Marchnata Brandiau a Chynnwys: Gwyliwch rhag yr Hype

strategaethau cynnwys

Michael Brito, Uwch Is-lywydd talentog Cynllunio Busnes Cymdeithasol yn Edelman Digital (ac o amgylch wy da), yn ddiweddar ysgrifennodd am ddau frand sy'n ymosodol yn symud llawer o'u ffocws marchnata i ganolfannau cyfryngau.

Rwy'n ei chael hi'n galonogol bod mabwysiadwyr corfforaethol cynnar yn esblygu eu strategaethau marchnata cynnwys yn llwyfan cyfranogol llawer mwy cyfannol. Yn cyd-fynd â'r newid hwn, fodd bynnag, mae tueddiadau marchnata eraill y dylem eu dilyn â llygad beirniadol, a pheidio â drysu cyfryngau corfforaethol â nhw newyddiaduraeth.

Y Tuedd

Mae tuedd enfawr yn digwydd yn y diwydiant marchnata, ac mae ganddo ddwy gydran. Y cyntaf yw'r sgwrsiwr parhaus am bopeth marchnata cynnwys, sydd yn ei dro, i raddau, ynghyd â'r syniad o adrodd straeon yn effeithiol.

Yr ail gydran yw'r syniad o newyddiaduraeth brand, y gall brandiau ddod yn ddarparwyr cyfryngau, nid yn unig cynnwys a straeon sy'n canolbwyntio ar gynnyrch neu wasanaeth y brand, ond hefyd yn allfeydd newyddion. Mae cwmnïau dan sillafu trosglwyddiad syfrdanol cyfryngau traddodiadol, a gwir annibyniaeth newyddiadurol, i'r byd digidol. Yn sydyn, mae pawb yn newyddiadurwr dinasyddion (sy'n nonsens yn syml).

Coca Cola yn ddiweddar penawdau a wnaed gyda'u hymdrech i newid eu gwefan gorfforaethol yn gylchgrawn defnyddwyr, wedi'i danio gan dros 40 o awduron llawrydd, ffotograffwyr ac eraill. Nawr mae'n dod yn ddiddorol yn rhannol oherwydd eu bod yn cymryd bod hynny'n “ffynhonnell gredadwy”, byddant yn neilltuo peth amser awyr i golofnau barn nad ydynt o bosibl yn unol yn uniongyrchol â chynnwys sy'n ffafriol i'r brand.

Yr Eithriad

Dyma lle dwi'n cymryd sylw, ac eithriad. Mae brandiau mewn llawer o achosion heddiw yn deall bod yn rhaid iddynt o leiaf dalu gwasanaeth gwefus i faterion sy'n amrywio o gynaliadwyedd amgylcheddol, i hawliau dynol, er mwyn cystadlu'n effeithiol. Mae rhan o'r ymrwymiad hwn i gyfrifoldeb cymdeithasol yn awgrymu y dylai cwmni edrych yn ofalus ar eu busnes, a gweithio tuag at wella lle mae'n berthnasol i'w harferion busnes. O ystyried y problemau yn y gorffennol y mae Coca Cola wedi'u cael yn India ac Affrica lle mae stiwardiaeth dŵr wedi bod yn fater allweddol, nid oeddwn yn disgwyl i gymaint o ymdrech gael ei adlewyrchu ar safle Journey. Ond roeddwn i'n anghywir.

Mae Coca Cola wedi rhoi ymdrech aruthrol i drafod y mater hwn, yn ogystal â phecynnu cynaliadwy, effaith amaethyddol, ac ati. Byddwn yn eich annog i ddarllen eu Adroddiad Cynaliadwyedd 2012.

Nawr mae hwn yn ddechrau gwych, ac rwy'n canmol Coca Cola am gynnwys gwybodaeth o'r fath. Ond nid yw newyddiaduraeth brand. Ni ddylem fyth ddrysu adrodd straeon goddrychol gydag adrodd straeon rhieni a'u plant, y straeon rydyn ni'n eu darllen a'u trafod yn ein haddoldai, straeon ein teuluoedd.

Cam nesaf gwych i Coca Cola fyddai sefydlu platfform lle mae'r mathau hyn o faterion o flaen a chanol, lle gall y gymuned o ddefnyddwyr, gweithredwyr a chymdogion ryngweithio. Byddwn hefyd yn haeru bod ombwdsmon defnyddiwr yn ornest barhaol yn y gymuned hon, a'u bod yn cael yr ymreolaeth i ie fod yn boenus ar brydiau.

Yr Hype

Os yw corfforaethau byth am un eiliad, meddyliwch hynny newyddiaduraeth yn gallu bodoli o fewn ffiniau marchnata, maent yn syml yn lleoli eu hunain yn sgwâr yng nghanol y cylch hype nesaf.

7 Sylwadau

 1. 1

  Wow Marty - gwnaethoch ei hoelio. Rwy'n credu bod yna bwynt o friwiau gyda brandiau sy'n credu eu bod nhw'n ganolbwynt sylw diduedd. Mae darllenwyr bob amser yn ymwybodol eu bod nhw'n darllen deunydd marchnata! dyna pam mae angen i gwmnïau gael eu strategaeth ganolog eu hunain yn ogystal â strategaeth allgymorth!

 2. 2

  Post gwych Marty, ond rydw i'n poeni am drafodaethau am gwmnïau fel Coke sydd, a dweud y gwir, wedi gwneud bron popeth yn anghywir o ran… wel bron popeth am y gorffennol ... wel am byth.

  • 3

   Rwyf wedi bod yr un mor feirniadol ohonynt yn y gorffennol, ond mae posibilrwydd y gwelwn bwynt tipio yn fewnol, os cymerir rhagosodiad newyddiaduraeth gorfforaethol o ddifrif. Rwy'n dyfalu mai'r cwestiwn yw a all y math hwn o ymdrech arwain at drawsnewidiad mewnol araf, neu ai cylchgrawn ar-lein arall yn unig fydd hwn. A thra'u bod wrthi, dewch â'r hen boteli 6.5 owns y gellir eu dychwelyd, a defnyddiwch siwgr go iawn.

 3. 4
 4. 5

  Mae'n hanfodol bod gan y mwyafrif o fusnesau bach dudalen i
  adeiladu eu brand, cyfathrebu â chwsmeriaid a chefnogwyr, ac i gynnal a chadw
  cysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol. Heb bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol, gellir gadael busnes ar ôl eu
  cystadleuwyr, yn enwedig y rhai sydd wedi dewis cofleidio cyfryngau cymdeithasol yn llawn.

 5. 6

  Nid wyf yn cytuno'n llwyr, gan fy mod yn credu y gall brandiau ddarparu rhywfaint o wrthrychedd yn eu cynnwys, yn enwedig os yw'r cynnwys hwnnw wedi'i wreiddio mewn cyfleustodau, yn hytrach na'i hyrwyddo. Yn ddiwylliannol nid yw yn DNA y mwyafrif o frandiau wneud hynny. Post gwych Marty. Wedi meddwl fi.

  • 7

   Diolch Jay. Rwyf bob amser yn cyfeirio'n ôl at eich mantra o fod o gymorth, ac weithiau gall fod yn anodd i farchnata symud i'r meddylfryd hwn. Rydym wedi gweld o Faromedr Ymddiriedolaeth Edleman fod defnyddwyr yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn cyfoedion, eu cylchoedd cymdeithasol, a llai yn yr hyn y mae cwmnïau'n ei wneud. Rwyf hefyd yn credu y gall sefydliadau ddechrau newid y canfyddiadau hyn, ond mae'n broses araf. Mae Folks fel Tom Foremski ar flaen y gad yn y byd newydd dewr hwn o newyddiaduraeth gorfforaethol, yn hytrach na chyfryngau corfforaethol. Bydd 2013 yn flwyddyn fawr i ymdrechion o ran sut mae cwmnïau'n llywio'r llwybr bregus i ymddiried ynddo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.