Mae'r cynnwys dros dro, mae ymddiriedaeth a chywirdeb yn para

Depositphotos 13876076 s

Yr wythnosau diwethaf roeddwn i allan o'r dref ac ni lwyddais i neilltuo cymaint o amser i ysgrifennu cynnwys ag y byddwn fel arfer. Yn hytrach na thaflu rhai swyddi hanner asyn allan, roeddwn i'n gwybod ei bod hi'n dymor gwyliau i lawer o'm darllenwyr hefyd, a dewisais beidio ag ysgrifennu bob dydd. Ar ôl degawd o ysgrifennu, dyna'r math o beth sy'n fy ngyrru'n wallgof - dim ond rhan o bwy ydw i yw ysgrifennu, nid dim ond yr hyn rwy'n ei wneud.

Mae llawer o bobl wir yn ei chael hi'n anodd ysgrifennu cynnwys. Mae rhai yn cael anhawster i berffeithio eu geiriau, mae eraill yn cael amser anodd yn meddwl beth i'w ysgrifennu, ac mae eraill yn dal ddim yn ei hoffi. Mae cynnwys yn dod yn guriad calon bron pob ymdrech farchnata ar-lein ... a gall cadw'r curiad hwnnw i fynd fod yn dipyn o her.

Yn anffodus, gwybod cynnwys gwych yw'r llwybr i adeiladu eu busnes - mae rhai pobl yn syml yn mynd i'w ddwyn. Ac mae'n ymddangos ei fod yn dod yn fwy cyffredin.

Mark Schaeffer ysgrifennodd yn ddiweddar ar Facebook:

Ar ôl ymgolli yn y byd digidol hwn ers blynyddoedd lawer, rydw i wedi penderfynu bod llên-ladrad yn llwybr gyrfa cyfreithlon. Mae hyd yn oed rhai o'r “gurus” gorau wedi adeiladu eu brandiau trwy ddwyn cachu. Ymddengys nad oes neb yn sylwi nac yn poeni. Mae digon o dystiolaeth wedi cronni i ddatgan bod hon yn ffordd hyfyw i lwyddo. Weithiau mae'n rhaid i mi binsio fy hun i wybod bod y byd hwn yn real a chyn lleied o foeseg neu feddwl beirniadol sy'n bwysig mwy.

Dyma fy theori. Flynyddoedd yn ôl gallai pobl nad oeddent yn alluog iawn ddal i ffynnu mewn busnes trwy gysylltiadau a gwleidyddiaeth. Ar y we, nid oes dim o hynny yn gweithio. Felly i oroesi, mae'n rhaid iddyn nhw ddwyn cynnwys a syniadau eraill i ymddangos yn awdurdodol ac yn graff. Mae'r Rhyngrwyd mor helaeth ac mae'r corddi mor wych fel y gall bod yn ffug weithio am amser hir, hyd yn oed os yw rhai pobl yn ei chyfrifo. Dyma'r model busnes newydd.

Steve Woodruff hefyd wedi'i nodi â choegni:

Mae geeks cynnwys / marchnata yn dal i siarad am gyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion. Mae pawb yn anwybyddu cyfryngau Benthyg, Hijacked, a Disgraced. Rwy'n credu y gallai fod cyfle busnes yno ...

Ddim yn rhy bell yn ôl, dwi'n cofio hefyd Tom Webster arddangos lle roedd rhywun wedi tynnu logo ei gwmni o rai siartiau dosbarthedig wrth iddynt eu rhannu o amgylch y Rhyngrwyd.

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd y blog hwn ers amser maith, fe sylwch ar I. rhannu tunnell o gynnwys pobl eraill. Rwy'n curadu cynnwys bron bob dydd - o leiniau, gan ffrindiau, ac o ffeithluniau a chyflwyniadau. Rwy'n cysylltu'n uniongyrchol yn ôl â'u gwefannau, yn dyfynnu eu henwau o fewn y cynnwys (fel y gwnes i uchod) a hyd yn oed yn gwthio fy nghynulleidfa i chwilio am y ffynonellau gwybodaeth eraill hyn.

