Arweinydd: Llwyfan Marchnata Organig ar gyfer Eich Menter MarTech Stack

Llwyfan Marchnata Organig Menter Arweinydd

Rydym yn oes y gorlwytho gwybodaeth. Gyda llif cyson o ddata heddiw, gall hyd yn oed y marchnatwr digidol mwyaf sawr deimlo ei fod wedi ei lethu. Nid oes angen yr ateb i bob cwestiwn arnoch chi - dim ond yr allwedd i ddatgloi gwerth yn eich ymgyrchoedd a'ch rhaglenni sydd ei angen arnoch chi. Mae angen gwasanaeth arnoch chi sydd wedi'i bersonoli, yn hygyrch ac yn effeithlon.

Cyflwyno Ffyrdd Newydd i Archwilio a Rhannu Mewnwelediadau a Chyfleoedd yn Arweinydd Searchlight 

Mae Arweinydd yn dadorchuddio cyfres newydd o nodweddion ar gyfer ein platfform Dargludydd Searchlight. Mae'r platfform yn cynnig ffyrdd digymar i ddarganfod yr hyn y mae cwsmeriaid yn chwilio amdano ar-lein trwy ddata chwilio allweddair sy'n arwain y diwydiant, metrigau ymgysylltu cymdeithasol amser real, ac offer di-dor ar gyfer creu cynnwys gwerthfawr sy'n darparu atebion ac yn meithrin ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid. 

Mae offeryn SEO mwyaf amlbwrpas yr arweinydd, Explorer, yn siop un stop ar gyfer ymchwil i fwriad cwsmeriaid, pynciau chwilio, geiriau allweddol, teimlad y gynulleidfa, mewnwelediadau demograffig, a deallusrwydd cystadleuol. Trwy ddatgelu pynciau cynnwys uchel eu galw, mae Explorer yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'ch cynulleidfaoedd targed: yr hyn y maent yn chwilio amdano heddiw, a'r hyn y byddant yn edrych amdano yfory. Mae yna lawer i'w ddadbacio yma, felly mae'r Arweinydd yn arfogi Explorer â nodweddion cwbl newydd sy'n curadu'r profiad ymhellach. 

Mae Explorer yn rhoi marchnatwyr yn sedd y gyrrwr gyda hidlwyr personol a rhanadwy newydd ar gyfer profiad wedi'i addasu, chwiliad a signalau cymdeithasol sy'n goleuo anghenion cwsmeriaid a briffio cynnwys yn y platfform sy'n trawsnewid mewnwelediadau, i gyfle, i gynnwys. 

  • Hidlau wedi'u Personoli a'u Rhannu: Nid yw data ond mor werthfawr â'ch gallu i'w ddadansoddi trwy lens eich busnes. Gyda phrofiad hidlo rhyngweithiol cwbl newydd, gallwch greu ac arbed setiau hidlo wedi'u defnyddio drosodd a throsodd, a hyd yn oed rannu hidlwyr ar draws eich tîm. 
  • Arwyddion Cymdeithasol ar gyfer POB Allweddair: Dim ond rhan o'r llun yw dysgu'r hyn y mae cwsmer yn chwilio amdano. Er mwyn deall galw cwsmeriaid yn wirioneddol, mae angen i chi wybod pryd maen nhw'n chwilio a pham. Gall ymgysylltu cymdeithasol eich helpu i baratoi calendr cynnwys wedi'i optimeiddio o flaen amser. 
  • Jumpstart Eich Strategaeth Cynnwys gyda Briffiau Cynnwys Ehangedig: Mae briffiau'n grymuso marchnatwyr i wneud penderfyniadau gwell a chyrraedd cynulleidfaoedd targed gyda gwybodaeth werthfawr. Mae Briffiau Cynnwys yr Arweinydd yn ehangu, gan roi mwy o hyblygrwydd i chi greu briffiau wedi'u cyfoethogi â mewnwelediad ar raddfa ar draws Explorer.

Briff Cynnwys Arweinydd

Mae'r mewnwelediadau gorau yr un mor werthfawr â'ch gallu i greu cynnwys ystyrlon a rhannu'r effaith. Mae Arweinydd Searchlight bellach yn darparu ffyrdd haws fyth o olrhain, mesur a rhannu effaith farchnata gyda thimau a rhanddeiliaid, fel y gallwch chi i gyd gael - ac aros - ar yr un dudalen. 

  • Hoff Weithleoedd: Creu a thagio Gweithleoedd gwerthfawr - dangosfyrddau adrodd hyblyg, mewn platfform - fel ffefrynnau ar gyfer rhannu cyflym a hawdd ar draws timau, o fewn y platfform neu drwy e-bost.
  • Gwybodaeth Blwch Ateb ar y Ffrwd Mewnwelediad: Mae pytiau dan sylw (neu flychau ateb) yn cynrychioli cyfleoedd i'ch brand ddod yn fwy gweladwy ar Google. Mae'r arweinydd yn gwella ein gwybodaeth blwch ateb ar Insight Stream, ein newyddion marchnata marchnata mewnol ar y platfform. Arhoswch ar ben y newidiadau ym mherchnogaeth eich blwch ateb, felly ni fyddwch byth yn colli mewnwelediad na chyfle i ennill eiddo tiriog ar Google.

Mewnwelediadau Gweithle Arweinydd

Nid problem i ddefnyddwyr yn unig yw gorlwytho gwybodaeth; mae'n fater i dimau marchnata digidol hefyd. Cenhadaeth yr arweinydd yw dyneiddio marchnata a chredwn mai'r ffordd i wneud hynny yw deall anghenion cwsmeriaid a darparu gwerth i'r rhai sy'n chwilio am atebion ar-lein. Mae cyfres o gynhyrchion SEO yr arweinydd yn darparu mewnwelediad cyfoethog i gwsmeriaid unrhyw frand, mewn unrhyw ddiwydiant ac yn grymuso marchnatwyr i weithredu.

Seth Besmertnik, Prif Swyddog Gweithredol Arweinydd a Chyd-sylfaenydd

Trefnu Demo Arweinydd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.