Complete ™: Masnach Drawsffiniol o Gyfieithu, Siopa, trwy Gyflawni

Trawsffiniol

Tony Bianco's mae galw mawr am ddyluniadau yn Awstralia ers dros ddeugain mlynedd, ac erbyn hyn mae'r brand wedi catapwlio i gylchgronau ffasiwn a rhestrau gwisg fwyaf dylanwadol y byd gan fodelau Awstralia. Heddiw, gellir gweld llawer o enwogion a modelau gorau yn yr UD a ledled Ewrop yn gwisgo amrywiaeth o esgidiau ac ategolion Tony Bianco.

Er mwyn helpu i gyflymu eu hehangu rhyngwladol a'u galw trawsffiniol, mae Tony Bianco yn gweithio gyda Pitney Bowes i ddarparu profiad siopa ar-lein lleol di-dor i gwsmeriaid ledled y byd gyda'r Datrysiad Trawsffiniol Pitney Bowes Complete ™.

Nawr gall Tony Bianco gyrraedd cariadon esgidiau ledled y byd a chaniatáu iddynt dalu mewn arian lleol gyda chostau glanio llawn sydd wedi'u gwarantu - felly dim syndod wrth ddanfon. Mae siopwyr byd-eang yn cael yr esgidiau sy'n eu helpu i sefyll allan ac mae brand gwych Tony Bianco yn dod yn fwy adnabyddus ledled y byd.

Mae ôl troed byd-eang yn hanfodol i ni. Mae gennym alw ledled y byd ac mae angen inni gael ein hesgidiau a'n ategolion i grŵp amrywiol o farchnadoedd. Trwy weithio mewn partneriaeth â Pitney Bowes, gallwn werthu i siopwyr mewn mwy na 150 o wledydd a thiriogaethau ac mae eu technoleg o'r dechrau i'r diwedd yn cynnig profiad lleol di-dor i'n cwsmeriaid. Adam Bianco, Cyfarwyddwr, Tony Bianco

Mae atebion trawsffiniol Pitney Bowes ar gael fel rhan o'r Cwmwl Masnach Pitney Bowes, galluogwr masnach, sy'n darparu mynediad at atebion, analytics ac APIs ar draws y continwwm masnach llawn gyda chyflymder ac ystwythder.

Mae galluoedd Trawsffiniol cyflawn yn cynnwys

  • Offer Cynhyrchu Galw - Gall Pitney Bows ddarparu popeth o ymchwil defnyddwyr i ymgyrchoedd marchnata lleol, gan ganiatáu i'ch busnes fanteisio ar eu cronfa ddata gynyddol o siopwyr trawsffiniol a chymryd rhan yn eu rhaglenni marchnata sy'n defnyddio sianeli yn y wlad fel cymdeithasol, chwilio a phartneriaethau i yrru gwerthiannau cynyddrannol a amlygiad brand.
  • Lleoli Gwefan - Mae technoleg berchnogol Trawsffiniol yn lleoleiddio'ch safle domestig mewn 220 o wledydd er mwyn optimeiddio trosi defnyddwyr. Mae cyfieithu, hyrwyddiadau arian cyfred a gwlad-benodol a phrisio cynnyrch wedi'u cynnwys. Nid oes angen ysgwyddo costau cynyddrannol i adeiladu a chynnal safleoedd yn y wlad na buddsoddi mewn seilwaith ar gyfer rheoli rhestr eiddo.
  • Costau a Chydymffurfiaeth Tiriedig - Trwy ddewis Pitney Bowes ' Dyletswydd Dosbarthu a Dalwyd Opsiwn (DDP), byddwch yn darparu eglurder cost i'ch cwsmeriaid trwy gyflwyno tollau a threthi gwarantedig cyn gwirio allan heb unrhyw bethau annisgwyl COD wrth eu cyflwyno. Mae Pitney Bowes yn graddio ac yn cyfrifo'ch catalog cynnyrch, gan gyfyngu lle bo hynny'n berthnasol, wrth drin yr holl swyddogaethau sy'n gysylltiedig â chydymffurfiaeth.
  • Taliadau a Risg - Mae Pitney Bowes yn cynnig detholiad o opsiynau talu byd-eang ac yn y farchnad, ac yn allforiwr record a phrif barti sydd â diddordeb. Ac fel y Masnachwr y Cofnod (MOR) maent yn trin yr holl brosesu taliadau a rheoli twyll, gan insiwleiddio eu cleientiaid rhag dyledion drwg ac ôl-daliadau.
  • Rheoli Logisteg - Ar ôl i'ch parseli gael eu paratoi i'w danfon yn rhyngwladol yn un o hybiau prosesu domestig Pitney Bowes, fe'u trosglwyddir i'r cludwyr gorau yn y dosbarth yn eu rhwydwaith fyd-eang. Maent yn helpu i ddileu pryderon defnyddwyr ynghylch cymhlethdod a chostau sy'n gysylltiedig ag enillion trwy reoli a gwirio nwyddau a ddychwelwyd mewn hybiau cludo allweddol ledled y byd. Maent hefyd yn cynnig amddiffyniad parseli ac yn darparu offer ar gyfer olrhain pecyn yn hawdd.
  • Gofal Cwsmer - Grymuso'ch cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid i ddarparu'r lefel uchaf o gefnogaeth gydag offeryn Conswl Pitney Bowes, cymhwysiad gwasanaeth cwsmer cadarn ar y we i ateb cwestiynau sy'n gysylltiedig â gorchymyn ac olrhain gan eich cwsmeriaid rhyngwladol. Mae eu canolfannau galwadau 24/7 sy'n cynnwys 15 iaith ar gael i helpu materion anoddach pan fyddant yn codi.
  • Cefnogaeth Barhaus - Mae tîm ymgysylltu â chleientiaid ymroddedig Pitney Bowes yn barod i ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer perfformiad busnes, adrodd, datblygu hyrwyddo, a dadansoddi, ymholiadau defnyddwyr, rheoli dychweliadau a mwy. Gyda rhestr gynyddol o gleientiaid o dros 300 o fanwerthwyr, mae gan Pitney Bowes y profiad a'r arbenigedd sydd eu hangen arnoch i fynd yn fyd-eang yn llwyddiannus.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.