Ni fydd Consensws yn Cael Llwyddiant i Chi

Un o'r dadleuon mwy angerddol a gefais yn un o fy swyddi oedd rhoi'r gorau iddi yn dilyn yr hyn a ddywedodd pawb eu bod eisiau a dechrau arloesi. Y gwir yw bod y nesaf mawr mae peth yn mynd i gael ei greu heb unrhyw un yn gofyn amdano.

Os mai'ch strategaeth chi yw gwneud pawb yn hapus, byddwch chi'n gwario pob adnodd sydd gennych chi i geisio gwneud y gwerthiant nesaf, cadw i fyny â'r gystadleuaeth, ychwanegu nodweddion y gofynnwyd amdanyn nhw, neu wneud addasiadau i'r cleientiaid sy'n sgrechian fwyaf. Rydych chi'n mynd i weithio'ch hun i farwolaeth.

Fe allwn i dynnu rhai tebygrwydd i wleidyddiaeth ddiweddar, ond mae hynny'n ddiflas yn unig. Gadewch i ni edrych yn lle hynny ar American Idol - lle mae mwy o bobl yn pleidleisio nag yn yr etholiadau arlywyddol, beth bynnag. Sut mae gwerthiannau'n cymharu â phleidleisiau ar American Idol?

7 miliwn o gopïau

delweddau 3

 • Some Hearts, Carrie Underwood (enillydd, tymor 4)

6 miliwn o gopïau

delweddau

 • Breakaway, Kelly Clarkson (enillydd, tymor 1)

3 miliwn o gopïau

 • Daughtry, Chris Daughtry (4ydd safle, tymor 5)

2 miliwn o gopïau

 • Diolch byth, Kelly Clarkson
 • Mesur Dyn, Clay Aiken (yn ail, tymor 2)
 • Taith y Carnifal, Carrie Underwood

1 miliwn o gopïau

delweddau 1

 • Soulful, Ruben Studdard (enillydd, tymor 2)
 • Nadolig Llawen gyda Chariad, Clay Aiken
 • Eich Hun Am Ddim, Fantasia (enillydd, tymor 3)
 • Fy Rhagfyr, Kelly Clarkson
 • Taylor Hicks, Taylor Hicks (enillydd, tymor 5)

Copïau 500,000

delweddau 2

 • Dwi Angen Angel, Ruben Studdard
 • Josh Gracin, Josh Gracin (4ydd safle, tymor 2)
 • The Real Thing, Bo Bice (yn ail, tymor 4)
 • Mil o Ffyrdd Gwahanol, Clay Aiken
 • Merch y Dref Fach, Kellie Pickler (6ed safle, tymor 5)
 • Ffantasia, Ffantasia
 • Elliott Yamin, Elliott Yamin (3ydd safle, tymor 5)

Chwe thymor a 30 miliwn + albwm yn ddiweddarach, mae'n ddiddorol edrych ar bwy yw rhai o'r enillwyr (a'r collwyr). Carrie Underwood a Kelly Clarkson sy'n cyfrif dros hanner y gwerthiannau cyffredinol.

A yw hynny'n llwyddiannus? Mewn 6 blynedd gwnaeth 2 'gynnyrch' hanner y gwerthiannau cyffredinol. A dim ond un o'r 'cynhyrchion' hynny oedd yn wirioneddol arloesol. (Kelley Clarkson ers hi oedd yr Idol cyntaf.) Nid wyf yn ystadegydd, ond pe bawn i'n cynllwynio pleidleisiau, blynyddoedd a recordio gwerthiannau ... nid wyf yn siŵr bod hyn yn cwrdd ag unrhyw syniad o lwyddiant Six Sigma.

Mae American Idol yn sioe deledu lawer gwell nag y mae'n chwiliad talent cerddoriaeth. Mae'r gwerthiannau a welwch yn wirioneddol diolch i boblogrwydd y sioe. O ystyried DIM sioe, dwi ddim yn siŵr y byddai unrhyw un o'r talentau wedi gwerthu cymaint o albymau ag y gwnaethon nhw.

Rydych chi mor Vain

Bore 'ma fe welais i gyfweliad lle Carly Simon consoled Brooke White ar gael y gist neithiwr. Dywedodd Carly wrthi am ddal ati i wneud yr hyn mae hi'n ei wneud. Dywedodd Carly hyd yn oed mai fersiwn Brooke o’i tharo oedd y gorau a glywodd erioed.

Cyngor Carly oedd hyn (aralleirio):

Nid enillydd American Idol yw'r gorau na'r mwyaf unigryw, dyma'r mwyaf poblogaidd.

Mae'r dalent maen nhw'n ei chorddi allan i gyd yn edrych ac yn gweithredu yr un peth (doedd Daughtry ddim yn cyfateb i'r bil o gwbl!), Ond y dalent unigryw yw lle mae hi. Yr artistiaid hynny fydd yn para am oes - mae'n debyg y bydd y lleill yn pylu allan o'r chwyddwydr (mae rhai eisoes!).

