Ffurflenni Cyswllt, Bots, a Sbam Cywilydd

Depositphotos 52422737 s

Mae gwrth-sbam yn bwnc enfawr gydag e-bost. Mae pobl wedi bod yn ceisio cadw eu mewnflwch yn lân ers blynyddoedd gyda phopeth o'r annifyr sbamrest offer i hidlwyr post sothach syml gyda'u gallu digymell ar gyfer pethau ffug-bositif. Mewn gwirionedd, daeth sbam e-bost yn niwsans nes i'r llywodraeth gamu i'r adwy hyd yn oed (dychmygwch hynny) ac ysgrifennu deddfau yn ei gylch. Ond mae yna un math o sbam sy'n dal i fod i fyny i'r vigilante's i'w ddal ... ac rwy'n gobeithio y byddwch chi'n fy helpu.

Dechreuodd fel aflonyddwch yn unig, ond tyfodd i ymyrraeth busnes yn llwyr. Mae pob cyflwyniad ffurflen yn sbarduno arweiniad yn fy CRM yn awtomatig. Roedd hynny'n golygu, am y flwyddyn ddiwethaf, fy mod i wedi cael llawer o arweinwyr i'w gwerthu i gwmnïau SEO a all fy nghael ar dudalen 1 o Google. Felly, euthum ati i greu triniwr ffurflenni bragu cartref a fyddai’n dechrau nodi a dileu’r sbamwyr cas HEB risg o ffug-bositif. Oherwydd, wedi'r cyfan, er fy mod yn casáu sbam, rwy'n casáu cyfle coll hyd yn oed yn fwy.

I ddechrau, berwais y mathau o sbam y gallwn yn ymarferol eu dileu i lawr i ddau gategori:

 1. Y dynol go iawn sy'n cyflwyno data gwallus dim ond i gyrraedd y cwci hwnnw y tu ôl i'r ffurflen ... y treial am ddim, y papur gwyn am ddim, y marchnata diferu cynnwys, ac ati.
 2. Y bots sy'n cropian ar y we gan gyflwyno dolenni cyswllt a data gwallus i unrhyw ffurf y gallant ddod o hyd iddi.

Hefyd, fel rhan o'r prosiect cydweithredol bach hwn (y gallwch ymuno ag ef trwy sylwadau yma) gadewch imi ychwanegu'r paramedr canlynol: DIM CAPTCHA. Ni allaf ddarllen y pethau dang fy hun hanner yr amser ac mae lle i ofni bod CAPTCHA ei hun yn lleihau trosi plwm trwy anhawster yn unig.

Felly, y gamp yw creu cyfres o brofion rhesymegol y gall rhywun redeg y ffurflen a gyflwynwyd data a fydd yn nodi sbam yn gadarnhaol ganran sylweddol o'r amser tra nad yw bron byth yn blocio arweinyddion cyfreithlon.

Dyma lle rydw i:

 1. Mewnosod mewnbwn yn y ffurf, math = testun, ond arddull = ”arddangos: dim;”. Yn naturiol, bydd bots yn chwistrellu gwerth i unrhyw faes mewnbwn testun mewn ymdrech i osgoi'r gwirwyr maes gofynnol. Fodd bynnag, pe bai'r maes penodol hwn yn cael ei gyflwyno gyda data ynddo, gallwn wybod gyda sicrwydd na wnaeth dynol hynny.
 2. Gwiriwch am “asdf.” Yn syml, rwy'n gwybod, ond dangosodd adroddiad o sbam hanesyddol fod hwn yn fath eithaf poblogaidd o gyflwyniadau ffug. Os yw'r llinyn asdf yn ymddangos mewn unrhyw faes, mae'n sbam.
 3. Gwiriwch am ailadrodd cymeriadau. Ceisiais roi cynnig arni, ond ni allwn feddwl am reswm dilys y dylai unrhyw gymeriad ailadrodd fwy na 3 gwaith mewn enw, enw cwmni, neu faes cyfeiriad. Os gallwch chi fy argyhoeddi fel arall, gwych. Ar hyn o bryd, ni fydd “XXXX Consulting Company” yn dod yn arweinydd i mi.
 4. Gwiriwch am dannau union yr un fath. Heblaw cymydog Tim Allen, Wilson Wilson, nid oes gan neb yr wyf yn eu hadnabod yr un gwerth llinyn ym mhob maes ar ffurf gyswllt. Os yw gormod o gaeau yn union yr un fath, mae'n sbam.
 5. Yn olaf, ac mae hyn yn allweddol: gwiriwch am URLau lle nad ydyn nhw'n perthyn. Un o'r achosion mwyaf clasurol o sbam yw gosod URL mewn maes lle nad yw'n perthyn. Y tu allan i'r blwch “neges” ardal testun, ni ddylid defnyddio URL ar gyfer enw, rhif ffôn, enw'r cwmni neu fel arall. Os ydyn nhw'n rhoi cynnig arni, mae'n sbam.

