Profi Cysyniad 2.0

profi cysyniad1

profi cysyniad1Mae creu arolwg ar-lein yn ffordd gyflym a hawdd o estyn allan i'ch cleientiaid i gael eu barn ar bron unrhyw beth. Fy swydd yn Arolygon a Pholau Ar-lein Zoomerang Efallai fy mod yn rhagfarnllyd, ond mae'r holl bethau cŵl y gallwch eu gwneud gydag arolygon yn fy synnu. Y dyddiau hyn, mae gennych chi dunelli o opsiynau arolwg, o ei fewnosod i mewn i'ch gwefan, i'w anfon trwy destun i ffonau pobl, i'w greu a'i anfon allan yn iawn yn Facebook.

Fy hoff bersonol o'r galluoedd anhygoel hyn yw un o'n nodweddion mwyaf newydd. Mae'n caniatáu ichi wneud hynny uwchlwytho delwedd o unrhyw led ac uchder, hyd at 250k o ran maint ffeil, i'ch arolwg. Ar wahân i'r ffyrdd amlwg anhygoel y gallwch chi ddefnyddio'r nodwedd hon i wneud eich arolwg yn hardd, ei orchuddio yn eich logo, neu gael barn grŵp ar ffrogiau morwyn briodas, mae'r nodwedd hon yn caniatáu ar gyfer profi cysyniadau fel erioed o'r blaen.

Profi cysyniad yw'r broses o werthuso ymateb defnyddwyr i gynnyrch, brand neu syniad cyn iddo gael ei gyflwyno i'r farchnad. Mae'n darparu ffordd gyflym a hawdd i wella'ch cynnyrch, nodi problemau neu ddiffygion posibl, a sicrhau bod eich delwedd neu'ch brand wedi'i dargedu'n iawn. Nid oes ond rhaid ichi edrych cyn belled â debacle Netflix, Qwikster i ddeall pwysigrwydd gofyn barn eich cwsmeriaid cyn gwneud penderfyniadau mawr ...

Mae arolygon ar-lein yn ffordd wych o brofi cysyniad, a gallwch eu defnyddio i drafferth saethu ar gyfer pob math o faterion. Dyma dri:

Profi logo: Rydym i gyd yn gwybod sut mae pwysigrwydd cael logo sy'n gofiadwy ac wedi'i alinio'n dda â'ch brand. Yn dal i geisio dewis yr un iawn i gynrychioli'ch hun? Ar ôl i chi greu logo a'i roi allan i'r byd mewn cysylltiad â'ch brand, gall fod yn nesaf at amhosibl ei newid ac ail-frandio'ch hun. Dyna pam ei bod yn bwysig lansio arolwg cysyniad logo cyn i chi ymrwymo i logo.

Dangoswch y gwahanol opsiynau logo i'ch derbynwyr arolwg, a gofynnwch iddynt pa emosiynau ac ymatebion y mae'r logo yn eu cyfleu iddynt. A yw'r logos rydych chi wedi'u dewis yn adlewyrchu cenhadaeth a gwerthoedd eich cwmni?  Darganfyddwch cyn i chi ddewis logo, nid ar ôl.

Ad / gorchudd adborth: Bydd hysbysebu print yn gosod ceiniog eithaf yn ôl ichi, felly rydych chi am sicrhau ei fod yn cael ei wario'n dda. Creu arolwg gyda'r delweddau o'r hysbysebion yr hoffech eu defnyddio, a'u profi ar wahanol gynulleidfaoedd. Darganfyddwch beth mae'ch hysbyseb yn ei ddweud wrthyn nhw. Pa ansoddeiriau y byddent yn eu cysylltu â'ch brand neu'ch cynnyrch yn seiliedig ar yr hysbyseb? Sut mae'r hysbyseb yn gwneud iddyn nhw deimlo? Po fwyaf o adborth y gallwch ei gael am eich hysbyseb o'ch arolwg, y mwyaf tebygol yw hi y bydd yr hysbyseb yn cyflawni'ch nod.

Yn yr un modd, mae mewnosod delweddau yn eich arolwg ar-lein yn ffordd wych o sicrhau bod eich clawr yn ddeniadol ac yn effeithiol. Pwy sy'n fwy diddorol (ac felly'n fwy abl i yrru gwerthiannau) i'ch darllenwyr, Lady Gaga neu George Clooney? Gall dyfalu’n anghywir gymryd toll difrifol ar eich elw, felly profwch ddelwedd eich clawr, penawdau, a syniadau prif stori cyn ymrwymo i un.

Adborth Dylunio Gwefan: Gall ail-ddylunio'ch gwefan fod yn dasg frawychus, a gall fod yn anodd gwybod a yw'r newidiadau rydych chi'n eu gwneud yn effeithiol neu ai gwastraffu amser ac arian yn unig ydyn nhw. Llwythwch i fyny ddelweddau o ddyluniadau mewn arolwg, a phrofwch defnyddioldeb, negeseuon a llywio eich dyluniad newydd. Gofynnwch gwestiynau fel: “Beth ydych chi'n ei gofio fwyaf am y dyluniad rydych chi newydd ei weld?" “Beth ydych chi'n meddwl mae'r cwmni hwn yn ei wneud?” “Ble fyddech chi'n clicio i ddysgu mwy am y cynnyrch neu ei brynu?” Po fwyaf o adborth y gallwch ei gael am eich dyluniad o'ch arolwg, y mwyaf tebygol yw hi y bydd y dyluniad yn cyflawni eich nodau.

Arolwg cysyniad yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf o sicrhau mai'r ddelwedd rydych chi'n ei defnyddio yw'r un gywir, p'un ai ar gyfer eich logo, hysbyseb, gwefan neu glawr. Peidiwch â gwastraffu amser ac arian ar ddelweddau nad ydyn nhw'n dweud beth rydych chi am iddyn nhw ei wneud. Anfonwch arolwg cysyniad ar gyfer profi cysyniad 2.0. Mae'r holl farchnatwyr craff yn ei wneud.