newid, digwyddiadau godi neu geisiadau gael eu gwneud.

Rwy'n finimalaidd ac yn ddyfeisgar yn fy ngwaith, felly er fy mod yn dal i ddibynnu ar ychydig o offer ar gyfer ymchwil, cynllunio, golygu a mwy, maen nhw i gyd yn syml ac yn rhad ac am ddim. Heddiw, rydw i'n rhannu ychydig o fy ffefrynnau i'ch helpu chi i ysgafnhau'r llwyth ar eich ymdrechion marchnata cynnwys.

Photoscape X.

Ar gyfer: Golygu Lluniau a Chreu Graffeg

Er y byddai'n ddelfrydol dysgu a defnyddio teclyn fel Adobe Photoshop ar gyfer golygu lluniau, nid oes gennyf yr amser i'w ddysgu, na'r arian i dalu amdano. Dechreuais ddefnyddio Photoscape X (dim ond ar gyfer Mac; sori defnyddwyr Windows) ychydig flynyddoedd yn ôl ac rydw i nawr yn dibynnu arno ar gyfer unrhyw olygu lluniau neu greu graffeg rydw i'n ei wneud, sy'n llawer.

Gallaf wneud golygu safonol, gan gynnwys cnydio, gosod lliwiau ac addasiadau, a newid maint. Yr hyn rwy'n ei ddefnyddio fwyaf ar gyfer Photoscape, fodd bynnag, yw'r golygydd, lle gallwch chi ychwanegu testun, siapiau, lliwiau a mwy at ddelweddau. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer creu delweddau cymdeithasol, ond hefyd ar gyfer ychwanegu saethau neu flychau at sgrinluniau (fel y delweddau yn y post hwn), sy'n bwysig wrth ysgrifennu darnau tiwtorial neu ofyn am newidiadau dylunio i'ch cynnwys.

Rwy'n defnyddio Photoscape i greu delweddau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer un o'm cleientiaid a gallwch weld rhai o'r cynhyrchion gorffenedig isod. (Sylwch: gwnaed y collage hwnnw o luniau gyda Photoscape hefyd!)

Collage Photoscape

 

Offeryn Gwirio'r Awdurdod Parth Swmp

Ar gyfer: Ymchwil

Mae fy ngwaith fel marchnatwr cynnwys yn cynnwys asesu gwerth gwefannau amrywiol, ac un o'r metrigau pwysicaf yw'r Awdurdod Parth. Er bod nifer o offer taledig y gallwch eu defnyddio, rwyf wedi dod o hyd i'r gorau, hawsaf a mwyaf dibynadwy yw'r offeryn penodol hwn ar y we. Mae'r syniad mor syml ag y mae'n swnio: rydych chi'n copïo a gludo rhestr o wefannau, gwirio blychau am y data rydych chi am iddo ddod o hyd iddo (Awdurdod Parth, Awdurdod Tudalen, Moz Rank, Cyfeiriad IP), ac yna aros i'r canlyniadau boblogi. isod.

Mae hyn yn ddelfrydol os ydych chi'n gwneud ymchwil gwefan ar raddfa fawr gan ddefnyddio Google Sheets oherwydd gallwch chi gopïo a gludo'n uniongyrchol o'r ddalen i'r offeryn. Dim camau ychwanegol, dim ychwanegu atalnodau - gwneud yr hyn a allai fel arfer yn swydd ddiflas, yn llawer haws a symlach. Hefyd nid oes angen cyfrif arnoch chi, sy'n golygu bod gennych chi un cyfrinair yn llai i'w gofio.

Gwiriwr Cyswllt Swmp 

Clustogi & Hootsuite

Ar gyfer: Amserlennu a Gwrando Cymdeithasol

Roeddwn i eisiau cynnwys y ddau beth hyn oherwydd fy mod i'n defnyddio'r ddau ar hyn o bryd ac yn eu gweld fel cynhyrchion tebyg gyda chryfderau gwahanol. Mae yna lawer o offer taledig ar gael, ac rydw i wedi defnyddio llawer ohonyn nhw, ond o ran offer syml, rhad ac am ddim, dyma fy ffefrynnau. Dyma beth rydw i'n ei hoffi am bob un:

amserlennu: Cryfder Buffer ar gyfer marchnatwyr cynnwys yw ei fod yn lân ac yn hawdd ei lywio. Heb ryngwyneb cymhleth, gallwch chi weld yn hawdd beth sydd wedi'i drefnu a pha sianeli sy'n wag. Mae'r dadansoddeg yn eu teclyn rhad ac am ddim yn fach iawn, ond yn werthfawr o hyd.

Pawb yn gymdeithasol: Mae Hootsuite yn gwasanaethu mwy fel offeryn gwrando cyffredinol heb fod yn llethol. Fy hoff agwedd ar yr offeryn hwn yw gallu ychwanegu ffrydiau i fonitro cyfeiriadau, amryw eiriau allweddol neu hyd yn oed negeseuon uniongyrchol ar gyfrifon unigol. Er ei fod hefyd yn offeryn amserlennu sy'n gweithio yn ôl y disgwyl, nid oes gan gyfrifon am ddim fynediad at ddadansoddeg.

