ConnectLeader TopRung: Offeryn Gamblo a Rheoli Perfformiad B2B

Gamblo Gwerthu

Arloeswr technolegau cyflymu gwerthiant B2B ConnectLeader wedi cyhoeddi ei fod ar gael TopRung offeryn gamification gwerthu a rheoli perfformiad. Mae TopRung yn defnyddio pŵer cystadleuaeth tîm i alinio, mabwysiadu a chyflymu gweithgareddau gwerthu, yn ogystal â sbarduno mabwysiadu prosesau gwerthu a chreu mwy o sgyrsiau cynhyrchu plwm sy'n dod yn gyfleoedd piblinell. Mae TopRung yn defnyddio pŵer cystadleuaeth tîm, chwaraeon a hwyl i:

  • Alinio, mabwysiadu a chyflymu gweithgareddau gwerthu
  • Gyrru mabwysiadu'r broses werthu
  • Creu mwy o sgyrsiau cenhedlaeth arweiniol sy'n dod yn gyfleoedd piblinell.

Enwyd TopRung yn rownd derfynol Gwobrau BIG am Fusnes yng nghategori Cynnyrch Newydd y Flwyddyn.

Gamblo Gwerthu TopRung

Rydym yn defnyddio TopRung i ddatrys rhan hanfodol bwysig o'n proses werthu - gan gadw cynrychiolwyr yn ymgysylltu ac yn llawn cymhelliant yn gyson a chydag ychydig o gystadleuaeth gyfeillgar wedi'i hymgorffori. Katie Lawrence, CareerMinds VP of Sales

Mae gamification ConnectLeader yn rhoi’r elfen ddynol o chwaraeon a hwyl ym mhroses swyddogaethol systemau gwerthu anhyblyg heddiw.

Mae gemau bob amser wedi ennyn diddordeb chwaraewyr wrth iddynt gystadlu i gyflawni nodau trwy gymhelliant, meddwl yn greadigol a bondio tîm. Mae gamification TopRung ConnectLeader yn cymryd holl gyffro her ar sail gêm ac yn ei integreiddio i systemau gwerthu modern i wella'r profiad o werthu a chau bargen. Senraj Soundar, Prif Swyddog Gweithredol ConnectLeader

Mae TopRung hefyd yn trosoli'r holl wrthrychau safonol yn nata Salesforce a ConnectLeader, i addasu'r offeryn ar gyfer unrhyw angen busnes. Ymhlith y nodweddion ychwanegol mae:

  • Cystadlaethau - Paru yn erbyn cyfoedion i bennu enillwyr tra hefyd yn gosod heriau ymhlith y timau gwerthu i benderfynu pwy sy'n dod i ben ar y brig.
  • Anrhydedd - Gwobrwyo paratoi a gweithgaredd gwerthu trwy danlinellu perfformiad i gyd-chwaraewyr, cydweithwyr a rheolwyr.
  • Hysbysiadau - Darlledu bwrdd arweinwyr yn symud ymlaen i Sianel Deledu neu sgrin wedi'i osod dros y llawr gwerthu - gyda chaneuon y gellir eu haddasu a rhybuddion newyddion sy'n torri cerrig milltir mawr.
  • Dadansoddiad Data Cyfoethog - Yn caniatáu i reolwyr gwerthu gael yr holl ddata perfformiad gwerthu mewn un man. Mae gweithgareddau gwerthu, canlyniadau a dilyniannau yn cael eu dal i roi dadansoddiad tueddu uwch i reolwyr a'r gallu i adfer neu wella ymddygiadau.

Ynglŷn â ConnectLeader

ConnectLeader yn darparu technolegau cyflymu gwerthiant ar gyfer pob math o rolau gwerthu i gynyddu eu refeniw llinell uchaf trwy gyfathrebu carlam, costau is ac adnoddau marchnata optimized i fod yn fwy effeithlon. Mae platfform Cyflymiad Gwerthu Deallus ConnectLeader yn rhoi offer pwerus i dimau gwerthu a marchnata nodi ac ymgysylltu â rhagolygon gwerthu o ansawdd uchel ac mae'n cynnwys atebion optimeiddio cysylltedd gwerthu ar gyfer pob math o dimau gwerthu a datblygu busnes. Mae'r dechnoleg arloesol hon sy'n seiliedig ar gymylau wedi'i hadeiladu ar beiriant cudd-wybodaeth data ConnectLeader Adaptilytics ™ sy'n nodi ac yn blaenoriaethu rhestrau galw allan gan sicrhau y cysylltir â'ch arweinwyr gorau yn gyntaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.