Ymddiswyddo o Compendium Blogware?

logo blogware gwyn150Byddwn, byddwn. Fe wnes i ymddiswyddo o Compendium Blogware mewn gwirionedd. Mae'n swnio'n ominous, yn tydi? Yn nodweddiadol mae gan ymddiswyddiad arwyddocâd negyddol - ond nid yn yr achos hwn!

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl bod Chris Baggott, Ali Sales a minnau'n hollol gnau ... pam y byddai Compendiwm gad fi fynd? Pam y byddwn i'n gadael cwmni sy'n dyblu ei faint flwyddyn ar ôl blwyddyn? Rwy'n caru Compendium ac maen nhw'n fy ngharu i ... pam y byddai'n gwneud synnwyr i mi ymddiswyddo?

Yr ateb yw un o ffocws a chyfle.

Er fy mod i'n gadael cyflogaeth gyda Compendium - nid wyf yn gadael Compendium Blogware. Mewn gwirionedd, Compendium yw cleient cyntaf DK New Media, LLC - fy asiantaeth newydd. Rwyf hefyd yn gyfranddaliwr yn Compendium - ar ôl ymwneud â'r cwmni ers ei sefydlu. Rydw i'n mynd i barhau i sicrhau bod Compendium yn llwyddiannus, parhau i swnio Chris ac Ali am nodweddion a gwelliannau :). Rwyf hefyd yn lansio fy asiantaeth fy hun o dan Compendium ... mwy ar hynny yn nes ymlaen.

Yr allwedd i'm trosglwyddiad llwyddiannus o Compendium yw bod cleientiaid yn cael y sylw a'r wybodaeth orau yn cael eu trosglwyddo. Rwy'n gweithio'n agos gyda'n timau cyfathrebu cleientiaid, llwyddiant cleientiaid a gwerthu i sicrhau bod hyn yn digwydd - a byddaf yn cael ei drosglwyddo trwy fis Rhagfyr.

Yn gyntaf - gadewch i ni siarad am ffocws.

Compendiwm cwmni technoleg yw hwn, nid cwmni gwasanaethau. Cyflawnwyd eu gallu i dyfu trwy beidio â chymryd eu llygad oddi ar y bêl, peidio â chael eu tracio ochr o'u nod craidd o fod y platfform blogio corfforaethol menter gorau (ac yn wir yr unig blatfform blogio corfforaethol menter). Mae Chris, Ali a minnau am i'r ffocws hwnnw barhau.

Mae'r platfform a'r isadeiledd - diolch i weledigaeth Blake Matheny a'i dîm - yn well nag unrhyw un arall a welais erioed. Mae'r cwmni mewn sefyllfa i raddfa aruthrol, heb yr holl losg calon a phoen rydych chi'n clywed amdano mewn cwmnïau technoleg eraill. Mae'n bryd cynyddu nifer y cwsmeriaid sydd am fanteisio ar y platfform a sbarduno cynnwys organig ar gyfer strategaethau marchnata i mewn.

Nesaf yw'r Cyfle

Blogio a chwilio organig yn un darn o bos llawer mwy. Mae blogio, ynghyd â strategaethau eraill - cyfryngau cymdeithasol, marchnata peiriannau chwilio, marchnata e-bost, gwasanaeth cwsmeriaid, cyfathrebu mewnol, arweinyddiaeth meddwl, brand, eFasnach ... yn cynyddu pŵer y cyfrwng a'r strategaeth farchnata ar-lein gyffredinol yn esbonyddol. Mae cleientiaid Compendium Blogware yn gofyn am help y tu hwnt i'r dechnoleg - ac rydw i eisiau eu helpu.

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau am y degawd diwethaf yn helpu gyda'r strategaeth hon, ar fy mhen fy hun a gyda chwmnïau fel Gannett, ExactTarget, Patronpath a Compendiwm - Webtrends, Colts Indianapolis, Carhartt, Home Depot, Hotels.com, Icelandair, Tirerack, Cvent, RotoRooter, Eli Lilly, BlueLock, Canolfannau Data Llinell Gymorth,… Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen.

Fe wnaeth Chris, Ali a minnau gydnabod hyn fisoedd yn ôl. Y cyfle i DK New Media mae bod yn gangen newydd i gleientiaid Compendiwm a chwmnïau eraill i gynorthwyo cleientiaid i gynyddu eu buddsoddiad i'r eithaf mewn blogio, cyfryngau cymdeithasol, chwilio, e-bost ac ati yn tyfu. Rwy'n gweithio'n agos gydag Ali yn Compendium i ddatblygu pecynnau ar gyfer cleientiaid, o Integreiddio Cyfryngau Cymdeithasol, Dylunio Galw-i-Weithredu a monitro rhaglenni, Dylunio ac integreiddio Blog, Ymgynghori Strategol Blynyddol, ac ati.

Doug Theis o Canolfannau Data Llinell Gymorth yn fy nghymharu â “CMO for Hire”. Rwy'n hoffi hynny, ac mae fy ngwybodaeth am dechnoleg yn ehangu'n sylweddol arno. Mae fy mherthynas â gweithwyr proffesiynol eraill yn darparu i mi, nid yn unig â'r wybodaeth, ond gyda'r adnoddau i sicrhau y gallaf hefyd helpu cwmnïau i ddatblygu'r atebion sydd eu hangen arnynt hefyd. Nid wyf am fod yn ymgynghorydd nodweddiadol i chi - cerdded i mewn a dweud wrthych yr hyn mae'n debyg eich bod eisoes yn ei wybod. Rwyf am fod yn bartner ichi sydd hefyd yn gallu gweithredu ar y strategaeth a datblygu'r datrysiad go iawn.

