Ni fydd y Cynnwys yn Trosi Heb Alwadau-I-Weithredu

lleoliadau cta

Bob mis Martech Zone yn cynhyrchu llond llaw mawr o dennyn ar gyfer nawdd, hysbysebu ac ymgynghori cyfleoedd. Wrth i'r safle barhau i dyfu mewn poblogrwydd, serch hynny, nid oeddem yn gweld cynnydd dilynol mewn plwm. Roeddwn wedi'i gael o'r diwedd - dadansoddais y wefan ac adolygais ble roedd ein galwadau i weithredu drwyddi draw. Mae'n rhywbeth rydyn ni'n talu llawer o sylw arno gyda'n cleientiaid ond roeddwn i wedi methu ag adolygu ein strategaethau ein hunain ar gyfer galwadau i weithredoedd mewn sefyllfa dda.

Mae 3 lleoliad nodweddiadol ar gyfer eich galwadau i weithredu ar unrhyw dudalen benodol ar eich gwefan:

  1. Mewn-Ffrwd - dyma'r CTA cryfaf, bydd gosod dolen, botwm neu ddelwedd sy'n berthnasol i'ch cynnwys yn trosi'r rhai sydd â diddordeb sy'n darllen y cynnwys rydych chi wedi'i rannu.
  2. Cyfagos - byddwch yn sylwi ar rai CTAs deinamig a statig sy'n gyfagos i'n cynnwys. Gwnaethom yn siŵr eu bod yn gyfagos ar ein porthiant RSS, ein gwefan symudol a'n cymwysiadau symudol hefyd.
  3. safle - mae'r rhain yn CTAs cyffredinol sy'n benodol i'r cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae eich busnes yn eu cynnig. Wrth i bobl barhau i ddarllen eich cynnwys, bydd llawer yn dod yn chwilfrydig sut y gallech chi helpu i'w gwasanaethu ... CTAs ar draws y safle fel hysbysebion pennawd a throedyn.

Yr eithriad, wrth gwrs, yw eich tudalennau glanio. Dylai tudalennau glanio fod yn gyrchfan - nid lle i CTAs ac opsiynau eraill. Wrth edrych ar dudalen ar eich gwefan, a yw'ch tudalennau wedi'u hadeiladu â galwadau i weithredoedd solet yn y nant, gerllaw ac ar draws y wefan?

cta-lleoliadau

Nid ydym wedi gwneud eto, ond rydym wedi cynyddu nifer ein harweinwyr o ~ 5 y mis i dros 140 o arweinwyr y mis. Mae hynny'n welliant oddi ar y siart! A heb i ni newid nifer y bobl sy'n ymweld â'r wefan. Yr un safle, yr un cynnwys… ond a Gwelliant o 2,800% mewn trosiadau dim ond trwy sicrhau bod galwadau i weithredu ar bob darn o gynnwys a gynhyrchwn. Nid yw'r rhain yn hysbysebion baner amrantu yn eich wyneb ... dim ond botymau syml, graffeg neu hyd yn oed dolenni testunol ydyn nhw.

Dylai fod yn hawdd dod o hyd i alwad i weithredu o fewn eich cynnwys a'ch gwefan. Ni ddylai eich cynulleidfa orfod meddwl tybed pa gamau y gallent eu gwneud nesaf, gwnewch yn siŵr dywedwch wrthynt beth i'w wneud nesaf. Os dywedwch wrthynt, fe ddônt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.