Ffurfweddu PC Mewnol ar gyfer Mynediad Allanol

mynediad llwybrydd

Gyda mabwysiadu waliau tân a llwybryddion, mae cysylltu â chyfrifiadur arall trwy'r Rhyngrwyd wedi dod yn her go iawn. Os hoffech chi ffurfweddu'ch cyfrifiadur fel bod mynediad allanol yn bosibl, mae angen i chi wneud rhai newidiadau cyfluniad manwl i'ch rhwydwaith.

rhwydwaith1

Sicrhewch eich Cyfeiriad IP neu'ch Cyfeiriad DynDns

Y cam cyntaf i'ch lleoli chi yw cael eich cyfeiriad. Yn y byd Rhyngrwyd, gelwir hyn yn Gyfeiriad IP a gellir ei olrhain yn hawdd.

 1. Darganfyddwch a oes gennych gyfeiriad IP Statig (digyfnewid) neu gyfeiriad IP Dynamig (newidiol). Mae'n debygol os ydych chi'n DSL neu hyd yn oed DSL Pro bod gennych gyfeiriad IP deinamig. Os ydych chi ar Business DSL neu Fodem Cable, rydych chi'n fwyaf tebygol o statig.

  Dyma'r cyfeiriad IP sy'n cael ei neilltuo i'ch pwynt mynediad i'ch rhwydwaith. Os ydych chi'n statig, does dim pryderon. Os ydych chi'n Dynamic, cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth fel DNS Dynamig. Mae gan y mwyafrif o lwybryddion modern y gallu i gyfathrebu â DynDNS i ddiweddaru'ch cyfeiriad IP. Yna, yn hytrach na darparu eich cyfeiriad IP i rywun, byddech chi'n darparu parth fel findme.homeip.net iddyn nhw.

 2. Os nad ydych chi'n gwybod eich Cyfeiriad IP allanol, gallwch ddefnyddio gwefan fel Beth yw fy nghyfeiriad IP i ddarganfod.
 3. Ping eich DynDns neu'ch cyfeiriad IP a gweld a ydych chi'n cael ymateb (Agorwch "Command Prompt" neu "Terminal" a Rhedeg: ping findme.homeip.net
 4. Os na dderbyniwch unrhyw ymateb, efallai y bydd angen i chi alluogi Pinging yng nghyfluniad eich llwybrydd. Cyfeiriwch at ddogfennaeth eich llwybrydd.

Galluogi PORT Ymlaen yn eich Llwybrydd

Nawr bod gennym eich cyfeiriad, mae'n bwysig gwybod beth drws i fynd i mewn i'ch cartref trwodd. Gelwir hyn yn PORT ar gyfrifiadur. Mae gwahanol gymwysiadau yn defnyddio PORTs gwahanol, felly mae'n bwysig bod gennym y PORT cywir wedi'i agor a'i gyfeirio i'ch cyfrifiadur. Yn ddiofyn, mae mwyafrif y llwybryddion wedi cau pob porthladd felly ni all unrhyw un fynd i mewn i'ch rhwydwaith.

 1. Er mwyn i'r cyfrifiadur ffynhonnell gyfathrebu â'r cyfrifiadur cyrchfan, mae angen i'ch Llwybrydd gyfeirio'r traffig at eich cyfrifiadur.
 2. Gwnaethom siarad am bwysigrwydd Cyfeiriad IP Statig ar gyfer eich rhwydwaith, nawr mae'n bwysig bod gennych Gyfeiriad IP Statig ar gyfer eich cyfrifiadur personol ar eich Rhwydwaith Mewnol. Cyfeiriwch at eich dogfennaeth Llwybrydd ar sut i ffurfweddu Cyfeiriad IP statig ar gyfer eich cyfrifiadur mewnol.
 3. Yn dibynnu ar ba fath o gais yr ydych am gysylltu ag ef, bydd yn rhaid i chi alluogi PORT ymlaen o'ch Llwybrydd i Gyfeiriad IP statig mewnol eich cyfrifiadur.
  • HTTP - os ydych chi'n dymuno rhedeg gweinydd gwe i ffwrdd o'ch cyfrifiadur mewnol a'i wneud yn hygyrch yn allanol, bydd angen anfon PORT 80 ymlaen.
  • PCAnywhere - bydd angen anfon 5631 a 5632 ymlaen.
  • Bydd angen anfon VNC - 5900 ymlaen (neu os ydych chi wedi ffurfweddu porthladd gwahanol, defnyddiwch yr un hwnnw).

Galluogi Gosodiadau Wal Dân ar eich cyfrifiadur

 1. Bydd angen galluogi'r un PORTS yr ydych wedi'u hanfon ymlaen i'ch cyfrifiadur ym meddalwedd Mur Tân eich cyfrifiadur. Cyfeiriwch at eich dogfennaeth wal dân a sut i alluogi'r cais a / neu'r porthladdoedd yr ydych am eu cael yn allanol.

Nid yw'n hawdd gwneud y newidiadau cyfluniad hyn, ond unwaith y bydd y cyfan yn gweithio'n dda dylech allu cyrchu'ch cyfrifiadur personol trwy'r cymhwysiad o'ch dewis o ble bynnag yr hoffech.

NODYN: Waeth pa raglen bynnag rydych chi'n ei defnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair anodd iawn! Mae hacwyr yn hoffi sgwrio rhwydweithiau i chwilio am borthladdoedd agored i weld a allan nhw gyrchu a / neu gymudo i'r cyfrifiaduron personol hynny. Yn ogystal, gallwch hefyd gyfyngu ar y cyfeiriadau IP y byddwch yn darparu mynediad iddynt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.