A yw Marchnatwyr Cynnwys yn Barod i Amharu?

anhrefn cynnwys

Mewn astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan Kapost o Grŵp Aberdeen, darganfu ymchwil mai ychydig o farchnatwyr sy'n teimlo eu bod yn cynhyrchu ac yn olrhain eu cynnwys yn ddigonol. Ac mae bwlch y gellir ei archwilio yn dod i'r amlwg rhwng arweinwyr cynnwys a dilynwyr cynnwys. Mae Kapost yn galw'r cyfnod trosglwyddo lle mae'r galw yn uchel ond mae prinder cynllunio craff Anhrefn Cynnwys. Fe wnaethant ddylunio'r ffeithlun isod i osod y rhwystrau (a'r buddion) allweddol i sefydlu strategaeth gweithrediadau cynnwys wedi'i thiwnio'n dda.

Gyda phob un ohonom yn creu cymaint o gynnwys, mae'n destun pryder nad yw marchnatwyr yn teimlo eu bod yn cynhyrchu digon yn effeithiol, yn olrhain y cynnwys yn effeithiol, ac yn olrhain yr arweiniadau a gynhyrchir o'r cynnwys hwnnw.

content_chaos_infographic