Beth yw Dosbarthiad Cynnwys?

dosbarthu cynnwys1

Mae cynnwys nad yw'n cael ei weld yn gynnwys sy'n darparu fawr ddim enillion ar fuddsoddiad, ac, fel marchnatwr, efallai eich bod wedi sylwi pa mor anodd yw hi i gael hyd yn oed ffracsiwn o'r gynulleidfa rydych chi wedi gweithio mor galed i'w hadeiladu. dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Yn anffodus, mae'r dyfodol yn debygol o ddal mwy o'r un peth: cyhoeddodd Facebook yn ddiweddar mai ei nod yw cymryd cyrhaeddiad organig brandiau i lawr i 1 y cant. Mae rhwydweithiau cymdeithasol bellach yn gofyn i chi dalu i chwarae, ac mae'n debygol iawn y byddwch chi'n gweld llwyfannau eraill yn dilyn arweiniad Facebook. Mae fel yr hen ddywediad, Os yw coeden yn cwympo yn y goedwig, ond nad oes unrhyw un yno i glywed, a wnaeth sain mewn gwirionedd? Rydych chi'n creu cynnwys ar gyfer / o gwmpas / am eich brand i wneud sain. Yn ffodus, dosbarthu cynnwys yn gwarantu y bydd.

Dosbarthiad cynnwys yn fodd y gall brandiau ledaenu cynnwys i gynulleidfaoedd mwy, wedi'u targedu'n well trwy ddulliau fel ymdrechion taledig, allgymorth dylanwadol, partneriaethau brand a Chysylltiadau Cyhoeddus anhraddodiadol. Mae enghreifftiau o'r ymdrechion hyn yn cynnwys hysbysebion brodorol ar Twitter, Facebook, LinkedIn, ac ati (â thâl), syndiceiddio trwy lwyfannau fel Outbrain neu Taboola (taledig), cyfnewidiadau cynnwys gyda chwmnïau eraill (partneriaethau brand) a lleiniau cysylltiadau cyhoeddus traddodiadol (wedi'u hennill) er mwyn cael y cyfryngau i gwmpasu'ch cynnwys.

Lawrlwytho-Cynnwys-Dosbarthu-101Mae angen i unrhyw farchnatwyr sydd am dyfu ac ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd nid yn unig gynllun cynnwys gwych, ond hefyd gynllun dosbarthu gwych. Mae'r hyn rydyn ni wedi'i wybod dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn parhau i fod yn wir: Rhaid i frandiau fod yn cynhyrchu cynnwys gwerthfawr, perthnasol a difyr i'w cynulleidfaoedd; fodd bynnag, unwaith y bydd hynny'n cael ei wneud, mae angen iddynt roi'r adnoddau a'r targedu cywir y tu ôl i'w dosbarthu er mwyn cael y cynnwys hwnnw i'r gwylwyr.

Mae dosbarthu, naill ai'n organig neu'n dâl, yn dod yn fwyfwy hanfodol i'ch strategaeth farchnata ddigidol. Cymerwch gip ar rai rhifau gwnaethom redeg ar sut mae cyrhaeddiad organig yn gostwng ar draws yr holl gyfrifon Facebook brand, ond gall faint o ddosbarthiad taledig droi hynny o gwmpas.

Rydym yn gweld y gall defnydd cywir o hysbysebu brodorol, syndiceiddio ac allgymorth dylanwadwyr fynd â chleient o unrhyw faint i'r lefel nesaf o ymgysylltu a chyrhaeddiad. Trwy gael gwir ddealltwriaeth o gynulleidfaoedd ein cleientiaid, rydym wedi gallu gweld llwyddiannau enfawr o ran trosi, ymgysylltu a chyrraedd. Mae rhai cleientiaid wedi gweld cwymp enfawr mewn cyrhaeddiad posibl yn ystod y 12 mis diwethaf; rydym wedi gallu dod â'r niferoedd hynny yn ôl i'r man y dylent fod.

Os ydych chi am ddechrau gyda'ch strategaeth dosbarthu cynnwys, lawrlwythwch ein Dosbarthiad Cynnwys 101 papur gwyn heddiw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.