Sylwadau Cadwch Ymwelwyr yn Darllen Eich Blog

sylwadau

Fe wnaethant glicio ar eich tudalen ... fe wnaethant ddarllen y cofnod blog y daethant amdano. Nid oedd unrhyw beth arall o ddiddordeb mawr iddynt. Rydych chi'n gwybod bod gennych chi lawer o swyddi diddorol y gallai fod gan unrhyw ddarllenydd ddiddordeb ynddynt, ond sut allwch chi eu dangos i'ch darllenwyr mwyaf newydd sydd 'newydd basio heibio'?

Heddiw cefais draffig gwych. Mac ydw i, PC ydw i ar dudalen flaen Netscape ac mae wedi casglu dros fil o drawiadau o'r ffynhonnell honno yn unig. Cafodd ei bostio ymlaen hefyd Furl, StumbleUpon, reddit, a Blasus. Rhoddaf ychydig o stats llawn ichi yfory ac adroddiad ar allu WordPress i wasanaethu cyfaint mor uchel â hynny. Mae fy mhwynt yma yn rhywbeth gwahanol, serch hynny.

Roedd hon yn gyfrol ddigon uchel y llwyddais i ddadansoddi troshaen safle a gweld i ble roedd cleientiaid yn mynd o fy nhudalen gartref. Mae adroddiad troshaenu gwefan yn un lle mae cliciau wedi'u rhannu'n graff ar draws eich tudalen we i ddarparu dangosydd gweledol o ganrannau'r clic-drwodd. Sylwais ar unwaith ar lawer o gliciau wedi'u canoli o amgylch fy Sylwadau Diweddar yn fy bar ochr. Mae'n dirwyn i ben y byddai 35% o'r bobl sy'n ymweld â'm tudalen gartref yn gadael y dudalen. Fodd bynnag, cliciodd 52.3% syfrdanol ar a Sylw Diweddar ar fy bar ochr! Waw!

Sylwadau Diweddar Troshaen Safle

Cliciodd tua 10% arall ar y dolenni sylwadau yn uniongyrchol o dan bob post. Mae hyn yn anhygoel! Mor ddiddorol ag y credaf yw fy mlog, mae ymwelwyr wir yn dibynnu ar sylwadau eraill i weld beth sy'n ddiddorol ar fy safle neu beidio.

Dywedodd ffrind i mi o'r gwaith, Randy, wrthyf ei fod ond yn darllen postiadau a oedd ag 1 sylw neu fwy ar flog. Roeddwn i'n meddwl ei bod yn ddiddorol a gwnes addasiadau i'r thema honno i nodi nifer y sylwadau; fodd bynnag, ni lwyddais erioed i fesur effaith wirioneddol y newidiadau hynny.

Heddiw, credaf fy mod wedi profi pa mor bwysig yw sylwadau, yn ogystal ag arddangos faint o sylwadau a wnaed ar bob post. Efallai y byddaf hyd yn oed yn ceisio gwneud ychydig mwy o waith ar fy nhudalen gartref ... efallai rhestr o swyddi gyda'r nifer fwyaf o sylwadau arnynt. Mae'n dangos i chi fod a wnelo cyfryngau cymdeithasol yn llwyr y sgwrs
. Mae dewis pwnc gwych ac ysgrifennu'n dda yn rhan o'r hafaliad, ond mae pobl yn fodau cymdeithasol - ac yn edrych tuag at bynciau sydd o ddiddordeb cyffredin.

SYLWCH: Rwy'n rhedeg eiddo'r Tad Rob Marsh Sylwadau diweddar ategyn. Mae hynny'n iawn ... Mae'r Tad Rob yn Offeiriad Catholig! Nid wyf yn credu bod pŵer yr ategyn yn cael unrhyw ddylanwad gan Uchod, ond rwy'n siŵr na all ychydig o ffydd brifo, iawn? Diolch, Dad Rob!