Crank Up Eich Marchnata Cynnwys trwy Adnabod y 6 Bwlch hyn

Depositphotos 29628361 s

Cefais y pleser o wneud gweminar ddoe fel rhan o Uwchgynhadledd Rith Marchnata Cynnwys Instant E-Training. Gallwch barhau i gofrestru am ddim, gwylio'r recordiadau, a lawrlwytho'r e-lyfrau a'r cyflwyniadau. Mae fy mhwnc penodol ar strategaeth rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda'n cleientiaid ymlaen am yr ychydig flynyddoedd diwethaf - nodi bylchau yn eu strategaeth gynnwys sy'n eu helpu i adeiladu awdurdod a gyrru trosiadau.

Er bod ansawdd y cynnwys o'r pwys mwyaf i lwyddiant ein cleientiaid, nid yw'n gwestiwn mwyach faint cynnwys i'w ysgrifennu. Mae pob un o'n cleientiaid yn cydnabod eu bod bellach yn gyhoeddwyr. Y cwestiwn newydd yw beth ddylen nhw ei ysgrifennu. Ein gwaith ni yw dod o hyd i'r bylchau yn strategaethau cynnwys ein cleientiaid a datblygu atebion sy'n llenwi'r bylchau hynny orau.

Ar gyfer ein cleientiaid mwyaf, sydd ag ystafell newyddion gyfan, nid yw'n dasg syml. Rydym yn mewnforio dros 2 filiwn o gofnodion bob wythnos i mewn i beiriant Data Mawr a adeiladwyd ac a ddyluniwyd yn ôl yr arfer a adeiladwyd gennym lle gallwn sleisio a dis chwilio, cymdeithasol a analytics data cyn gynted â phosibl i nodi cyfleoedd. Ar gyfer ein blog ein hunain, mae ychydig yn haws. Rydym yn adolygu ein hoffer ac yn gwneud ymchwil yn fisol i ddod o hyd i'r cyfleoedd. Dyma'r dadansoddiad:

Dod o Hyd i'r Bylchau yn eich Strategaeth Cynnwys

  1. Cwestiynau ac Atebion Archwilio - gwiriwch eich ffolderau Sent (yn enwedig eich tîm datblygu busnes / gwerthu). Wrth ddadansoddi fy ffolder anfonedig fy hun, rwy'n aml yn dod o hyd i gwestiynau a ofynnir gan ein cleientiaid a'n gobaith. Os yw'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon yn gofyn, mae'n debyg bod pobl yn ymchwilio ac yn chwilio am y wybodaeth honno ar-lein.
  2. Cystadleuaeth - Beth yw statws eich cleientiaid y byddech chi eisiau ei wneud? Mae yna offer gwych ar y farchnad lle gallwch chi deipio eu parth yn syml a llunio rhestr o'r allweddeiriau maen nhw'n graddio arnyn nhw - a'r tudalennau sy'n cael eu rhestru. Hyd yn oed yn well, gallwch deipio'ch parth i mewn ac edrych ar barthau eraill sydd ag allweddeiriau yn gyffredin. Dyma drysorfa o ddata bwlch!
  3. tueddiadau - Beth tueddiadau chwilio yn digwydd gyda'r allweddeiriau hynny dros amser? Mae hyn yn eich galluogi i gynllunio calendr blynyddol effeithiol - dod o hyd i'r cyfnodau gorau i gynllunio'ch cynnwys. Os ydych am roi cynnig arno, defnyddiwch galendr golygyddol - Kapost, Coschedule ac Golygu Llif ar gyfer WordPress, Compendiwm ar y Cwmwl Marchnata Oracle mae ychydig.
  4. Telerau Cysylltiedig - Nid yw'n ymwneud â beth yn unig Chi gwerthu, mae'n ymwneud â'r gynulleidfa a pha wybodaeth maent yn yn ceisio. Teipiwch allweddair yn Google a gwirio troedyn eich chwiliad am dermau cysylltiedig. Defnyddiwch teclyn fel WordTracker a gallwch hyd yn oed hidlo cwestiynau chwilio cyffredin y mae pobl yn eu defnyddio.
  5. Pynciau Lleoliad - Nid yw graddio lleol yn eich atal rhag graddio yn genedlaethol neu'n rhyngwladol! Siaradwch am fusnesau a lleoliadau i raddio'n rhanbarthol ac yn aml fe welwch eich bod yn graddio ar delerau ehangach heblaw am leoliadau. Enillwch yn lleol a byddwch yn parhau i ehangu eich dylanwad y tu hwnt i'ch dinas neu'r taleithiau rydych chi'n eu gwasanaethu.
  6. Darparu Gwerth - Mae gormod o strategaethau cynnwys yn canolbwyntio ar y brand, y cynnyrch neu'r gwasanaeth. Dylai eich cynnwys ganolbwyntio ar eich cynulleidfa. Bydd helpu'ch cynulleidfa i lwyddo yn sicrhau ymddiriedaeth ac awdurdod yn adeiladu momentwm - gan arwain at drosi. Curadu cynnwys gwych o ffynonellau dibynadwy i hyrwyddo'r ymgysylltiad. Os ydych chi'n ceisio cyrraedd gweithwyr gwerthu proffesiynol, darparwch gynnwys gwych arall sy'n eu helpu i lwyddo. Os ydych chi'n ceisio helpu perchnogion tai, mae'n wych rhannu erthyglau sy'n helpu o bopeth o yswiriant i newid hidlwyr. Ni ddylai cynnwys fod yn ymwneud â chi bob amser yn gwerthu.

Nawr bod gennych bynciau gwych i ysgrifennu amdanynt, mae'n bryd troi'r gystadleuaeth i fyny. Mae angen i chi wneud hynny gwneud y gorau o'r hec allan o'ch cynnwys ac ysgrifennu'n well na'r gystadleuaeth. Yn aml mae hyn yn golygu mynd i fanylder dyfnach, defnyddio delweddau yn fwy effeithiol, a chynnwys data ategol neu gyfeiriadau. Rydym yn aml yn cyflawni hyn trwy ddatblygu ffeithluniau a phapurau gwyn ar gyfer ein cleientiaid, yna ysgrifennu erthyglau manwl sy'n ennill y chwiliad!

  • Dadansoddi - Dadansoddwch strwythur, hierarchaeth safle, cyfryngau gwreiddio, teitlau, penawdau ac is-benawdau tudalennau buddugol fel y gallwch ddatblygu tudalen well o lawer. Mae ffeithluniau a fideos yn wych ar gyfer hyn.
  • Shareworthy - Sicrhewch fod modd rhannu'ch tudalen yn hawdd, gan ddefnyddio microfformatiau a botymau rhannu cymdeithasol yn effeithiol i wneud y mwyaf o'i chyrhaeddiad.
  • Hyrwyddo - Prynu hysbysebion wedi'u targedu i sicrhau eich bod yn estyn allan i'ch cystadleuydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.