Gwerth a ROI o Gynadleddau

cynhadledd cyllideb

cynhadledd cyllidebSioe dechnoleg ddiwydiannol ranbarthol oedd y gynhadledd gyntaf i mi fynd iddi. Roeddwn i'n drydanwr diwydiannol mewn Papur Newydd ac ni fyddai fy rheolwr yn talu amdano. Felly mi wnes i dalu fy ffordd fy hun i mewn. Roedd gennym ni system cludo gyda switshis agosrwydd magnetig electronig a oedd yn gorfod bod ag ymyl mor agos at yr offer fel y byddent yn ei godi trwy'r flwyddyn. Aethon ni trwy gannoedd ohonyn nhw ac roedd pob un yn gannoedd o ddoleri. Yn y sioe, deuthum o hyd i gwmni a wnaeth amrywiaeth ohonynt gyda phob siâp, maint a lleoliad pellter agosrwydd. Fe wnaethon ni brofi synhwyrydd newydd, llai costus, a oedd â bwlch ehangach ... a byth yn gorfod ailosod un eto.

Arbedodd y gynhadledd ddegau o filoedd o ddoleri i'n cwmni, ond ni fyddai fy rheolwr yn gwario'r $ 20 i fynd i mewn. Roedd yn wers bywyd i mi fod cynadleddau werth eu pwysau mewn aur. Felly mae'n fy nychryn bod cymaint o gwmnïau nad oes ganddyn nhw gyllideb hyd yn oed i fynd i gynhadledd ranbarthol, genedlaethol neu rithwir! Mae ein Zoomerang dangosodd arolwg wythnosol nad oes gan dros 25% unrhyw gyllideb ar gyfer unrhyw gynhadledd! Peiriannau delfryd yw cynadleddau. Maent nid yn unig yn eich cyffroi oherwydd eich bod wedi'ch amgylchynu gan gyfoedion, maent yn ailwefru'ch proses feddwl ac yn gwneud ichi feddwl y tu allan i niwl eich cwmni.

  • Cynadleddau cenedlaethol - i fod yn onest, anaml y byddaf yn mynd i sesiwn mewn cynhadledd genedlaethol! Rwy'n treulio fy amser yn neuadd y gwerthwr ac yn cerdded yn ôl ac ymlaen yn cysylltu ag arweinwyr y diwydiant. Yn y nos, gallwch ddod o hyd i mi ym mhob bar gwesty sy'n gartref i'r gwesteion. Mae'r sgyrsiau gydag arweinwyr diwydiant yn anhygoel. Os gadewch i'ch gweithiwr fynd i gynhadledd genedlaethol, rhowch gyllideb bar iddynt fel y gallant brynu diod neu ddau i obaith, gwerthwr, neu arweinydd diwydiant. Dyna lle mae'r hud yn digwydd!
  • Cynadleddau rhanbarthol - os ydych chi am edrych yn fawr yn genedlaethol, mae'n rhaid i chi fod yn fawr yn rhanbarthol. Rwyf wrth fy modd yn arwain sesiynau mewn cynadleddau rhanbarthol. Mae'n rhoi cyfle i mi brofi cyflwyniadau newydd gyda chynulleidfa gyfarwydd a chwrdd â thalent leol. Rwy'n mynychu sesiynau mewn cynadleddau rhanbarthol ac yn aml yn hepgor y diodydd ar ôl. Weithiau mae'r sesiynau ychydig yn fras neu'n werth chweil ... ond yn nodweddiadol rwy'n cerdded i ffwrdd gyda gwybodaeth y gallaf ei defnyddio. Mae'r cynadleddau hyn yn eithaf rhad, felly mae'n haws gwneud y ROI.
  • Cynadleddau rhithwir - os ydych chi'n werthwr neu'n siaradwr, does dim gwell elw ar fuddsoddiad na chynhadledd rithwir. Mae pobl yn mynychu'r digwyddiadau hyn i ddysgu a phrynu. Pe byddent yn poeni am gwrdd â'r siaradwr, byddent wedi teithio i'r gynhadledd. Mae'r busnes rydyn ni'n ei gael o gynadleddau rhithwir (ar gyfer y 2 gwmni diwethaf rydw i wedi gweithio gyda nhw) wedi bod yn anhygoel. Os ydych chi'n bresennol, mae'n wych - gallwch chi adael, dychwelyd, gweld pob demo roeddech chi erioed eisiau ei wneud, a'i wneud o'ch desg (neu soffa).

Dim cynhadledd? Rwy'n bod yn onest ac yn dweud wrthych fod eich ymennydd (neu os mai chi yw'r bos ... ymennydd eich gweithwyr) yn troi at mush. Ewch allan o'r swyddfa a mynd i gael eich ailwefru! Os ydych chi'n fos, heriwch eich gweithwyr i ddod yn ôl gyda 3 strategaeth allweddol a fydd yn goresgyn cost teithio a chost y tocyn. Os ydych chi'n gyflogai, addewch i'ch pennaeth y byddwch chi'n dod yn ôl gyda 3 strategaeth allweddol a fydd yn goresgyn y gost!

I ddod o hyd i gynadleddau, rwy'n hoffi Plancast ac Lanyrd. Mae fy hoff 3 cynhadledd fawr wedi bod Expo BlogWorld, Ymgysylltu â Webtrends, a Cysylltiadau ExactTarget. Yn lleol yma yn Indiana, BlogIndiana yn ffefryn. A chynadleddau rhithwir - rwyf wrth fy modd â'r holl Cymdeithasol Arholwr Cyfryngau digwyddiadau a thunnell o rai eraill!

Rhowch sylwadau gyda'ch hoff gynadleddau ac a ydyn nhw'n genedlaethol, yn rhanbarthol neu'n rithwir!

3 Sylwadau

  1. 1

    Post gwych, Douglas. Mae cynadleddau yn ffyrdd eithriadol o gysylltu â phobl eraill o'r un anian. Rydw i bob amser yn dod yn ôl oddi wrthyn nhw'n teimlo'n adfywiol ac yn gyffrous am lu o gysylltiadau newydd rydw i wedi'u gwneud. Rwyf hefyd yn nodweddiadol yn dychwelyd gydag o leiaf un syniad sy'n cael effaith sylweddol ar fy musnes. Rwy’n annog pob cwmni i sicrhau eu bod yn mynychu’r cynadleddau pwysig yn eu cilfach. 

  2. 2

    Ar wahân i gyfleoedd rhwydweithio, sy'n werth y pris mynediad i'r mwyafrif o gynadleddau, gall canolbwyntio ymdrechion ar farchnadoedd fertigol penodol fod yn gynhyrchiol iawn hefyd. Mae CES yn wych ar gyfer ymgolli yn y dechnoleg ddiweddaraf a mwyaf i ddefnyddwyr, ond gall gwneud cysylltiadau mewn cynadleddau gofal iechyd rhanbarthol, er enghraifft, roi trac mewnol i chi ar farchnata technoleg gofal iechyd, sy'n ffynnu ar hyn o bryd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.