Sut fyddai Bob Dylan yn ei wneud ar American Idol? David Bowie? Sting? Dwi ddim yn siŵr y byddai unrhyw un ohonyn nhw wedi gwneud y rownd gyntaf. Eu hunigoliaeth a'u gyrrodd, nid eu gallu i edrych yn dda ar gamera a tharo nodyn uchel am ychydig eiliadau. Dydw i ddim yn tynnu lluniau rhad at y dalent ar Idol - maen nhw'n bobl hynod dalentog ac maen nhw'n haeddu eu cyfle i'w wneud yn fawr. Dydw i ddim yn curo'r dalent. Rwy'n curo'r broses sydd i fod i gael gwared ar American Idols flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae American Idol yn broffidiol fel menter gyffredinol. Mae'r sioe deledu yn un o'r rhai sy'n rhedeg orau ers sawl blwyddyn. Gyda'r holl fomentwm hwnnw, y wasg, maint y gynulleidfa, ac ati, dylai Idol EICH HUN Siartiau Billboard. Ond mae gwerthiant recordiau Idol yn parhau i ddirywio. Pam? Oherwydd flwyddyn ar ôl blwyddyn, maen nhw'n defnyddio consensws i ddod o hyd i'w henillydd.

7 Sylwadau

 1. 1

  Swydd ddiddorol. Credaf fod y rhan fwyaf o bobl yn well eu byd o gopïo model llwyddiannus, fodd bynnag, a chael cryn dipyn o lwyddiant ag ef. Er mwyn cael math Dylan o lwyddiant mae'n rhaid i chi FOD mor unigryw, talentog a lwcus. Nid yw byth yn mynd i ddigwydd am fwy nag ychydig iawn.

  Wrth gwrs nad ydych chi byth yn gwybod, efallai mai fi ydyw. 😉

  • 2

   Helo Clark!

   Rwy'n credu bod pobl yn 'fwy diogel' yn copïo model llwyddiannus ond nid wyf yn siŵr eu bod yn well eu byd. Ar ôl i chi gael model, mae'n rhaid bod gennych reswm cymhellol i gynnig ail neu drydydd neu chweched. Tybed na fyddai American Idol yn gwneud yn well trwy gael fersiwn gwlad un flwyddyn, fersiwn roc un arall, hiphop un arall ... Nid wyf yn credu bod darparu'r un model bob blwyddyn yn mynd i gynnal y busnes - yn bendant nid yw'n cynnal record gwerthiannau.

   Diolch am wneud sylwadau - mae'n drafodaeth deilwng!
   Doug

 2. 3

  Wel, os unigryw yw'r hyn sydd ei angen i bara am oes, yna rydyn ni'n mynd i fod yn gweld Taylor Hicks o gwmpas am amser hir, hir. Pwy a ŵyr a fydd ef byth mor fawr â hynny, ond hes i fod allan yna. Ac mae llawer ohonom ni wir yn ei fwynhau. Mae'n wahanol nag unrhyw un a welais erioed. Caru ei lais.
  Mae llais Brookes yn un rydw i'n ei fwynhau hefyd.

 3. 4

  Yn ddoniol roeddwn i ddim ond yn dweud wrth fy ngwraig neithiwr nad yw American Idol wedi cynhyrchu archfarchnad fawr ers cwpl o dymhorau nawr. Carrie Underwood oedd yr un olaf (ac roedd Simon yn y fan a'r lle mai hi fyddai'r Idol mwyaf poblogaidd erioed). Rwy'n herio'r rhan fwyaf o wylwyr American Idol i enwi (mewn trefn) enillwyr American Idol oddi ar ben eu pen. Mae'n ymwneud â phoblogrwydd ... ar y pryd. Er enghraifft, pwy enillodd y Super Bowl dair blynedd yn ôl? Pa mor hir oedd yn rhaid i chi feddwl am hynny?

  Rhybudd plwg digywilydd: Cyn belled â'n bod ni ar bwnc American Idol, os ydych chi eisiau chwerthin da, edrychwch ar y wefan hon mae fy ffrind a minnau newydd ddechrau wythnos yn ôl. Mae'n flog byr am y rheolau * rydyn ni * yn credu y dylai pob cystadleuydd eu dilyn: http://ouridolrules.wordpress.com.

  • 5

   Patric,

   Mae ein Rheolau Idol yn ddoniol iawn. Fy un i fyddai, “Cymerwch gloddfa yn Simon. Bydd Folks yn pleidleisio dim ond i’w weld yn cynhyrfu ac yn snooty. ” Mae ei wneud ar ôl eich Simonizing cyntaf yn rhy hwyr.

   Rydych chi'n iawn ymlaen â'ch sylwadau eraill hefyd. Roedd Simon yn gywir parthed: Carrie; fodd bynnag, byddwn yn ychwanegu bod llawer o'i phoblogrwydd yn cael ei yrru gan ei harddwch anhygoel, nid talent lleisiol yn unig. Nid wyf yn siŵr y byddai hi wedi bod yn Billboard 100 cyn yr oes hon o fideo.

   Doug

 4. 6

  Dim cwestiwn nad oedd llwyddiant Dylan oherwydd ei fod / yn ganwr mor wych. 🙂

  Curt Franke
  Datrysiadau BitWise, Inc.

 5. 7

  Ar ôl y flwyddyn gyntaf, does dim byd arloesol am American Idol. O'm rhan i, mae'r bobl a ddewiswyd ganddynt i fod ar y sioe i gyd yn enillwyr. Maen nhw'n cael sylw ar y teledu ac yn eu cofrestru!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.