Y Canllaw Ultimate i Fideos Esboniwr (gydag Enghreifftiau)

E-lyfr CTA Yum Yum Fideos yn fach

Mae'n debyg eich bod wedi gweld llawer o wefannau yn defnyddio fideos wedi'u hanimeiddio ar eu tudalennau glanio. Ni waeth a ydych chi'n eu henwi'n fideos esboniwr neu'n fideos corfforaethol; maent i gyd yn ateb yr un pwrpas: egluro cynnyrch neu wasanaeth mewn ffordd hawdd a chyflym, sy'n eu gwneud yn offeryn marchnata gwych i unrhyw fusnes.

Pam mae yna wahanol arddulliau o fideos esboniwr? Mae pob arddull yn apelio at gynulleidfa o fath gwahanol a bydd hefyd yn effeithio ar gyllideb unrhyw gynhyrchiad fideo. Er mwyn atal sylw eich cynulleidfa a dechrau trosi go iawn, dylech chi adnabod pob un arddull o Fideo Esboniwr. Y cwestiwn yw:

Beth yw'r arddull orau o fideo esboniwr wedi'i animeiddio ar gyfer eich gwefan?

Gwnaethom gasglu rhestr o'r arddulliau mwyaf poblogaidd o fideos marchnata animeiddiedig, ynghyd â'n hargymhellion unigryw ar gyfer pob un ohonynt.

Fideo Screencast

Dyma ddaliad sgrin syml neu ffilm fideo sy'n dangos sut i ddefnyddio rhaglen, gwefan neu feddalwedd. Fideos gweddarllediad yw'r math isaf o fideo o'r gyllideb isaf ond yr un mor ddefnyddiol. Mae'r fideos hyn yn ymwneud yn fwy ag addysg na brandio. Yn nodweddiadol maent yn fideos hirach (mwy na 5 munud), ac yn gweithio'n dda i ragolygon sy'n hoffi gwylio sut mae'r cynnyrch yn gweithio cyn iddynt weithredu.

Fideo wedi'i Animeiddio Arddull Cartŵn neu Gymeriad

Dyma un o'r mathau fideo esboniwr animeiddiedig mwyaf poblogaidd ar y farchnad. Mae stori yn cael ei harwain gan gymeriad animeiddiedig, sy'n cael problem fawr na all ef neu hi ei datrys. Dyna pryd mae'ch cynnyrch neu wasanaeth yn ymddangos ... arbed y dydd!

Mae'r cymeriad fel arfer yn cynrychioli persona eich brand (cynulleidfa darged), felly mae'n bwysig cael cymeriad dylunio personol sy'n wirioneddol berthnasol iddyn nhw, gan ddyneiddio'ch brand trwy roi emosiwn a phersonoliaeth iddo. Mae gan y mathau hyn o fideos ganlyniadau gwych oherwydd eu bod yn dal sylw'r gwylwyr yn gyflym ac yn hwyl iawn i'w gwylio.

Animeiddiad Bwrdd Gwyn

Crëwyd y dechneg ffasiynol ac oer hon yn wreiddiol gan ddarlunydd a dynnodd ar fwrdd gwyn wrth gael ei recordio gan gamera. Yn nes ymlaen, esblygodd y dechneg hon ac mae bellach yn cael ei chreu'n ddigidol. Yn ôl yn 2007, arddangosodd UPS Whiteboard Commercials, ac yn 2010 creodd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau animeiddiadau bwrdd gwyn o areithiau dethol, gan wneud sianel Youtube yr RSA yn sianel ddi-elw # 1 ledled y byd.

Mae Animeiddiadau Bwrdd Gwyn yn dechneg hynod ddiddorol, oherwydd mae ganddo ddull addysgol, lle mae'r cynnwys yn cael ei greu o flaen llygaid y gwyliwr.

Graffeg Motion

Yn y bôn, mae graffeg cynnig yn elfennau graffig mewn symudiad sy'n defnyddio pŵer lliwiau a siapiau i gyfleu negeseuon cymhleth a fyddai wedi bod yn amhosibl eu cyfleu fel arall. Mae'r fideos hyn yn cynnig arddulliau atyniadol i fusnesau sydd â phroffiliau mwy difrifol ac maent yn ffordd wych o egluro cysyniadau haniaethol.

Mae'r fideos esboniwr hyn yn arbennig o effeithiol gydag ymdrechion cyfathrebu B2B.

