Rhyddhawyd Astudiaeth Defnydd Cyfryngau Newydd Defnyddwyr

cyfryngau newydd

Pennawd y bore yma ar a Datganiad i'r wasg mae Astudiaeth Cyfryngau Newydd Defnyddwyr Cone 2009 yn darllen, “Mae pedwar o bob pump o Ddefnyddwyr Cyfryngau Newydd yn Rhyngweithio â Chwmnïau a Brandiau Ar-lein, i fyny 32% ers 2008.”

Nid yw hyn yn gymaint o newyddion syfrdanol gan ei fod yn gadarnhad o'r hyn yr ydym ni eisoes yn ei ystyried yn rhesymegol gan farchnatwyr. Os ydych chi ar-lein, mae'n debyg eich bod chi eisiau rhyngweithio â'r brandiau rydych chi'n eu prynu mewn rhyw ffordd.

Dyfynnir Mike Hollywood, cyfarwyddwr cyfryngau newydd Cone, yn y datganiad, “Mae cyfle o hyd i gwmnïau blaengar sefydlu presenoldeb ac ennill mantais gystadleuol. Yn seiliedig ar dwf rhyngweithiadau defnyddwyr â chwmnïau, mae penderfyniadau prynu di-ri yn cael eu dylanwadu gan gyfryngau newydd. Mae'n hanfodol ymuno â ni nawr bod y trên wedi gadael yr orsaf. ”

Dyfynnwyd ffigurau eraill:

  • Mae 95% o ddefnyddwyr cyfryngau newydd yn credu y dylai cwmnïau / brandiau fod â phresenoldeb mewn cyfryngau newydd
  • Mae 89% yn credu y dylai cwmnïau / brandiau ryngweithio â defnyddwyr
  • Mae 58% yn chwilio am gwmnïau / brandiau ar wefannau traddodiadol
  • Mae 45% yn chwilio am gwmnïau / brandiau trwy e-bost
  • Mae 30% eisiau rhyngweithio mewn rhwydweithiau cymdeithasol
  • Mae 24% eisiau rhyngweithio trwy gemau ar-lein
  • Mae 61% yn teimlo y dylai cwmnïau / brandiau brif flaenoriaethau gyda chyfryngau newydd fod i ddatrys problemau a darparu gwybodaeth

amser breuddwydion_4667953Rhaid imi gyfaddef fy mod weithiau'n teimlo fel hen gi. Dyna pam dwi'n gigio ychydig pan dwi'n cofio fy mod i'n ysgrifennu ar gyfer blog technoleg marchnata. Ond fel myfyriwr ymddygiad dynol, gwn fod gan bob un ohonom ddau beth yn gyffredin: rydym yn dyheu am gyfathrebu cysylltiol ac rydym wrth ein bodd yn arloesi.

Ac felly, byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd newydd o siarad, adrodd straeon, rhannu gwybodaeth. Os nad ydych chi, farchnatwr annwyl, yn manteisio ar y sianeli cyfathrebu newydd hyn wrth iddyn nhw godi dim ond oherwydd eich bod chi'n meddwl eu bod nhw'n pylu neu'n wamalrwydd diwerth, yna peidiwch â synnu pan fyddwch chi'n cael eich gadael ar ôl, yn sefyll yn yr orsaf reilffordd gyda'r holl farchnatwyr wyneb hir eraill a oedd yn dymuno eu bod newydd gamu un troed ar fwrdd y trên cyflym.

I ddarllen mwy am deimladau defnyddwyr ar gyfrifoldeb corfforaethol a chyfryngau newydd yn ogystal ag achosion a chyfryngau newydd, gweler y rhyddhau yn Reuters neu ewch yn uniongyrchol i'r Astudiaeth côn.

Un sylw

  1. 1

    Rydych chi'n teimlo fel hen gi, snap, roeddwn i'n arfer gweithio yn y diwydiant glo fel dyn ifanc, yn löwr-69- er yn newid fy sylfaen sgiliau, rydw i nawr yn gweithio ym maes marchnata rhyngrwyd. Mewn sawl ffordd mae'r ddau ohonyn nhw'n rhannu edau gyffredin sy'n 'danwydd meddwl'. Rwy'n hoff o'ch cyfatebiaeth â'r trên cyflym a'r person neu'r bobl sydd ar ôl yn yr orsaf, mae'n fforddio'r diwydiant yn berffaith. Mae yna un peth sy'n fy mhoeni gyda'r ffordd mae pethau'n newid yn gyflym, tybed ble bydd y gyrchfan yn mynd â ni i gyd. Cofion Dape

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.