Ticiwch

Ar gyfer: Cynllunio

Mae cymaint o apiau cynllunio a gwneud pethau a chymerodd flynyddoedd i mi ddod o hyd i un dyna'n union yr wyf wedi bod yn edrych amdano. Yr her gydag apiau rhestr i'w gwneud yw pa mor gymhleth ydyn nhw - mae llawer yn mynnu bod gan bob tasg ddyddiad dyledus, er enghraifft, neu ddefnyddio rhyngwynebau cymhleth lle mae'ch tasgau'n cael eu trefnu yn ystod y dydd, gan ei gwneud hi'n anodd gweld eich wythnos gyfan ar unwaith.

TickTick yw popeth roeddwn i'n edrych amdano a mwy, ac mae'n berffaith ar gyfer y marchnatwr cynnwys sy'n rheoli cyfrifon neu gleientiaid lluosog. Dyma beth sy'n ei gwneud yn berffaith i'r marchnatwr cynnwys lleiafsymiol:

Yn yr All Tab, gallwch weld tasgau ar gyfer pob cleient unigol ar un adeg. Mae pob cleient yn byw fel ei “restr” ei hun, a dyna beth rydych chi'n ei weld isod:

Pob Tab

Gallwch hefyd edrych ar bob rhestr yn unigol, felly wrth i chi symud trwy'ch diwrnod gwaith, gallwch chi ganolbwyntio ar un cleient yn unig, gan ei gwneud hi'n haws aros ar y dasg heb dynnu sylw.

rhestrau 

Y nodwedd fwyaf un yr wyf yn edrych amdani, fodd bynnag, yw gallu gwirio tasgau oddi ar y rhestr. Gyda TickTick, mae unrhyw beth sy'n cael ei wirio oddi ar y rhestr yn byw ar y gwaelod, gan ei gwneud hi'n hawdd adrodd yn ôl i randdeiliaid os oes angen, neu gadw golwg ar yr hyn rydych chi wedi'i wneud y diwrnod hwnnw.

Fe allech chi hefyd ddefnyddio hwn fel offeryn cynllunio cynnwys, gyda rhestr ar gyfer pob mis a'r cynnwys rydych chi'n bwriadu ei greu. Oherwydd y gallwch ychwanegu dyddiadau, nodiadau, lefel flaenoriaeth a blychau gwirio dyledus yn yr ardal ddisgrifio, gallwch drefnu pob manylyn yn hawdd.

Haro ac Clearbit

Ar gyfer: Dod o Hyd i Ffynonellau

Unwaith eto, roeddwn i eisiau cynnwys y ddau oherwydd eu bod nhw'n cyflawni diben tebyg - ond eto maen nhw'n wahanol iawn ar yr un pryd. Mae HARO (Helpu Gohebydd Allan) yn llai o offeryn, ac yn fwy o wasanaeth, ond mae'n hynod werthfawr i mi fel marchnatwr cynnwys oherwydd ei fod mor hawdd ei ddefnyddio. Nid oes angen i chi greu cyfrif os nad ydych chi eisiau, a bydd yr holl ymatebion i'ch ymholiad yn dod yn iawn i'ch mewnflwch - lle rydych chi eisoes yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser beth bynnag. Os oes angen ichi ddod o hyd i ffynonellau ar gyfer erthygl, dyma'r ffordd i'w wneud.

Mae Clearbit yn ffordd arall o ddod o hyd i ffynonellau, ond rwyf hefyd yn ei ddefnyddio i gysylltu â pherchnogion gwefannau a chyhoeddwyr. Mae'n byw yn eich blwch derbyn fel ychwanegiad, ac mae'n caniatáu ichi chwilio am gysylltiadau ar gyfer bron unrhyw wefan - i gyd yn eich blwch derbyn. Fel marchnatwr cynnwys sy'n gwesteion yn postio ac sydd bob amser yn cysylltu â golygyddion a marchnatwyr eraill, rwy'n defnyddio'r offeryn hwn bob dydd.

Nid yw Minimalaidd yn golygu aneffeithiol

Nid oes angen i chi ddefnyddio offer cymhleth, drud dim ond oherwydd eu bod ar gael. Er y gallai rhai fod yn angenrheidiol ar gyfer rheoli marchnata cynnwys ar lefel menter, os ydych chi fel fi, yn rheoli llond llaw bach o gleientiaid, neu'n gweithio mewn un sefydliad yn unig, y rhain fydd y cyfan sydd ei angen arnoch chi. Cyfunwch nhw â Google Drive (Sheets and Docs), Gmail ac eraill, a gallwch chi fod yn drefnus ac yn llwyddiannus heb fynd ar goll mewn cymysgedd o offer cymhleth.

Un sylw

  1. 1

    Jessica, rwy'n hoff o'r gwiriwr Awdurdod y soniasoch amdano.

    Beth ydych chi'n ei wneud ar ôl i chi gyrchu gwerth y gwefannau os nad oes ots gennych rannu?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.