Graffeg Cynnig gydag Elfennau 3D

Mae animeiddiad Motion Graphics gydag integreiddio elfennau 3D yn dod â golwg fwy cain a soffistigedig. Maen nhw'n ddelfrydol o ran gwneud i'ch cwmni sefyll allan uwchlaw'r gystadleuaeth.

Mae Motion Graphics yn ddewis perffaith ar gyfer cwmnïau a chynhyrchion sy'n gysylltiedig â thechnolegau newydd, gwasanaethau digidol, cymwysiadau neu feddalwedd.

Arddull Cartwn gyda Graffeg Cynnig

Fideos Esboniwr Arddull Cartŵn gyda Motion Graphics yw un o'r mathau mwyaf poblogaidd o fideo wedi'i animeiddio allan yna, ac mor syml ag y mae'n swnio, maen nhw'n dod â chymysgedd o dechnegau at ei gilydd. Mae cymeriadau cartŵn yn arwain y stori ac yn darparu dull agos gyda'r gynulleidfa, tra bod animeiddiad graffeg cynnig yn cael ei ddefnyddio i egluro cysyniadau cymhleth.

Gyda'r arddull hon, rydyn ni'n cael y gorau o ddau fyd - Agwedd gyfeillgar a throsiadau doniol fideo arddull cartŵn a phwer ennyn diddordeb animeiddiad y dechneg graffeg cynnig.

Rydym yn ei argymell ar gyfer cyfathrebu B2C, ond gallant weithio'n dda i fusnesau bach a busnesau newydd hefyd.

Stopio neu Fideo Animeiddiedig Claymation

Mae fideos esboniwr stop-symud yn un o'r technegau hynaf gan nad ydyn nhw'n dibynnu ar dechnoleg ddigidol pen uchel! Mae'r rhain yn fideos wedi'u gwneud â llaw - wedi'u cyflawni fesul ffrâm.

Cynhyrchir yr animeiddiad hwn trwy recordio pob ffrâm, neu lun llonydd ac yna chwarae'r fframiau wedi'u recordio yn ôl yn olynol yn gyflym, gan gymryd llawer mwy o amser i'w cynhyrchu. Mae'r canlyniadau'n hollol wahanol ac yn eithaf anhygoel. Mae stop-symud yn dechneg hardd pan gânt eu gwneud yn dda, gallant hefyd fod yn eithaf drud.

Rydym yn argymell y math hwn o fideo os ydych chi am ddefnyddio dull sentimental gyda'ch cynulleidfa.

Fideos wedi'u hanimeiddio 3D

A fideo animeiddiedig 3D proffesiynol gallai fod yn wirioneddol anhygoel, gan nad oes terfynau i'r hyn y gall fideo 3D ei gyflawni. Fodd bynnag, yr opsiwn hwn yw un o'r rhai drutaf, felly nid ydynt yn opsiwn ar gyfer cychwyniadau sydd â chyllidebau cyfyngedig.

Os ydych chi wir yn ystyried gwneud fideo animeiddiedig 3D ac y gallwch ei fforddio, dylech wneud eich gwaith cartref yn gyntaf a chwilio am gwmnïau profiadol. Gall fideo animeiddiedig 3D cyllideb isel arwain at ganlyniadau negyddol mewn gwirionedd.

Nawr mae gennych drosolwg gwych o ba fath o fideo esboniwr animeiddiedig sy'n gweddu orau i dudalen lanio eich busnes, ac a fydd yn fwyaf effeithiol yn bachu sylw eich cynulleidfa. Am gael mwy? Dadlwythwch e-lyfr rhad ac am ddim Yum Yum Video - Y Canllaw Ultimate i Fideos Esboniwr!

Datgeliad: Helpodd Yum Yum i roi'r swydd hon at ei gilydd ar gyfer Martech Zone ddarllenwyr ac rydym wedi gweithio gyda nhw'n uniongyrchol ar ychydig o brosiectau!

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Nawr pryd bynnag y bydd fy nghleientiaid yn gofyn pa fath o fideos esboniwr rwy'n eu gwneud, mae gen i'r canllaw defnyddiol hwn i'w ddangos iddyn nhw. Diolch Douglas am roi'r canllaw hwn at ei gilydd. A oes unrhyw beth y gallai guys gynnwys fy musnes ar eich blog? Rwy'n rhoi fy e-bost yn yr adran sylwadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.