Rheoli Cylch Bywyd Contract Conga: Gwella Effeithlonrwydd Gwerthu gydag Awtomeiddio Llif Gwaith Dogfennau

Conga - Rheoli Cylch Bywyd Cwsmer

Nid yw'n hawdd cynnal busnes sy'n teimlo'n ddi-ffrithiant i'r cwsmer yn wyneb marchnad sy'n cynyddu mewn cymhlethdod. Arbenigedd Conga a'i gyfres atebion gynhwysfawr ar gyfer gweithrediadau masnachol - y prosesau o gwmpas Ffurfweddu Dyfynbris Pris (CPQ), Rheoli Cylch Bywyd Cwsmer (CLM), a Dogfennau Digidol - yn helpu busnesau i fynd i'r afael â chymhlethdod yn hyderus fel y gallant ddarparu profiad cwsmer di-ffrithiant a chyflymu refeniw.

Gyda Conga, mae busnesau'n symud yn gyflymach i ddiwallu anghenion cwsmeriaid heddiw wrth gynyddu ystwythder i baratoi ar gyfer yfory ansicr. Dyluniwyd Ystafell Trawsnewid Dogfen Ddigidol Conga i weithio gyda chymysgedd technoleg eich cwmni ac i integreiddio'n uniongyrchol â'ch CRM. 

Beth yw rheoli cylch bywyd contract?

Rheoli Cylch Oes Contract yw rheolaeth ragweithiol, drefnus ar gontract o'i gychwyn trwy ddyfarnu, cydymffurfio ac adnewyddu. Gall gweithredu CLM arwain at welliannau sylweddol o ran arbed costau ac effeithlonrwydd. 

Wicipedia

Rheoli Cylch Bywyd Contract Conga

Mae Conga CLM yn ben-i-ben rheoli cylch bywyd contract Datrysiad (CLM) sy'n dod â chyfnod prosesau contract â llaw a digyswllt i ben ac sy'n darparu profiadau o ansawdd uwch i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Mae Conga CLM yn gyrru rhagoriaeth contract ar raddfa, yn lleihau amseroedd beicio, yn gwella canlyniadau negodi, ac yn lleihau risg. Wedi'i adeiladu yn y cwmwl, mae Conga yn cysylltu'n ddi-dor ag atebion CRM i symleiddio gweithrediadau masnachol. Mae Conga yn grymuso pob adran ar eu taith i gyflawni rhagoriaeth fasnachol. 

Mae cyfres atebion gynhwysfawr Conga yn grymuso refeniw, gweithrediadau a thimau cyfreithiol i drin cymhlethdodau busnes yn rhwydd. Rydym yn bodoli i helpu i gyflymu'r busnes, symleiddio gweithrediadau, a thrawsnewid profiadau cwsmeriaid. Gydag atebion ar gyfer unrhyw faint busnes, rydym wedi ymrwymo i gwrdd â busnesau yn union lle maent i fwrw gweledigaeth gliriach ar gyfer ble y byddant yn mynd nesaf.

Frank Holland, Prif Swyddog Gweithredol Conga

Conga CLM yw'r offeryn rheoli contractau cyntaf i wasanaethu pob lefel o'r gromlin aeddfedrwydd o'r newyddian i'r arbenigwr ar gyfer pob contract. Nid yw'r farchnad gyfreithiol erioed wedi cael cynnig sengl o'r pen isel i ben uchel y gromlin aeddfedrwydd. O ganlyniad, mae Conga CLM nid yn unig yn wych i gwmnïau sy'n tyfu'n gyflym, ond mae galluoedd dosbarth menter bellach ar gael i fusnesau SMB / maint canolig ar ffracsiwn o'r gost. 

Gall defnyddwyr Salesforce reoli contractau yn uniongyrchol yn y cymhwysiad wrth awtomeiddio rheoli cylch bywyd contract (CLM) o'r creu i'r llofnod. Nid yn unig hynny, ond gall eich tîm gwerthu storio a rheoli contractau diderfyn, cynhyrchu adroddiadau, olrhain rhyngweithiadau, a llawer mwy.

Contractau Conga yn Salesforce

Awtomeiddio Llif Gwaith Dogfen Conga

Mae Conga Documents yn symleiddio ac yn gwneud y mwyaf o ddogfennau beirniadol bob dydd wrth ryddhau'r gweithlu i wneud cymaint mwy. Gall sefydliadau greu, rheoli, cydweithredu ac e-lofnodi'r holl ddogfennau sy'n bwysig i'r busnes yn haws ac yn fwy effeithlon.

Mae awtomeiddio yn cymryd y gwaith allan o'r broses ac yn dileu camau defnyddwyr a all arwain at gamgymeriadau, arbed amser gwerthfawr, a rhoi hwb i effeithlonrwydd a chynhyrchedd. Mae galluoedd eSignature integredig, diogel yn ei gwneud hi'n haws nag erioed i gwblhau dogfennau busnes-feirniadol, rhwymol gyfreithiol o unrhyw leoliad. Gyda datrysiadau Conga Documents, mae cylchoedd busnes yn sicr o fod yn gyflymach. 

Awtomeiddio Llif Gwaith Dogfen Conga

Beth yw Ffurfweddu, Pris, Dyfyniad (CPQ)?

Mae meddalwedd ffurfweddu, dyfynnu prisiau yn derm a ddefnyddir yn y diwydiant busnes-i-fusnes (B2B) i ddisgrifio systemau meddalwedd sy'n helpu gwerthwyr i ddyfynnu cynhyrchion cymhleth a ffurfweddadwy. 

Wicipedia

Ffurfweddu Conga, Pris, Datrysiad Dyfynbris

Mae Conga CPQ yn a ffurfweddu dyfynbris pris Datrysiad (CPQ) sy'n tywys timau gwerthu i adeiladu a gwneud y gorau o gynigion trwy rymuso gwerthwyr i ddewis y gymysgedd orau o gynhyrchion a gwasanaethau (tanysgrifiadau, gwasanaethau ôl-farchnad, a gwasanaethau proffesiynol) o gatalog cyffredinol. Yna mae Conga CPQ yn ffurfweddu datrysiadau, yn gweithredu modelau prisio, ac yn cynhyrchu'r dyfynbris gorau posibl i ennill bargeinion. Mae Conga CPQ yn hwyluso'r profiad gwerthu o ymwybyddiaeth a bwriad y prynwr i brynu trwy'r weithred brynu, gan helpu sefydliadau i gyflawni rhagoriaeth fasnachol trwy rymuso timau gwerthu i werthu'n fwy effeithiol gyda llai o amser.

conga cpq

Mae technolegau Conga yn galluogi busnesau o bob maint, ar draws pob diwydiant ledled y byd, i ddigideiddio'r dogfennau a'r contractau sy'n gwneud i'w busnes redeg. Mae'r canlyniadau'n arwain at arbedion cost, maint elw uwch, mynediad cyflymach at gynhyrchion a gwasanaethau, a chyflymder busnes yn cyflymu.

Buddion a Metrigau Conga

Cael Demo Congo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.