Marchnata i Fwriad, Nid Pelenni Llygaid

cynnwys vs bwriad

peli llygad

Hen ysgol marchnatwyr bob amser yn ymddangos i gael hongian i fyny ar y nifer y peli llygad. Rydw i wedi bod yn gronfa ddata ac yn farchnatwr uniongyrchol erioed, felly roeddwn i'n hoffi cael y iawn peli llygaid yn hytrach na gwthio hysbysebion o flaen pob un ohonynt.

Mae busnesau fel y Tudalennau Melyn yn hoffi tynnu sylw at y niferoedd mawr hefyd. Darllenais unwaith hynny Defnyddiodd 87% o Boblogaeth yr UD y Tudalennau Melyn yn 2007. Wrth ddarllen y print mân, rhagdybiwyd hyn trwy arolwg ffôn. Mae gormod o gwestiynau y mae angen eu gofyn pan fydd rhywun yn taflu nifer fawr atoch fel hyn, fel:

 • Faint o'r gloch y cynhaliwyd yr arolwg ffôn?
 • Beth oedd demograffig y bobl a arolygwyd?
 • Sawl addasiad a wnaed o'r Tudalen Felen defnyddio?
 • Beth oedd yr Enillion cyfartalog ar Fuddsoddwr ar gyfer hysbysebwr Tudalen Felen?
 • Pa ddemograffig a gyrhaeddodd y bobl hynny? A yw'n cyfateb i ddemograffig targed fy nghwmni?
 • Beth yw'r diffiniad o a ddefnyddir?

Gan anwybyddu'r niferoedd mawr, dyna beth mae'r Tudalennau Melyn yn ei wneud bwriad. Pan fydd defnyddiwr yn agor y Tudalennau Melyn, maent ar genhadaeth a bydd y genhadaeth honno yn fwyaf tebygol o arwain at ymgysylltiad â'r hysbysebwr.

Mae peiriannau chwilio yn darparu rhai o'r cryfaf bwriad. Os byddaf yn chwilio am “chwaraewr mp3 gorau”, mae'n debyg y byddaf yn adolygu ac yn y pen draw yn prynu'r hyn rwy'n edrych amdano. Dyma pam cymaint mae busnesau yn blogio – darparu lleoliad peiriant chwilio gwych i'w cynhyrchion a'u gwasanaethau ar gyfer yr allweddeiriau ar sut mae cwmnïau a defnyddwyr yn chwilio amdanynt.

Mae Internet Yellow Pages (IYP) ychydig yn wahanol. Mae'r cyfeiriaduron busnes hyn yn dangos lleoliad gwych peiriannau chwilio A'r niferoedd mawr. Fy nghred i yw bod IYP mewn gwirionedd yn gwanhau gallu plwm i gysylltu â'ch busnes oherwydd bod yn rhaid iddynt:

 1. Chwilio
 2. Dewch o hyd i gyfeiriadur
 3. Llywiwch y cyfeiriadur
 4. Dewiswch eich gwefan o'r cyfeiriadur
 5. Llywiwch i'ch gwefan
 6. Trosi

Pan fyddwch chi'n prynu ar gyfer lleoliad mewn IYP, rydych chi'n gadael i'r IYP fod yn berchennog ac yn borth i'ch busnes yn hytrach na'ch gwefan eich hun. Yn ogystal, ni all y chwiliwr yn syml Chwilio, Tir a Throsi - mae'n rhaid iddyn nhw lywio'r cyfeiriadur. Mae gormod o ddefnyddwyr a busnesau yn colli addasiadau trwy fod 1 clic yn rhy bell i ffwrdd.

Cynnwys yn erbyn Bwriad

Cymryd bwriad i ystyriaeth, ac nid y niferoedd mawr, mae angen i fusnesau fod yn amheus am rwydweithiau cymdeithasol hefyd. Rwy'n gweld llawer o bobl yn siarad am ennill busnes yn llwyddiannus trwy Facebook. Dydw i ddim yn amau ​​bod cyfle i fasnachu yno, ond mae gennyf amheuon ynghylch ymwelydd bwriad i brynu.

Yn fyr, ceisiwch osgoi'r hype a blaenoriaethu'ch buddsoddiadau marchnata ar-lein lle mai'r bwriad a'r cyfle yw'r mwyaf:

 • Dechreuwch gyda lleoliad peiriant chwilio gwych - trwy wneud y gorau o'ch siop ar-lein neu ddechrau blogio corfforaethol.
 • Trosoledd y cynnwys hwnnw trwy gyfryngau cymdeithasol eraill.
 • Gwaith ar strategaethau uwchwerthu a chadw sy'n ymgorffori Marchnata E-bost ac Marchnata Symudol.

5 Sylwadau

 1. 1

  Ni ddywedodd yr erthygl yn union, ond byddwn yn fodlon betio bod yr arolwg hwn yn cynnwys ffonau CARTREF yn unig. Yn amlwg mae'n eithrio'r math o bobl nad oes ganddynt ffonau cartref neu nad ydynt yn poeni cymryd arolygon o'r fath. Rwy'n credu bod hynny'n newid canlyniad terfynol yr arolwg yn sylweddol.

  • 2

   Rwy'n cytuno â chi James. Rwyf bob amser yn ymwybodol o 'arolygon ffôn' gan fod cymaint yn y ddemograffig ar-lein naill ai heb ffôn cartref, ddim yn ateb eu ffôn cartref, neu maen nhw mewn gwirionedd yn y gwaith yn ystod yr oriau y mae'r arolwg wedi'i gwblhau.

 2. 3

  Credaf y gallaf ateb eich cwestiynau ynghylch y fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer yr arolwg ffôn Yellow Pages.

  Cynhelir cyfweliadau bob dydd o'r flwyddyn ac eithrio'r Flwyddyn Newydd, Diolchgarwch a'r Nadolig.

  Mae'r medthodoleg a ddefnyddir yn ddeialu digid ar hap sy'n golygu bod gan bob rhif ffôn llinell dir gyfle cyfartal i gael eu dewis ar gyfer yr arolwg. Mae'r fethodoleg hon yn arwain at sampl y gellir ei daflunio i holl boblogaeth oedolion yr UD.

  Dywedodd 86% o'r bobl a ddywedodd eu bod yn cyfeirio at y Tudalennau Melyn eu bod naill ai eisoes wedi prynu neu'n bwriadu gwneud hynny.

  Yr enillion cyfartalog ar fuddsoddiad o hysbysebion arddangos lleol yw $ 13 o refeniw am bob $ 1 o fuddsoddiad.

  Oherwydd y ffordd y mae'r arolwg yn cael ei weinyddu, mae'r proffil demograffig a gyrhaeddir yn adlewyrchu Poblogaeth oedolion yr UD. Mae'r defnyddiwr Tudalennau Melyn nodweddiadol yn tueddu i fod yn 25-49, gradd coleg, incwm HH> $ 60K, maint teulu> 4, Wedi symud 3+ gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac yn byw yn eu lleoliad presennol o dan flwyddyn.

  Diffiniad defnyddiwr yw rhywun sy'n agor cyfeiriadur ac yn edrych ar un neu fwy o hysbysebion.

 3. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.