Beth yw Effaith Adolygiadau Defnyddwyr Ar-lein ar Eich Busnes?

adolygiadau defnyddwyr

Buom yn gweithio'n agos gyda chwmni a gynghorodd fusnesau sy'n gwerthu cynhyrchion trwy Amazon. Trwy weithio ar optimeiddio tudalen cynnyrch ac ymgorffori strategaethau i gasglu adolygiadau gan gwsmeriaid, gallant gynyddu gwelededd eich cynhyrchion mewn chwiliadau cynnyrch mewnol ... yn y pen draw cynyddu gwerthiant yn esbonyddol. Mae'n waith anodd, ond maen nhw wedi cael y broses i lawr ac wedi parhau i'w hailadrodd ar gyfer mwy a mwy o gleientiaid.

Mae eu gwasanaeth yn nodi effaith adolygiadau defnyddwyr ar algorithmau chwilio mewnol Amazon. Ac ers hynny mae defnyddwyr sy'n gweld cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn dangos cyfradd trosi 133% yn uwch, ni fydd yr algorithmau hynny'n newid ar unrhyw adeg yn fuan. Mewn gwirionedd, mae adolygiadau defnyddwyr yn cynhyrchu codiad cyfartalog o 18% mewn gwerthiannau

Mae adolygiadau ar-lein yn ein helpu i benderfynu ble / beth i'w fwyta, i wylio, i brynu, i werthu. Daethant yn rhan annatod o bwy ydym fel defnyddiwr a pherchennog busnes. Mae'r ffeithlun hwn yn dangos sut mae defnyddwyr yn darllen ac yn defnyddio safleoedd adolygu ar-lein mewn niferoedd. Pam y gall Adolygiadau Ar-lein Naill ai Gwneud Neu Torri Eich Busnes!

Ystadegau Adolygu Defnyddwyr

 • Hyderir adolygiadau defnyddwyr bron i 12 gwaith yn fwy na disgrifiadau gwneuthurwr
 • Gall adolygiadau negyddol yn dal i gynyddu gwerthiant e-fasnach trwy ymwybyddiaeth cynnyrch
 • Mae adolygiadau'n cyfrannu at 10% o safle Google SERP
 • Adolygu gall pytiau cyfoethog gynyddu cyfraddau clicio drwodd 10 i 20%
 • Gall 50 neu fwy o adolygiadau fesul cynnyrch gynyddu cyfraddau trosi 4.6%
 • Mae 90% o ddefnyddwyr yn darllen llai na 10 adolygiad cyn llunio barn am fusnes
 • Mae adolygiadau darllen defnyddwyr symudol 127% yn fwy tebygol o wneud hynny na defnyddwyr bwrdd gwaith
 • Gall cynnydd 1 pwynt yn enw da gwestai arwain at hike cyfradd ystafell o 11.2%
 • Ar gyfer pob seren y mae busnes yn ei chael, bydd cynnydd o 5-9% mewn refeniw busnes
 • Mae defnyddwyr yn debygol o wario 31% yn fwy ar fusnes gydag adolygiadau rhagorol
 • Dywed 72% o ddefnyddwyr fod adolygiadau cadarnhaol yn gwneud iddynt ymddiried yn fwy mewn busnes lleol
 • Cymerodd rhestrau busnes a gafodd o leiaf adolygiadau 3+ seren 41 o 47 clic
 • Mae gwesteion 3.9 gwaith yn fwy tebygol o ddewis gwestai â sgôr uwch
 • Ni fydd 22% o ddefnyddwyr yn prynu ar ôl darllen un adolygiad negyddol
 • Ar ôl tri adolygiad negyddol ni fydd 59% o ddefnyddwyr yn prynu'r cynnyrch
 • Gall 4+ adolygiad negyddol am eich cwmni neu'ch cynnyrch arwain at 70% yn llai o werthiannau
 • Mae 86% o bobl yn petruso prynu gan fusnes sydd ag adolygiadau negyddol
 • Bydd un adolygiad negyddol yn costio 30 cwsmer i chi ar gyfartaledd
 • Gall adolygiadau negyddol yng nghanlyniadau chwilio Google golli 70% o ddarpar gwsmeriaid
 • Bydd 27% o bobl yn ymddiried adolygiadau os ydynt yn credu eu bod yn ddilys
 • Gall hyd at 30% o adolygiadau ar-lein fod yn ffug, mae 20% o Yelp yn ffug

Ystadegau Adolygu Defnyddwyr Teithio

Mae safleoedd adolygu defnyddwyr Hotel a Motel yn cynnwys TripAdvisor, Booking.com, TripExpert, Expedia, a Teithioldeb.