Mae fy nghynulleidfa yn gwerthfawrogi'r cynnwys ... nid yw p'un a ydw i'n ffynhonnell y cynnwys hwnnw o bwys iddyn nhw ai peidio. Mewn gwirionedd, credaf y ffaith fy mod yn eu cyflwyno i gynifer o arbenigwyr, brandiau, cynhyrchion a gwasanaethau diwydiant y mae fy ymddiriedaeth ac awdurdod wedi tyfu hyd yn oed yn fwy gyda fy darllenwyr.

Ac nid dim ond y gwerth yn y neges rydw i'n ei gario oddi wrthych chi, ond y parch a'r cyfeillgarwch yn y diwydiant sy'n talu ar ei ganfed yn ôl i mi. Mae gormod o bobl yn edrych ar eu cyfoedion yn y diwydiant fel cystadleuaeth pan ddylent wir edrych arnynt fel mentoriaid, addysgwyr, adnoddau a hyd yn oed ffrindiau diwydiant.

Credaf nad yw darparu clod am syniadau a geiriau pobl eraill yn unig y peth iawn i'w wneud, mae hefyd yn rhoi argraff i'ch darllenwyr o bwy ydych chi fel person. Dim ond dros dro yw'r cynnwys hwnnw rydych chi'n ystyried ei fenthyca neu ei ddwyn yn llwyr ... ond bydd eich cyfanrwydd a'r argraff a wnewch ar eraill yn aros gyda chi am lawer hirach.

Unwaith y byddwch chi'n colli ymddiriedaeth rhywun, mae bron yn amhosibl ei gael yn ôl. Bron bob dydd rwy'n derbyn ceisiadau i ddefnyddio'r cynnwys rydyn ni wedi'i gynhyrchu - rhai mewn llyfrau, mewn posteri, mewn papurau gwyn, ac ati. Nid wyf erioed wedi gwrthod pan ofynnwyd i mi ac nid wyf erioed wedi codi tâl ar unrhyw un i wneud hynny. Rwy'n ddiolchgar fy mod i wedi cyrraedd cynulleidfa newydd ac ehangach. A bron bob wythnos, dwi'n dod o hyd i'm cynnwys ar wefannau sy'n ei ddwyn ac rydw i'n gwneud popeth o fewn fy ngallu i'w hatal. Ni fyddaf yn gwneud busnes nac yn helpu'r bobl hynny ... byth.

Felly ... y tro nesaf y byddwch chi'n sownd ac yn edrych benthyg y cynnwys neu hyd yn oed dim ond y syniadau neu'r rhagosodiad y mae rhywun arall wedi gweithio i'w greu, yn lle hynny ei rannu a rhoi sylw i'r crëwr! Byddech chi'n synnu pa mor dda y mae'n gweithio, pa mor dda y mae'n teimlo, a'r parch a'r edmygedd rydych chi'n ei dderbyn gan eich cyfoedion.

Ac nid oes raid i chi aberthu eich uniondeb i'w wneud.

2 Sylwadau

 1. 1

  Helo Douglas,
  Fel ysgrifennwr rwy'n siŵr bod gennych chi gyfoeth o eirfa i ddewis ohoni. Byddai gen i fwy o ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud pe byddech chi'n gollwng bratiaith aflednais fel “Half-Ass." Rwy'n gwybod ei fod wedi dod yn slang cyffredin ar gyfer hanner ymdrech, ansawdd gwael, ond rwy'n ei ystyried yn sarhaus.

  Mae'r dyfynbris y gwnaethoch chi ei ail-bostio hefyd yn cynnwys halogrwydd. Nid mewn gwirionedd yr hyn yr wyf yn edrych amdano mewn e-bost busnes.

  Gwyliau Hapus,

  Rob Bagley

  • 2

   Helo Rob,

   Mae gennych yr hawl i gael eich tramgwyddo ac efallai y byddwch yn dad-danysgrifio os dymunwch, ond ni fyddaf yn addasu fy lingo unrhyw bryd yn fuan. Dwi ddim yn dod o hyd i'r gair di-chwaeth o gwbl.

   Cheers,
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.