10 Tueddiad Defnyddwyr yn 2017… Gyda Rhybudd!

sbectol snapchat

Rwy'n gwybod ei bod hi'n fis Chwefror ond nid ydym yn hollol barod i ollwng gafael ar y data tuedd a ragwelir ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r ymchwil hon ar tueddiadau defnyddwyr o'r GlobalWebIndex yn benysgafn o ran amrywiaeth a chwmpas y newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr.

Mae Adroddiad Tueddiadau 17 hyd yn oed yn rhybuddio bod yr hyn a elwir eleni cwymp cyd-destun gallai ledaenu o'r prif gyfryngau cymdeithasol i apiau negeseuon wrth iddynt ychwanegu ymarferoldeb - ac mae defnyddwyr yn rhoi'r gorau i ymgysylltu.

Yn ôl yn 2012, roedd gan y defnyddiwr rhyngrwyd ar gyfartaledd oddeutu tri chyfrif cyfryngau cymdeithasol / negeseuon - nawr mae'r ffigur yn agosach at saith, sy'n golygu bod dyfodiad gwasanaethau amrywiol ac arbenigol wedi effeithio ar sut mae rhwydweithwyr yn rhyngweithio â'r cyfryngau cymdeithasol. Dadansoddwr Tueddiadau GlobalWebIndex Katie Young

Yn yr adroddiad 60 tudalen, mae Prif Swyddog Gweithredol GlobalWebIndex, Tom Smith, yn ysgrifennu amdano chwe thuedd graidd sy'n diffinio'r oes hon - ac mae'r dadansoddwyr arbenigol yn nodi 10 tueddiad allweddol i'w gwylio yn 2017:

  1. Symudol-Gyntaf - Mae “tirwedd symudol-gyntaf” yn agosáu’n gyflym, gyda brandiau sy’n methu â blaenoriaethu symudol yn rhedeg y risg o golli cyfleoedd allweddol a pheryglu eu perthnasoedd â defnyddwyr iau.
  2. Symudol Byd-eang - Mae India, Ynysoedd y Philipinau ac Indonesia ar fin dod yn farchnadoedd mawr newydd ar gyfer ffonau smart.
  3. Gêm Ffrydio Byw - Gallai marchnata symud yn agosach at hapchwarae - wrth i hapchwarae gwylwyr ennill tyniant. Dangosodd data GlobalWebIndex hynny mae un o bob pedwar defnyddiwr wedi gwylio llif gemau byw yn ystod y mis diwethaf
  4. Facebook Marketplace - Gallai Facebook Marketplace dynnu oddi arno, gan bontio'r bwlch byth-bresennol rhwng ymchwil a phrynu.
  5. Fideo Cymdeithasol - An ffrwydrad o fideo bydd cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol yn cael effaith fawr ar y strategaeth farchnata yn 2017.
  6. Cynnwys Marchnata - Mae defnyddwyr wedi cael eu grymuso gan godiad yr atalydd ad gyda'r cymuned ar-lein yn dod yn llai agored i hysbysebu ymyrraeth, sy'n golygu bod angen i farchnatwyr a hysbysebwyr gymryd agwedd newydd, gan ddod â ni'n agosach at y Byd marchnata sy'n cael ei yrru gan ddefnyddwyr, wedi'i bweru gan gynnwys nag erioed o'r blaen.
  7. Ad-Blocio Symudol - Bydd blocio ad symudol yn lledaenu o Asia i'r Gorllewin, sy'n golygu y bydd angen i hysbysebu symudol symud i negeseuon llai ymyrraeth a chynnwys mwy perthnasol.
  8. Rhith Realiti - Gallai symudol fod yn enillydd mawr wrth i Virtual Reality a Augmented Reality (VR & AR) gychwyn gyda defnyddwyr - mae 40% ohonynt eisoes wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio clustffonau VR
  9. Snapchat - Gallai Snap ddechrau'r chwyldro technoleg gwisgadwy ar ôl trochi ei droed i'r dŵr gyda Snapchat Spectacles - sbectol haul sy'n recordio pytiau fideo sy'n arbed yn awtomatig i Atgofion Snapchat y defnyddiwr. Mae'r ddyfais yn defnyddio lens 115 gradd sy'n dynwared sut mae bodau dynol yn gweld.

Dadlwythwch Tueddiadau Defnyddwyr 2017

tueddiadau technoleg 2017

Mynegai Gwe Byd-eang

Mae GlobalWebIndex yn gwmni technoleg sydd â'i bencadlys yn Llundain sy'n darparu data proffilio cynulleidfaoedd ar draws 40 gwlad i frandiau, asiantaethau marchnata a sefydliadau cyfryngau mwyaf y byd.

Mae'r cwmni'n cynnal panel byd-eang o fwy na 18 miliwn o ddefnyddwyr cysylltiedig, y mae'n ei ysgogi i greu 8,500 o bwyntiau data ar ymddygiadau defnyddwyr rhyngrwyd ledled y byd. Gall cleientiaid gan gynnwys Twitter, Google, Unilever, Johnson & Johnson, WPP, IPG ac Omnicom Group gasglu mewnwelediadau manwl i ymddygiadau, canfyddiadau a diddordebau cynulleidfaoedd trwy gyfuniad o arolwg a analytics data gan ddefnyddio platfform GlobalWebIndex.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.