 • Dywed 59% o ddefnyddwyr fod safleoedd adolygu wedi dylanwadu ar eu harchebu teithio
 • Rhannodd 16% o deithwyr eu profiadau gwyliau ar-lein
 • Mae 42% o deithwyr yn defnyddio safleoedd adolygu wrth gynllunio eu gwyliau
 • Mae teithwyr hamdden yn treulio ~ 30 munud yn darllen adolygiadau cyn archebu

Ystadegau Adolygu Defnyddwyr Gofal Iechyd

Mae safleoedd adolygu gofal iechyd yn cynnwys Zocdoc, RateMDs, Uwchraddiadau Iechyd, Practo, a Adolygiadau Gofal Iechyd.

 • Mae 77% o gleifion yn defnyddio adolygiadau ar-lein fel eu cam cyntaf i ddod o hyd i feddyg
 • Mae 84% o gleifion yn defnyddio adolygiadau ar-lein i werthuso meddygon
 • Mae 35% o gleifion yn dewis meddyg oherwydd sgôr dda
 • Ni ddewisodd 37% o gleifion feddyg oherwydd sgôr wael
 • Mae 84% o ddefnyddwyr yn ymddiried mewn adolygiadau iechyd cymaint ag argymhellion personol

Ystadegau Adolygu Defnyddwyr Bwytai

Mae safleoedd adolygu defnyddwyr bwytai a bwytai yn cynnwys Yelp, Zomato, Dine.TO, Pedeirongl, a OpenTable.

 • Mae bwyty sydd â gwelliant hanner seren yn llawer mwy tebygol o fod yn llawn ar yr amseroedd bwyta brig
 • Mae 61% o ddefnyddwyr wedi darllen adolygiadau ar-lein am fwytai
 • Mae 34% o bobl fwyta yn dewis bwyty yn seiliedig ar wybodaeth ar safle adolygu cymheiriaid
 • Mae 53% o bobl ifanc 18-34 oed yn nodi bod adolygiadau ar-lein yn ffactor mewn penderfyniadau bwyta
 • Ni fyddai 81% o fenywod yn ymweld â bwyty gyda materion glendid yr adroddwyd amdanynt

Ystadegau Adolygu Defnyddwyr Cyflogaeth

Mae safleoedd adolygu cyflogaeth yn cynnwys Glassdoor, Yn wir, Bwlch, Monster, a Cysylltu.

 • Mae 76% o weithwyr proffesiynol yn ymchwilio i gwmni ar-lein cyn ystyried swydd yno
 • Ni fyddai 60% o geiswyr gwaith yn gwneud cais i gwmni sydd â sgôr 1 seren (allan o 5)
 • Mae 83% o geiswyr gwaith yn debygol o seilio eu penderfyniad ar gais ar adolygiad cwmni
 • Ni fyddai 33% o geiswyr gwaith yn gwneud cais i gwmni â llai na sgôr 3-seren
 • Mewn adolygiadau swyddi ar-lein, mae 5 adolygiad cadarnhaol yn cyfrif am 1 adolygiad negyddol

Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol ac Adolygu Defnyddwyr

 • Mae 57.1% o'r defnyddwyr sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn y siop yn darllen adolygiadau ar-lein
 • Mae 55% o ddefnyddwyr yn defnyddio Facebook fel lle i ddysgu am frandiau
 • Mae busnesau sy'n cynnal tudalennau Twitter a Facebook gweithredol yn fwy tebygol o gael adolygiadau cadarnhaol
 • Pan ymatebodd manwerthwyr ar gyfryngau cymdeithasol, dilëodd traean o'r cwsmeriaid eu hadolygiad negyddol
 • Pan ymatebodd manwerthwyr ar gyfryngau cymdeithasol, daeth un rhan o bump o gwsmeriaid yn gwsmeriaid ffyddlon
 • Adroddodd defnyddwyr Facebook fod adolygiadau yn fwy dibynadwy na swyddi neu sylwadau

Edrychwch ar yr ffeithlun anhygoel o Adeiladwr gwefan!

adborth defnyddwyr yn adolygu arferion gorau