Sut mae Cwmnïau Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr yn Defnyddio Data Mawr?

Nwyddau wedi'u Pecynnu i Ddefnyddwyr

Pe bai un diwydiant lle roedd tunnell o ddata yn cael ei ddal yn barhaus, mae yn y diwydiant Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr (GRhG). Mae cwmnïau GRhG yn gwybod bod Big Data yn bwysig, ond nid ydynt eto wedi ei gofleidio yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Beth yw Nwyddau wedi'u Pecynnu i Ddefnyddwyr?

Mae nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG) yn eitemau a ddefnyddir yn ddyddiol gan ddefnyddwyr cyffredin y mae angen eu hadnewyddu neu eu hail-lenwi fel mater o drefn, fel bwyd, diodydd, dillad, tybaco, colur a chynhyrchion cartref.

Andrew Bloomenthal, Investopedia

Yn ôl Bedrock Analytics, mae'r nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr amcangyfrifir bod diwydiant yn cynhyrchu dros $ 2 triliwn yn flynyddol yn yr Unol Daleithiau yn unig. Mae yna filoedd o wneuthurwyr GRhG yn ceisio gwerthu degau o filoedd o frandiau, a channoedd o filoedd o eitemau i mewn i tua 300 o fanwerthwyr mawr. Mewn gwirionedd, mae 5 manwerthwr gwerthu gorau gwneuthurwr yn tueddu i wneud iawn mwy na hanner o gyfanswm ei werthiannau.

Mae manwerthwyr yn mynnu mwy o wybodaeth, mewnwelediadau a chyfeiriad gan wneuthurwyr er mwyn gwella amrywiaeth cynnyrch a chynyddu gwerthiant ar draws categorïau cynnyrch. Er bod gan wneuthurwyr GRhG mwy o faint yr adnoddau mewnol i ddarparu'r mewnwelediadau hyn, nid oes gan y mwyafrif o wneuthurwyr bach a chanolig eu maint.

Dadansoddeg Creigwely yn helpu gweithgynhyrchwyr GRhG i drosoli pŵer dadansoddeg data i yrru twf ac ennill gofod silff. Roedd y tîm yno'n chwilfrydig os a sut mae gweithwyr proffesiynol GRhG yn defnyddio'r data sydd ar gael iddynt.

Mae data wedi dod yn hanfodol i gwmnïau GRhG wneud penderfyniadau effeithiol. Y gwir amdani yw bod canran fawr o weithgynhyrchwyr GRhG yn parhau i gael trafferth gyda dadansoddeg data. Mae hynny'n angen dybryd y bydd Bedrock yn parhau i fynd i'r afael ag ef - trwy ymchwil fel hyn, a thrwy ein platfform dadansoddeg data wedi'i alluogi gan AI.

Will Salcido, Prif Swyddog Gweithredol Bedrock Analytics

Yn ddiddorol ddigon, mae'r arolwg yn dangos bod gan fwyafrif y sefydliadau GRhG fynediad at ddata, ond nid oes ganddynt lawer o gysur wrth ledaenu'r data yn ganlyniadau gweithredadwy. Mae hyn yn anffodus, oherwydd mae'r data hwnnw'n hanfodol i lawer o'r penderfyniadau mewnol, gan gynnwys:

  • Prisiau
  • Hyrwyddo
  • Marchnata a Brandio
  • Dosbarthu
  • Cyflwyno Mewnwelediadau i Brynwyr
  • Cyflwyno Cipolwg i Weithredwyr

Fe wnaethant arolygu detholiad o weithwyr proffesiynol GRhG, ac adeiladu canlyniadau arolwg yn yr ffeithlun defnyddiol a goleuedig hwn.

Infograffeg Data Mawr CPG

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.