Mae'r 5 prawf rhesymegol hyn wedi lleihau cyflwyniadau sbam ymhell dros 70% yn ystod y mis diwethaf ar ein ffurflen gyswllt am ddim cynnyrch. Byddwn wrth fy modd yn cael y ffigur hwnnw hyd yn oed yn uwch. Mae'r nifer fwyaf o gyflwyniadau sbam sy'n dal i sleifio heibio yn gynigion SEO uchel eu parch. Felly, dyma’r her nesaf: A allwch chi greu cyfres o dermau a throthwy allweddol ar gyfer dwysedd a fyddai’n rhesymol nodi bod cynnwys y cyflwyniad yn sôn am SEO? Wrth gwrs, gallai hyn fod yn syniad gwael i'r dynion yn SlingShot ei weithredu ar eu gwefan, ond i'r gweddill ohonom, byddai'n ffitio.

Mae datblygwyr gwe yn uno: beth arall y dylid ei brofi?

5 Sylwadau

 1. 1

  Rwyf wrth fy modd â'r syniad o ychwanegu cae gydag arddangosfa: dim. Mae'n ingenius! Ysgrifennais swydd lawer o leuadau yn ôl ynglŷn â pha mor ofnadwy yw Captcha technoleg ... mae'n cosbi'r diniwed ac yn ychwanegu cam ychwanegol, diangen i ddefnyddwyr. Mae'n antithesis profiad y defnyddiwr. Efallai y byddaf yn rhoi eich maes cudd ar brawf!

 2. 2

  Rwyf wrth fy modd â'r syniad o ychwanegu cae gydag arddangosfa: dim. Mae'n ingenius! Ysgrifennais swydd lawer o leuadau yn ôl ynglŷn â pha mor ofnadwy yw Captcha technoleg ... mae'n cosbi'r diniwed ac yn ychwanegu cam ychwanegol, diangen i ddefnyddwyr. Mae'n antithesis profiad y defnyddiwr. Efallai y byddaf yn rhoi eich maes cudd ar brawf!

 3. 3

  Mae'n gweithio'n dda iawn, ond os byddwch chi'n ei gyflwyno ar ffurflenni sy'n bodoli eisoes, fe allai gymryd cryn amser i'r effaith lluosogi. Mae bots yn aml yn cacheio'ch ffurflen a'i phostio ati fel y gwelsant hi wythnosau yn ôl nes iddynt ddod yn ôl o gwmpas a'i gweld eto. Felly, cyhyd â'u bod yn postio i'ch ffurflen storfa, fe ddônt drwyddi. O fewn tua mis, dylech ddechrau gweld canlyniadau.

 4. 4

  1. Amserydd;
  2. Anodd dyfalu enwau caeau ffurf;
  3. dilysu ffurflen ochr y gweinydd;
  4. maes ffurf na ddisgwylir iddo fod â gwerth;
  5. cael JavaScript i ddiweddaru maes cudd w / ffurflen cyflwyno;
  6. newid priodoleddau ffurflen wrth gyflwyno w / JavaScript;

  # 1 yw fy hoff un. Dechreuwch amserydd cyn gynted ag y bydd y dudalen gyswllt (neu unrhyw dudalen) wedi'i llwytho. Ar ochr y gweinydd gosodwch amser gofynnol disgwyliedig i lenwi'r ffurflen. Os caiff ei gyflwyno yn rhy fuan, bydd y defnyddiwr yn gweld neges / cyfrif yn anabl / admin yn derbyn e-bost / ac ati. Mae'r un hwn mewn gwirionedd yn dileu 99.9% o unrhyw fath o weithgaredd bot.

  Mae # 2 yn storio enwau caeau mewn sesiwn a rhoi enwau ar hap i'r caeau. Yn ei gwneud hi'n anodd i bot ddysgu.

  # 3 mae'r un hon yn bwysig. Gellir gwirio e-bost yn gywir iawn w / ymadroddion rheolaidd, mae maes rhif ffôn i fod i gynnwys 10 rhif, 2 faes neu fwy w / yr un gwerth = bot, ac ati.

  Esboniodd # 4 yn eich erthygl, 5 a 6 rai opsiynau sgript.

 5. 5

  Diolch am y swydd, Nick. Gwerthfawrogi'r gyfran.

  Martin - rwy'n credu bod yr amserydd yn syniad gwych. Rwy'n cymryd y byddai bot yn sipian trwyddo a byddai'r trothwy ychydig yn isel ... efallai 5 eiliad? Rwy'n chwilfrydig yn unig oherwydd ffurflenni wedi'u llenwi ymlaen llaw ar gyfer defnyddwyr go iawn yn ogystal â defnyddwyr sy'n dod yn ôl i'r dudalen ac yn gwybod ar unwaith eu bod am lenwi'r ffurflen. dim ond fy nwy geiniog. dwi'n gwybod fy mod i tua blwyddyn yn hwyr yn y swydd hon felly ddim yn disgwyl llawer o ateb, dim ond ei roi allan yna mewn gobeithion 🙂

  Diolch eto!

  -Dwy

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.