Ystadegau Marchnata Cynnwys 2019

Ystadegau Marchnata Cynnwys

Mae dod o hyd i'r teclyn hyrwyddo cywir sydd nid yn unig yn cyrraedd y gynulleidfa ond yn creu cysylltiad â'r gwylwyr yn beth anodd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae marchnatwyr wedi bod yn canolbwyntio ar y mater hwn, gan brofi a buddsoddi mewn amrywiol ddulliau i weld pa un sy'n gweithio orau. Ac er mawr syndod i neb, roedd marchnata cynnwys yn y man mwyaf blaenllaw ym myd hysbysebu. 

Mae llawer yn tybio bod marchnata cynnwys wedi bod o gwmpas dim ond dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ers i'r rhyngrwyd ddod yn enwog yn fyd-eang am hwyluso'r broses gyflymaf o fasnachu gwybodaeth. 

Fodd bynnag, os edrychwn yn agosach, gallwn weld mewn gwirionedd bod y dull o farchnata cynnwys wedi bod o gwmpas ers y 19eg ganrif. Yn fwy na hynny, mae wedi helpu datblygiad parhaus amrywiol ddiwydiannau.

Dyma'r peth:

Dechreuodd y cyfan ddiwedd y 19eg ganrif. Y datblygiadau technolegol mewn cyfathrebu a chludiant oedd y newidiadau mawr cyntaf mewn cymdeithas a oedd yn caniatáu i gwmnïau adeiladu cysylltiadau cryfach â'u cwsmeriaid. Gellir cymryd enghraifft dda o sut y digwyddodd hyn o'r flwyddyn 1885 pan Y Furrow rhoddodd y cylchgrawn wybodaeth a chyngor i ffermwyr ar sut i wella eu busnes. Erbyn y flwyddyn 1912, roedd wedi casglu mwy na phedair miliwn o ddarllenwyr rheolaidd. 

Daw enghraifft arall gan gwmni teiars Ffrainc Michelin, a ddatblygodd ganllaw 400 tudalen a oedd yn cynnig gwybodaeth i yrwyr yn seiliedig ar gyngor teithio a chynnal a chadw ceir. 

Mae gwybodaeth o hanes yn datgelu hynny aeth marchnata cynnwys trwy newid mawr a chyrhaeddodd uchafbwynt cynnar tua 1920 pan ddyfeisiwyd radio. Daeth prynu amser ar yr awyr a noddi rhaglenni poblogaidd y dull gorau i hyrwyddo a hysbysebu. Roedd yn gweithio rhyfeddodau i farchnatwyr a oedd yn cydnabod eu potensial ar y pryd ar unwaith. 

Gellir cymryd enghraifft wych o'r duedd hon gan y cwmni Powdwr Sebon Oxydol, a ddechreuodd noddi drama gyfresol radio boblogaidd. Roedd ei gynulleidfa darged wedi'i nodi'n agos i fod yn wragedd tŷ, a daeth y brand nid yn unig yn llwyddiannus ar y cyfan - roedd ei werthiant yn skyrocketed. Gosododd hyn rai safonau newydd yn y gêm hysbysebu, ac ers hynny, dim ond gwella mae pethau. 

Ymlaen yn gyflym hyd heddiw, ac mae marchnatwyr wedi symud eu ffocws i ddosbarthiad cynnwys yn ddigidol gyda chynnydd y cyfrifiadur, y ffôn clyfar, a'r Rhyngrwyd. 

Mae un peth yn aros yr un fath, er: 

Mae marchnata cynnwys yn parhau i fod yn un o'r dulliau hyrwyddo a hysbysebu gorau. Mae marchnatwyr yn datblygu strategaethau arloesol, cynnwys ffres, a ffyrdd newydd o ymgysylltu â'u cynulleidfa a rhoi mwy o'r hyn maen nhw ei eisiau iddyn nhw. Mae'r cyfryngau cymdeithasol a gwefannau yn dod yn ofod targed newydd, a chan fod pobl o bob oed yn defnyddio'r rhyngrwyd, nid oes cyfyngiad ar ba grŵp sy'n dod yn darged nesaf.

Mae'n amlwg bod mae marchnata cynnwys wedi gwneud cyfraniadau hanfodol i ddatblygiad hanesyddol sawl diwydiant. Y cyfan sydd ar ôl nawr yw eistedd yn ôl ac arsylwi ar yr hyn sy'n digwydd nesaf yn y diwydiant biliwn doler hwn.

Gobeithio ichi ddysgu rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol o'r erthygl hon y gallwch, gobeithio, ei defnyddio er mantais i chi. 

Ystadegau a Ffeithiau Marchnata Cynnwys

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.