Cyswllt: Gwneud y mwyaf o'ch ROI Rhwydwaith

sgriniau cyswllt

Rheoli'r berthynas â'ch rhagolygon a'ch cleientiaid yw'r rhan fwyaf o'r frwydr o ran cadw a chaffael. Er bod elw ar fuddsoddiad yn wych i'n cleientiaid, mae eu helpu gyda delfryd, cyngor platfform, a hyd yn oed bod yn gysylltydd ar gyfer newyddion diwydiant, ymchwil gystadleuol, gwerthwyr eraill ac ymgeiswyr am swyddi yr un mor bwysig a gwerthfawr iddynt.

Mae gan y CRM nodweddiadol y gallu i gofnodi pwyntiau cyffwrdd eich tîm - ond nid yw o reidrwydd yn gyrru'r cartref maethlon. Nod cyswllt yw helpu busnesau i ddilyn i fyny gyda'r bobl iawn, ar yr adeg iawn, i gynyddu perthynas ROI i'r eithaf trwy well pwyntiau cadw, caffael a chyfeirio.

Nodweddion Cyswllt

 • dangosfwrdd - Rheoli ac olrhain eich holl weithgaredd adeiladu perthynas a gweld eich holl nodiadau atgoffa a gweithredoedd dilynol dyddiol a gwybod yn union gyda phwy y mae angen i chi ddilyn i fyny bob dydd. Traciwch eich cynnydd adeiladu perthynas ag ystadegau wythnosol a'ch gradd perthynas fel eich bod chi'n gwybod yn union ble rydych chi'n sefyll.
 • Templedi e-bost - Mae ymgysylltu â'ch cysylltiadau â negeseuon gan ddefnyddio templedi adeiledig yn caniatáu ichi gadw'ch negeseuon mwyaf effeithiol wrth law pan ddaw'n amser dilyn i fyny. Mae meysydd deinamig yn galluogi'r templedi i boblogi'ch neges yn awtomatig gyda data personol allweddol eich derbynwyr.
 • Rhannu erthyglau - Ychwanegu gwerth trwy rannu erthyglau trwy'r offeryn Cyswllt mewn-porwr i guradu erthyglau, fideos, postiadau blog a gwefannau eraill i'ch rhwydwaith gyda neges wedi'i phersonoli.
 • Cyflwynydd Gwneuthurwr - Gwnewch gyflwyniadau rhwng pobl yn eich rhwydwaith trwy anfon eich disgrifiadau a data cyswllt pob unigolyn at y ddau sy'n eu derbyn ar unwaith.
 • ScaleMail - Anfonwch negeseuon wedi'u personoli at hyd at 250 o gysylltiadau a ddewiswyd gan ddefnyddio meysydd a thempledi sy'n poblogi'n awtomatig. Cyn anfon, gallwch ychwanegu nodiadau unigol ym mhob e-bost i gael cyffyrddiad mwy personol.
 • Rhaglenni - caniatáu ichi sefydlu cyfres o gamau gweithredu gyda chysylltydd neu grŵp penodol dros gyfnod o amser, naill ai'n awtomatig neu gyda'ch cymeradwyaeth.
 • Piblinellau - Delweddwch eich bargeinion a blaenoriaethwch eich ymdrechion trwy ddangos pa brosiectau ym mha gamau o'ch piblinell. Mae'r offeryn yn caniatáu ichi ddelweddu'ch bargeinion o agored i gau yn ôl eich cyfnodau wedi'u haddasu, ac mae'n dangos pa fargeinion a allai fod yn cwympo trwy'r craciau.
 • Rheoli cyswllt - Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer Cyswllt, byddwch chi'n cysylltu'ch e-bost, proffiliau cyfryngau cymdeithasol a'ch ffôn clyfar yn uniongyrchol â'n platfform. Mae hyn yn caniatáu i Gyswllt gynhyrchu eich cronfa ddata gyswllt yn awtomatig i chi heb unrhyw gofnod â llaw ar eich ochr chi.
 • Gweithgaredd tîm - Monitro cynnydd eich unigolyn a'ch tîm o ran rheoli cyswllt. Dewch i weld faint o gysylltiadau y mae pob cydweithiwr yn eu rhannu a faint ohonyn nhw maen nhw wedi cysylltu â nhw yr wythnos hon.
 • Aseiniadau tîm - neilltuo cysylltiadau i gydweithiwr a dim ond ef neu hi fydd yn derbyn hysbysiadau dilynol ar gyfer y cyswllt hwnnw, gan greu gwir berchnogaeth gyswllt.
 • Rhannu bwcedi - Cysylltwch eich bwcedi personol yn ddi-dor â'ch bwcedi tîm fel bod eich cofnodion cyswllt mwyaf perthnasol bob amser yn gyfredol.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.