10 Ni all Hysbysebwyr Tueddiadau Cynnwys Fforddio i'w Anwybyddu

tueddiadau hysbysebu cynnwys

At MGID, rydyn ni'n gweld miloedd o hysbysebion ac yn gwasanaethu miliynau yn fwy ohonyn nhw bob mis. Rydyn ni'n olrhain perfformiad pob hysbyseb rydyn ni'n ei gwasanaethu ac yn gweithio gyda hysbysebwyr a chyhoeddwyr i wneud y gorau o'r negeseuon. Oes, mae gennym gyfrinachau yr ydym yn eu rhannu â chwsmeriaid yn unig. Ond, mae yna hefyd dueddiadau lluniau mawr yr ydym am eu rhannu â phawb sydd â diddordeb hysbysebu perfformiad brodorol, gobeithio o fudd i'r diwydiant cyfan.

Dyma 10 tueddiad allweddol sy'n ailddiffinio hysbysebu brodorol ar hyn o bryd:

  1. Adrodd Straeon Gweledol - I werthu cynnyrch mae'n rhaid i chi roi stori lwyddiant i bobl. Byddant yn ymateb yn well i brofiad Jane neu Jeremy - rhywun sy'n union fel nhw - nag enwogrwydd neu filiwnydd. Mae pobl yn uniaethu orau â rhywun sydd â'r un materion iechyd a harddwch, yr un anghenion technoleg a chartref, yr un breuddwydion teithio a pherthynas. Bydd unrhyw gynigion dyddio yn cael eu gwerthu yn well gan gyfeirio at yr edrychiad yng ngolwg rhiant ar ôl cael plentyn gyda'r cariad fe wnaethant gyfarfod ar-lein. Dywedwch y stori honno: Ychwanegwch luniau o’u “trefn ddiflas cyn iddyn nhw gwrdd â’i gilydd.” Rhannwch ychydig eiriau ar ba mor anodd yw dod o hyd i ornest berffaith heddiw - nosweithiau unig, bwydydd wedi'u rhewi, ffrindiau priod. Bydd sôn am yr heriau hyn mewn stori yn helpu'r darllenydd i'w adnabod ei hun ac uniaethu â'r hysbyseb.
  1. Blogwyr a Sêr Instagram - Mae hyn yn debyg i farchnata ar lafar, ond mae'n bersonol i'r grŵp targed rydych chi'n ceisio ei gyrraedd. Gadewch iddyn nhw hyrwyddo'ch cynnig, bod yn arwr eich hysbyseb, a bydd byddin eu dilynwyr gyda chi. Nid yw hyn yr un peth â defnyddio ardystwyr enwogion mwy traddodiadol. Mae gan y sêr ar-lein hyn yr hyn y mae eu dilynwyr yn ei ystyried yn berthynas bersonol â nhw.
  1. Fideo Yn Teyrnasu Goruchaf - Mae'r galw am gyfryngau gweledol yn cynyddu. Y rheswm am y duedd hon yw'r cynnydd mewn cysylltiadau rhyngrwyd diwifr, gan ganiatáu mwy o gyfleoedd i ddefnyddwyr ar-lein wylio a gwrando ar fideos ar eu dyfeisiau symudol. Cynnwys fideo yw'r skyrocketing i frig pob ffordd bosibl i fachu sylw rhywun. Gall pobl ei wylio heb unrhyw sain (ee eistedd mewn llinell neu wrth y therapydd) neu ddim ond gwrando wrth yrru car. Heddiw mae pawb eisiau dysgu rhywbeth neu gael eu difyrru yn ystod eiliadau segur yn ystod eu diwrnod. Dim ond wrth i ddatblygiad technoleg symudol a gwasanaethau data gynyddu y bydd cynnwys fideo yn dod yn fwy deniadol i ddefnyddwyr symudol.
  1. Mae Infograffeg a GIFs wedi'u hanimeiddio yn Offer Pwerus - Y rheswm am eu heffeithiolrwydd yw eu bod yn bachu sylw mewn modd creadigol, deniadol a hawdd ei ddeall. Maent hefyd yn hawdd iawn i'w creu. Mae yna lawer o ffynonellau am ddim ar gael ar-lein sy'n eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi am ei dangos. Bydd cynnwys rhyngweithiol yn rhagori ar linellau amser a phorthwyr newyddion ar gyfer effeithiolrwydd. 
  1. Cyd-destun Cyfweliad - Wrth ysgrifennu eich cynnwys, defnyddiwch gwestiynau y gallai eich cynulleidfa eu gofyn. Rhowch atebion i bobl gan yr arbenigwr. Pa arbenigwr? Chi sy'n penderfynu.
  1. Hysbysebion Hwyl-Ganolog - Dyma duedd boeth arall y mae rhai hysbysebwyr ar goll. Mae pobl wedi blino o fod o ddifrif. Ni fydd cael hwyl yn gwneud unrhyw niwed. Defnyddiwch femes firaol a chomics i gynrychioli'r holl gynnwys mwyaf difrifol. Mae'n cadw pobl i ymlacio a difyrru. Mae hiwmor bob amser yn beth da i'w glicio a'i rannu ag eraill. 
  1. Botymau “Nawr” - Mae'n ymwneud ag arbed amser a bodloni ysgogiadau, tric is-droseddol sy'n cadw defnyddwyr i ymgysylltu hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cyfaddef hynny. Mae pobl wir wrth eu bodd â botymau “ei brynu nawr” a “gwylio nawr” oherwydd eu bod yn gwahodd prynu di-dor ac yn addo profiad difyr.
  1. Cwisiau - Mae'r math hwn o gynnwys wedi dod y mwyaf rhanadwy ar Facebook yn ystod hanner cyntaf 2016 ac mae'n darparu galwad berffaith i weithredu. Gallwch chi ddechrau gyda rhywbeth mor syml â dolen i'ch gwefan, neu efallai hyd yn oed ddolenni wedi'u personoli i argymhellion cynnyrch.
  1. Cynnwys Episodig - Dyma “docyn poeth” 2016: Mae'r cynnwys wedi'i rannu'n benodau a gall ddefnyddio gwahanol ymgyrchoedd hysbysebu hefyd. Mae cael gwybodaeth neu adloniant mewn segmentau yn cadw diddordeb defnyddwyr ac yn dod yn ôl am fwy oherwydd eu bod yn awyddus i weld a chlywed pob diweddariad. Mae dal gwybodaeth yn ôl yn helpu i yrru cynulleidfa fwy ymgysylltiol dros amser gan fod y disgwyliad yn cynyddu teyrngarwch defnyddwyr a dwyster y profiad.
  1. Hysbysebu Perfformiad Brodorol - Mae mwy a mwy o fusnesau bellach yn defnyddio hysbysebu brodorol i gyrraedd darpar gwsmeriaid ar-lein. Rhwydwaith hysbysebu brodorol blaenllaw yw MGID sy'n sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i gyhoeddwyr, hysbysebwyr a defnyddwyr. Mae ein telerau ar sail perfformiad yn sicrhau bod cyhoeddwyr yn cael llif cyson o refeniw trwy leoliadau brodorol o negeseuon noddedig mewn cyflwyniad nad yw'n tarfu.  

Dysgu Mwy am Gaffael Ymwelwyr Brodorol

Rydym yn eich annog i arbrofi gyda'r tueddiadau cynnwys hyn. Dewiswch y rhai a fydd yn arddangos eich cynnyrch orau, eu cymysgu os yw'n gwneud synnwyr, a pharatowch i wylio'ch lefelau ymgysylltu yn ffrwydro.

MGID