3 Gwers Dylai Marchnatwyr Cynnwys Ddysgu o Adwerthu

silff cynnyrch manwerthu

Mae Erin Sparks yn rhedeg radio Edge of the Web, y podlediad rydym yn noddi ac yn cymryd rhan ynddo bob wythnos. Mae Erin a minnau wedi dod yn ffrindiau da dros y blynyddoedd ac wedi cael trafodaeth anhygoel yr wythnos hon. Roeddwn yn trafod e-lyfr yr oeddwn wedi ysgrifennu amdano Dŵr tawdd cyhoeddir hynny'n fuan. Yn yr ebook, af yn fanwl iawn am yr her o ddatblygu strategaeth marchnata cynnwys a mesur ei ganlyniadau.

Un syniad sy'n arnofio o gwmpas yn fy mhen yw llythrennol datblygu set o farw, gyda phob un o'r dis yn a elfen wahanol wedi'i chymhwyso i bwnc penodol. Rholiwch y dis a phenderfynu ar yr ongl rydych chi'n ysgrifennu'r cynnwys arni ... efallai ffeithlun gyda ffeithiau, llinell stori, a galwad i weithredu. Neu bodlediad gyda dylanwadwr sy'n rhannu rhai astudiaethau cast unigryw. Neu efallai ei fod yn gyfrifiannell ryngweithiol ar y wefan sy'n helpu i bennu'r enillion ar fuddsoddiad.

Gall pob darn o gynnwys fod tua'r un pwnc, ond gallwch chi ddychmygu sut - yn greadigol - mae pob darn hefyd yn wahanol ac yn cyfleu bwriad cynulleidfa benodol. Nid rholio dis, wrth gwrs, yw'r union ffordd ddeallus i ragfynegi a chynhyrchu cynnwys ystyrlon sy'n cynhyrchu'r canlyniadau busnes sy'n angenrheidiol. Sy'n dod â mi i fanwerthu.

Fy merch, Kait Karr, wedi gweithio i siop cyflenwi harddwch am gwpl o flynyddoedd. Fe wnaeth hi fwynhau'r swydd, ac fe ddysgodd dunnell iddi am fanwerthu a sut rydw i wedi bod yn ailfeddwl strategaethau cynnwys dros y blynyddoedd. Fel rheolwr derbyn, fy merch oedd â gofal am yr holl gynnyrch sy'n dod i mewn i'r siop, hi oedd â gofal am y rhestr eiddo, ac yn gyfrifol am arddangosfeydd marchnata trwy'r siop.

Gwersi Manwerthu ar gyfer Marchnatwyr Cynnwys

  1. Rhestr - Yn yr un modd ag y mae ymwelwyr siop yn teimlo'n rhwystredig pan nad oes gan y siop gynnyrch y maen nhw'n chwilio amdano, rydych chi'n colli cwsmeriaid oherwydd nad oes gennych chi'r cynnwys ar eich gwefan y mae'r rhagolygon yn ei geisio. Nid ydym yn tueddu i edrych ar strategaeth marchnata cynnwys fel un sy'n cymryd rhestr eiddo oherwydd bod marchnatwyr yn tueddu i'w chyfrif wrth fynd ymlaen. Pam hynny? Pam nad yw marchnatwyr cynnwys yn creu rhestr hyfyw o gynnwys? Yn lle gofyn faint o bostiadau blog yr wythnos y dylai cwmnïau fod yn eu cyhoeddi, pam nad yw marchnatwyr cynnwys yn sefydlu disgwyliad o'r hierarchaeth gyfan y cynnwys yn ofynnol?
  2. Archwiliadau - Yn lle datblygu calendrau cynnwys sy'n cynnig pynciau cyfarwydd i'w hysgrifennu ar gyfer y mis nesaf, pam nad ydym ni, yn lle hynny, yn gwneud dadansoddiad bwlch rhwng y rhestr eiddo sy'n ofynnol a'r cynnwys a gyhoeddwyd eisoes? Bydd hyn yn sicrhau'r dyblygu lleiaf posibl ac yn helpu i gael gwared ar y cynnwys. Yn debyg iawn i adeiladu tŷ, gellir adeiladu'r fframwaith yn gyntaf, yna'r is-systemau, ac yn y pen draw yr addurniadau!
  3. Hyrwyddo - Er bod gan y siop dunnell o gynhyrchion, mae'r siop yn dewis canolbwyntio eu hyrwyddiad o gynhyrchion proffidiol neu newydd bob mis. Addysgir gweithwyr, datblygir ymgyrchoedd, dylunir arddangosfeydd cynnyrch, a datblygir strategaeth omni-sianel i hyrwyddo'r cynnwys i wneud y mwyaf o broffidioldeb a chanlyniadau. Dros amser, wrth i gynhyrchion a chynigion gael eu cylchdroi, mae'r siop yn tiwnio negeseuon a hyrwyddiadau i barhau i gynyddu canlyniadau busnes.

Am y rheswm hwn, mae angen i ni wahaniaethu rhwng ysgrifennu a marchnata cynnwys. Nid yw rhywun sydd â thalent ysgrifennu copi a golygyddol anhygoel yn golygu bod ganddo'r mewnwelediad sy'n angenrheidiol i stocio, archwilio a datblygu hyrwyddiadau ar gyfer eich busnes. Mae'r ffeithlun hwn o Uberflip yn cerdded trwy holl rinweddau marchnatwyr cynnwys llwyddiannus.

Nodyn ochr: Byddaf yn eich cadw ar y marw a'r ebook!

cynnwys-marchnatwr-ffeithlun

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.