Rydw i wedi bod yn cyfarfod ac wedi creu partneriaethau anffurfiol gyda Roundpeg ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus, Evereffect ar gyfer Chwilio am Dâl, 4 Dyluniad Cŵn ar gyfer Brandio a Dylunio, Doug Vann dros Drupal, Squish i Joomla, Brandswag ar gyfer Addysg Cyfryngau Cymdeithasol, Noobie ar gyfer Technoleg ac Addysg Busnesau Bach, Grŵp Tuitive ar gyfer Defnyddioldeb, Datrysiadau BitWise ar gyfer Solutions, Symudol Cysylltiol ar gyfer Marchnata Symudol, Gwasanaeth ProBlogService ar gyfer Strategaethau Cynnwys, Kristian Andersen ar gyfer strategaethau marchnata corfforaethol, Gwybodaeth Walker ar gyfer strategaethau Teyrngarwch Cwsmer, adeiladwr ffurflenni ar-leinFormstack … Mae'r rhestr yn mynd ymlaen!

Mae'r rhain yn bobl yr wyf wedi gweithio gyda nhw ac wedi tyfu i ymddiried yn agos dros y degawd diwethaf. Maen nhw'n gweithredu ar ran cleientiaid a nhw yw'r gorau yn eu cynghrair. A yw hynny'n golygu na fyddaf yn cefnogi'ch cwmni hefyd? Wrth gwrs ddim! Rwyf am dyfu eich busnes a gallwch fy helpu i dyfu fy un i. DK New Media, LLC. yn lansio Awst 1, 2009! Arhoswch diwnio!

30 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  O na! Ni allwch adael Compendiwm! Pwy ydw i'n mynd i guro arnyn nhw am wneud honiadau marchnata annelwig, dymunol-washy am alluoedd technegol y cynnyrch nawr?

  Dim ond kidding. Ymhob difrifoldeb, llongyfarchiadau ar fentro, Doug. Edrychaf ymlaen at edrych ar eich menter ddiweddaraf (hyd yn oed os mai dim ond er mwyn eich helpu i'w gwella.) Ond rwy'n AC yn siŵr y byddwn yn parhau i weld pethau gwych gennych chi yn y dyfodol. Pob lwc - rwy'n edrych ymlaen at weld beth DK New Media yn gorfod dod â Indianapolis a'r byd yn gyffredinol!

  • 4

   Nid yw'r ffaith bod Compendium yn defnyddio ei gymhwysiad ei hun i yrru strategaethau marchnata i mewn ... ynghyd â thwf y cwmni ... nid Robby annelwig na dymunol! Ni all unrhyw gwmni SEO 'warantu' canlyniadau - ni all unrhyw blatfform ychwaith! Dyma sut mae pobl yn trosoledd y platfform sy'n bwysig - a dyna lle y gallaf eu helpu.

   Diolch Robby! Rwy'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth ac rwyf bob amser yn gwerthfawrogi cael rhywun sy'n gofalu digon i gymryd yr amser a fy herio o bryd i'w gilydd. Hyd yn oed pan rydych chi'n anghywir ar y cyfan! (kidding).

 3. 5
 4. 7
 5. 9
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16

  Llongyfarchiadau ar eich menter newydd! Angen help mwyach? Byddwn i wrth fy modd yn dysgu mwy am y farchnad hon a gweithio i gwmni sy'n barod i fentro ac aros ar ben y technolegau diweddaraf.

 12. 17
 13. 18

  Post gwych doug! Fel y gwelwch, mae angen heb ei ddiwallu enfawr yn helpu sefydliadau o bob maint i dargedu ROI trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae gennych allu unigryw i ddysgu cwmnïau sut y gallant fod yn aelodau da o gymdeithas a gwneud mwy o arian. Ennill Ennill 🙂

  • 19

   Chris,

   Nid oes gormod o arweinwyr allan yna a fyddai'n annog eu gweithwyr fel hyn. Rwy'n ddiolchgar iawn ichi am yr holl gefnogaeth dros y blynyddoedd. Edrych ymlaen at lawer mwy o lwyddiant yn y dyfodol!

   Doug

 14. 20
 15. 21
 16. 23

  Llongyfarchiadau ar wneud y naid, Doug. Mae eich model busnes yn flaengar iawn ac yn un rydw i'n clywed mwy a mwy o bobl yn siarad amdano hefyd.

  Eich saws cyfrinachol yw eich gallu i ychwanegu gwerth at bopeth rydych chi'n ei gyffwrdd, felly does gen i ddim amheuaeth y byddwch chi'n parhau i wneud hynny mewn dull mwy uniongyrchol â'ch busnes eich hun.

  Kudos i chi.

  Jeff

 17. 24
 18. 26
 19. 28

  Newyddion rhyfeddol, Doug. Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau ar y fenter newydd. Edrych ymlaen at wylio pethau'n datblygu.

 20. 29

  doug, mae'r cyfan yn dechrau gwneud synnwyr i mi nawr. gadewch ef i google i'm helpu i roi'r darnau at ei gilydd. diolch am fy nghyflwyno i gompendiwm. dwi'n wallgof am y peth. dim ond dymuno y gallwn i chyfrif i maes ffordd i'w fforddio ar gyfer fy ngwefan!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.