Cynnwys Marchnata

Nid yw Rhannu yn Ddigonol - Pam Mae Angen Strategaeth Ymhelaethu Cynnwys arnoch chi

Roedd yna amser pan fyddech chi'n ei adeiladu, byddent yn dod. Ond roedd hynny i gyd cyn i'r rhyngrwyd fynd yn orlawn o gynnwys a llawer o sŵn. Os ydych chi wedi bod yn teimlo'n rhwystredig nad yw'ch cynnwys yn mynd mor bell ag yr arferai, nid eich bai chi yw hynny. Mae pethau newydd newid.

Heddiw, os ydych chi'n poeni digon am eich cynulleidfa a'ch busnes, mae'n rhaid i chi ddatblygu strategaeth i wthio'ch cynnwys ymlaen i'r bobl sydd ei angen fwyaf - trwy strategaeth ymhelaethu cynnwys.

Pam cymaint o siarad am gynnwys?

Mae pawb a'u ci yn gwybod pa mor bwysig yw testun a cynnwys gweledol ym maes marchnata. Dyma'r cyfrwng craidd sy'n cludo'ch neges i'ch cynulleidfa, y geiriau, y delweddau a'r fideos sy'n creu emosiwn ac yn symud pobl i weithredu. A gyda Action daw Trawsnewid, wynfyd uchaf unrhyw fusnes.

Mae popeth rydych chi'n ei roi allan yna, waeth beth yw'r sianel [postiadau blog, straeon Instagram, cylchlythyrau, fideos, ac ati] o flaen eich cynulleidfa yn eich helpu i gadw eu diddordeb ac ymgysylltu â'ch brand. Mae hefyd yn eich helpu i ddod â mwy o sylw i'ch busnes ac yn gyson ehangu eich cynulleidfa fel blogiwr.

Felly, mae creu cynnwys yn wych, mae ei gyhoeddi ar wahanol lwyfannau hefyd yn wych, ond mae angen i chi ei ymhelaethu hefyd os ydych chi am iddo gyrraedd y nifer fwyaf o bobl.

Dyma ychydig o dactegau pwerus i adeiladu eich strategaeth ymhelaethu cynnwys:

 1. Hysbysebion â Thâl - Meddyliwch am hysbysebion fel yr adenydd anweledig hyn sy'n cario'ch cynnwys i hydoedd mwy. Mae'r mwyafrif o lwyfannau, y dyddiau hyn, wedi dod talu i chwarae systemau, yn enwedig Facebook. Dim byd o'i le yma, maen nhw'n fusnes, felly fel chi. Os gallwch chi roi $ 1 i mewn a chael $ 2 yn ôl, oni fyddech chi eisiau chwarae? Nid talu am hysbysebion yn unig at yr unig bwrpas sy'n gwthio'ch cynnwys allan o flaen eich cynulleidfa bresennol. Mae hefyd yn wych ar gyfer defnyddio cynulleidfaoedd newydd ac ehangu eich cyrhaeddiad, y tu hwnt i'ch dylanwad eich hun.
 2. Sôn am frandiau a dylanwadwyr eraill - Y nod yma yw meithrin perthnasoedd ac ewyllys da gyda chyfoedion yn eich arbenigol trwy rannu peth o'u cynnwys neu eu tagio pryd bynnag y mae'n bosibl. Bydd hyn yn eich rhoi ar eu radar a bydd yn eu gwneud yn fwy tebygol o ôl-leoli pan ddaw'r amser iawn.
 3. Gofynnwch i ddylanwadwyr dagu - Un o'r ffyrdd hawsaf o ddefnyddio cynulleidfa dylanwadwr yw gofyn iddynt am eu mewnbwn ar rai pynciau. Yn lle ceisio cyhoeddi eich post gwestai ar eu platfform neu eu darbwyllo i rannu darn o'ch cynnwys â'u cynulleidfa hyd yn oed, gallwch anfon e-bost atynt yn gofyn am eu barn ar bwnc yn eich arbenigol. Ychydig o amser y bydd hyn yn ei gymryd ar eu diwedd a bydd yn fwyaf tebygol o arwain at ail-rannu'ch darn cyfan o gynnwys gyda'u cynulleidfa. A bydd yn eich helpu i adeiladu perthynas ac ewyllys da y ffordd iawn. Hefyd, dim ond ceisio defnyddio'ch dull meddwl beirniadol eich hun i gael trosolwg realistig, heb ei gymylu gan emosiynau o'ch cynnyrch.
 4. Defnyddiwch y skyscraper dechneg! - Yn fyr, mae hon yn ffordd o adeiladu ar ben y cynnwys gwerthfawr sy'n bodoli eisoes. Yn y bôn, rydych chi'n gwneud ymchwil enfawr ar bwnc penodol, yn casglu cymaint o ddata ag y gallwch ac yna rydych chi'n ychwanegu eich tro eich hun ar y pwnc ac yn rhannu eich persbectif unigryw i'r sgwrs gyfan. Pan fyddwch wedi gorffen, anfonwch y cynnwys at yr holl grewyr cynnwys eraill a grybwyllir yn eich gwaith a gofynnwch am eu hadborth a chyfran â'u cynulleidfaoedd eu hunain.
 5. Ail-osodwch eich cynnwys - Oes llwyth o bostiadau blog gwerthfawr yn eistedd ar eich gwefan? Rhowch ddechrau newydd iddynt trwy lunio canllaw bytholwyrdd gan ddefnyddio'ch cynnwys gorau. Yna ei ddefnyddio fel magnet cenhedlaeth plwm i gael sylw ychwanegol ac ymwybyddiaeth brand. Bydd hyn yn caniatáu ichi ailddefnyddio cynnwys sy'n bodoli eisoes a gymerodd amser ac adnoddau i chi greu a manteisio ar gynulleidfaoedd newydd.
  • Troi postiadau blog yn swyddi cyfryngau cymdeithasol bach eu maint a dyfyniadau gweithredadwy
  • Creu fideo byr gan ddefnyddio offer fel Lumen5 or Mewnosodiad i rannu rhai awgrymiadau cyflym
  • Cymryd y sain o'ch cynnwys fideo a'i droi yn bodlediad

Meddyliau terfynol

Yn y pen draw, mae angen i chi fod yn strategol gyda chreu a sbarduno'ch cynnwys. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi feddwl yn strategol a gwthio'ch cynnwys gorau o flaen y rhai sydd fwyaf tebygol o'i angen. Yr allwedd yma yw perthnasedd.

Nid oes unrhyw beth yn dristach na chreu darn hynod o werthfawr o gynnwys ac yna ei dasgu yn erbyn y gynulleidfa anghywir. Gadewch i'r dull hwn arwain eich strategaeth creu ac ymhelaethu cynnwys gyfan.

Sicrhewch eich bod yn deall problemau eich cynulleidfa yn ddwfn a'ch bod hefyd yn glir ynghylch eich datrysiad. Yna, rhowch sylw i ble mae sylw eich cynulleidfa darged yn mynd. Yna plygiwch i mewn i'r llwyfannau hynny gan ddefnyddio cynnwys perthnasol sydd hefyd wedi'i alinio â'ch nodau a'ch cenhadaeth fusnes.

Sut ydych chi'n creu a hyrwyddo'ch cynnwys ar hyn o bryd? A pha un o'r technegau ymhelaethu hyn yr hoffech chi roi cynnig arnyn nhw gyntaf? Gadewch inni wybod eich meddyliau yn y sylwadau isod!

Sarah Williams

Mae Sarah Williams yn entrepreneur o Berlin, sy'n marchnata arbenigwr mewn cyfathrebu ar-lein. Edrychwch ar ei hoff gychwyn digidol - Cylchgrawn Wingman - cylchgrawn ffordd o fyw ar-lein i ddynion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol