Beth yw barn defnyddwyr am y dirwedd cyfryngau newydd?

arolwg masnach cenhedlaeth

Mae yna quandry diddorol wrth ofyn amdano adborth trwy arolwg yn erbyn casglu gwirioneddol ymddygiad. Os gofynnwch i unrhyw ddefnyddiwr a yw'n hoffi hysbysebu, gall ychydig ddethol neidio i fyny ac i lawr ynglŷn â sut na allant aros i'r hysbyseb nesaf naidlen ar Facebook neu'r hysbyseb nesaf yn ystod eu hoff sioe deledu. Dwi erioed wedi cwrdd â'r person hwnnw mewn gwirionedd ...

Y gwir amdani, wrth gwrs, yw bod cwmnïau'n hysbysebu oherwydd ei fod yn gweithio. Mae'n fuddsoddiad. Weithiau mae'r buddsoddiad yn y tymor hir mewn ymwybyddiaeth brand a chyrhaeddiad lle na ddisgwylir enillion uniongyrchol ar fuddsoddiad. Bryd arall, mae'n ymgyrch gref ... gostyngiad efallai ... a ddylai ysgogi ymateb ar unwaith. Er bod defnyddwyr yn dweud nad ydyn nhw'n hoffi hysbysebu, ac efallai y byddan nhw'n osgoi hysbysebu, maen nhw'n dal i ymateb pan fydd yr hysbysebu'n berthnasol i'w diddordebau neu eu gofynion.

Dyna air o rybudd wrth ddadansoddi ymateb yr arolwg. Mae canlyniadau'r arolwg hwn gan Acquity group yn gwneud gwaith gwych o gymharu ymateb defnyddwyr ar sianeli cyfryngau newydd o gymharu â sianeli traddodiadol. Mae Facebook, er enghraifft, yn agosáu at awdurdod hysbysebu papurau newydd. Fodd bynnag, mae TV and Print yn dal i fod yn berchen ar y farchnad ar gyfer gyrru cwsmeriaid newydd â chynnwys wedi'i frandio.

Rwyf wedi dweud erioed nad yw defnyddwyr yn mynd i Facebook i wneud eu pryniant nesaf, felly nid wyf yn amau ​​nad oes llawer o werthfawrogiad am gynnwys noddedig yno - er y gallai gostyngiadau fod yn effeithiol. Hynny yw, nid yw defnyddwyr wir yn poeni am fynd i berthynas bersonol â'ch brand - dim ond rhoi bargen iddynt os gwnânt hynny.

Gwnaeth Acquity Group, sy'n rhan o Accenture Interactive, arolwg o 2,000 o ddefnyddwyr yr UD ar eu disgwyliadau ar gyfer ymgysylltu â brand mewn tirwedd fasnach sy'n newid. Fe wnaethant archwilio eu harferion a'u hoffterau o ran ymgysylltu digidol, siopa a gwasanaethau i ddarganfod tueddiadau a fydd yn effeithio ar frandiau yn 2015 a thu hwnt.

Mae'r cyfleoedd, yn fy marn i, yn cynyddu galw eich cwsmeriaid perthnasedd ac ymateb. Os yw defnyddwyr yn gweld y bydd ymgysylltu â brand yn cael yr hyn maen nhw ei eisiau a phan maen nhw ei eisiau, fe fyddan nhw'n cofrestru!

Dadlwythwch yr adroddiad llawn - Acquity Group, Astudiaeth y Genhedlaeth Nesaf o Fasnach.

arolwg defnyddwyr-fasnach

4 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Dwi ddim yn ffan enfawr o ostwng, Paul. Rwy'n teimlo eich bod chi'n cael y cwsmeriaid anghywir ar fwrdd eich llong a'ch bod chi'n dibrisio'ch cynnyrch neu wasanaeth. Ond mae arolygon yn dweud yn barhaus bod pobl yn dilyn brandiau ar gyfryngau cymdeithasol oherwydd eu bod yn disgwyl bargeinion, gostyngiadau neu gwponau.

 2. 3
  • 4

   Mae hwnna'n gwestiwn hynod ddiddorol ac mae ganddo ddimensiynau lluosog iddo. Rwyf bob amser yn betrusgar i hawlio “ar y brig” oherwydd ei fod yn berthnasol i anghenion y busnes a sut maen nhw'n cyfathrebu'n effeithiol i'w rhagolygon. Ar gyfer cyfryngau newydd:

   • Rwy'n credu bod rhai newidiadau anhygoel yn dod gyda fideo felly byddwn i'n agor gyda Blab. Mae'r gallu i gael y fideo-gynadledda agored hon gyda chyfranogiad y gynulleidfa yn brofiad unigryw a boddhaus iawn.
   • Snapchat mae'n debyg fyddai nesaf. Oherwydd agwedd dros dro y diweddariadau, mae'n cael busnesau a phobl i fod yn fwy tryloyw. Maen nhw'n teimlo'n fwy diogel.
   • Syllu Sysomo yn ddatblygiad gwych wrth fonitro cyfryngau cymdeithasol sy'n caniatáu i gwmnïau wrando am i'w brandiau gael eu harddangos mewn fideo a delweddau yn hytrach na'u crybwyll mewn testun.
   • Optimove yn gwmni sy'n defnyddio dysgu peiriant i ragfynegi a chyflwyno profiadau defnyddwyr gorau posibl i symud ymwelwyr i lawr y twmffat trosi.
   • Afal rhaid sôn ... nid yn unig am fy mod i'n ffan bachgen, ond mae'r Apple Watch yn ddatblygiad mewn technolegau gwisgadwy sy'n addawol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.