Cysylltu'r Dotiau

cysylltu'r dotiau

P'un a ydych chi'n gwerthu cynnyrch, yn gwthio gwefan, neu'n marchnata'ch gwasanaethau ... mae gan bob un ohonom dri dot ar ein braslun ... caffael, gweithredu a chadw.

Am amser hir, cafodd pob un o'r dotiau hyn eu trin yn annibynnol. Fe wnaethom hyd yn oed drefnu ein hadrannau yn unigryw i bob un o'r dotiau:

  1. Adran Werthu - i'w gaffael.
  2. Adran Cynhyrchu a Gweithrediadau - i'w gweithredu.
  3. Adran Gwasanaeth Cwsmeriaid - i'w cadw.

Gweithwyr Datgysylltiedig

Gadawyd y dangosyddion perfformiad allweddol, cyllidebau, taliadau bonws a rheolaeth y dotiau hyn i arweinwyr a dreuliodd eu bywyd cyfan yn eu seilo eu hunain. Po fwyaf y canolbwyntiodd eu gweledigaeth a'u profiad, y mwyaf y byddem yn gwerthfawrogi eu harweinyddiaeth. Meddyliwch am y tro diwethaf ichi ei ddweud ar ôl y cyfweliad ... 'waw, hi yn union beth ydyn ni Mae angen. Mae'n berffaith addas.

Rydych chi eisoes wedi datblygu disgwyliad ar sut rydych chi am gornelu'r person yn hytrach na meddwl sut y gallwch chi ehangu'r adnodd!

Adrannau Datgysylltiedig

Rwyf wedi bod yn dyst iddo o lygad y ffynnon ac felly ydych chi hefyd! Mae gwerthiant yn gweithio'n galed ac yn bagio cwsmer gwych yn unig i golli hygrededd yn y broses weithredu. Mewn un cwmni y bûm yn gweithio iddo, byddai'r timau gwerthu yn treulio misoedd a blynyddoedd yn adeiladu perthnasoedd gyda'r cleient - ac yna'n eu trosglwyddo i ni unwaith y byddai'r papurau wedi'u llofnodi heb air hyd yn oed.

Gwasanaeth Cwsmer yn dod i mewn fel ôl-ystyriaeth ... mae cwsmeriaid yn ddig oherwydd na fodlonwyd y disgwyliadau erioed. Yr adran Gwasanaeth Cwsmer yw MacGyver y cwmni, gan dynnu pinnau bobi a gwm swigen at ei gilydd i gadw'r cwsmeriaid yn hapus (neu o leiaf eu cadw'n dawel). Mae'n ymwneud â chadw ar y pwynt hwn gan ei bod yn rhatach eu cadw i ddod o hyd i rai newydd!

Mae cynhyrchu yn anghofus i'r cyfan ... maen nhw'n meddwl bod gwasanaeth cwsmeriaid dim ond criw o whiners a dylai'r adran werthu fod allan yna yn gwerthu'r hyn sydd gennym yn lle'r hyn sydd ei angen ar y cwsmer. Yn fuan iawn mae pawb yn sgrechian ac yn gweiddi ar ei gilydd oherwydd dyna'r unig ffordd i wneud busnes.

Y Cysylltiadau sy'n Darparu'r Llwybr

Gweithio ar y cysylltiadau yw lle mae angen i chi ddechrau. Efallai y bydd y gwaith o ffwrdd o dîm Gwerthu sydd wedi meistroli'r berthynas â gweithredu'r datrysiad cywir yn yr amserlen gywir yn gwneud byd o wahaniaeth a hyd yn oed yn gwneud gwir arwyr eich cwmni, yr Adran Gwasanaeth Cwsmer, yn ddiangen.

Os yw'ch cwmni i fod i aros yn gweithio mewn hierarchaethau adrannol sydd wedi bod o gwmpas ers i'r Model-T fynd i'r farchnad, o leiaf darparwch yr offer ar gyfer rhannu, trosglwyddo, addysgu a gweithio'n draws-swyddogaethol. Ydych chi'n llogi arweinwyr sy'n gwybod sut i groesi ffiniau? Oes ganddyn nhw unrhyw brofiad yn iard gefn ei gilydd? Mae llwyddiant eich cwsmeriaid yn dibynnu arno - ac felly hefyd eich busnes.

Cwmnïau Bach

A yw'n gyd-ddigwyddiad bod y twf mwyaf enfawr mewn cwmni yn dod pan mae'n gychwyn? Nid y cynnyrch na'r gwasanaeth mohono bob amser - y tîm sy'n rhoi'r cyfan at ei gilydd lawer gwaith. Lle dwi'n gweithio, mae'r Cyfarwyddwr Gwerthu yn aml yn fy helpu i adolygu a datrys problemau senarios cleientiaid ... ac rwy'n cwrdd ag ef yn ddyddiol i gael dealltwriaeth glir o'r hyn y mae'r rhagolygon yn chwilio amdano.

Mae'n treulio'r rhan fwyaf o'r dydd gyda'n tîm Rheoli Cyfrifon - gan eu cael i ddeall yr hyn sydd ei angen ar y cleientiaid y mae wedi'i ystyried. Nid yw pawb yn ei werthfawrogi, ond rwy'n siŵr! Heno roedd fy Prif Swyddog Gweithredol yn staffio'r ffonau cymorth ac yn sownd ag un o'n galwadau cymorth mwy nodweddiadol. Mae'r profiad hwnnw'n amhrisiadwy i ME fel y Cyfarwyddwr Technoleg gan ei fod yn dyst i'r sefyllfa yn bersonol.

Nid wyf yn siŵr y byddaf o gwmpas pan fyddwn yn rhoi'r gorau i fusnes ein gilydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio i gwmni bach ac rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod ein timau mor dynn. Nid ydym yn poeni am diriogaeth - dim ond llwyddiant.

Hyd yn oed ar y We

Ni ddylai eich strategaethau gwe fod yn ddim gwahanol! Pan ddaw rhywun newydd i'ch gwefan, sut ydych chi'n eu cyfarch? Gyda gwên a system fwydlen wedi'i marcio'n glir? Neu gyda thudalen yn llawn hysbysebion a dim llywio amlwg i ddarparu llwybr iddynt i'r hyn sydd ei angen arnynt? A oes llwybr iddynt ddod o hyd i chi? A yw pob tudalen o'ch blog yn dudalen lanio? Rydych chi'n sylweddoli nad yw'r mwyafrif o bobl sy'n digwydd ar draws eich gwefan yn cyrraedd yno trwy'r dudalen gartref, onid ydych chi?

A yw'ch Adran Gynhyrchu (cynnwys ysgrifennu) yn canolbwyntio ar bwy sy'n dod a phwy sy'n gadael eich gwefan? Cysylltwch y dotiau a byddwch chi'n caffael mwy o gwsmeriaid, gwell cwsmeriaid, cwsmeriaid â disgwyliadau cywir ... a chwsmeriaid sy'n glynu o gwmpas!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.