Sut mae Sylwadau'n Effeithio ar Beiriant Chwilio

sylwadau

A yw rhoi sylwadau ar flogiau eraill yn helpu fy safle peiriant chwilio? Mae algorithm graddio Google yn pwyso'n drwm ar ddolenni perthnasol yn ôl i'ch gwefan. Gan fod dolenni yn ôl i'ch gwefan yn helpu, oni fyddai'n gwneud synnwyr y byddai rhoi sylwadau a gadael eich dolenni ym mhobman o fudd i'ch gwefan? Ddim yn union.

Yn y fideo diweddar hon, Matt Cutts (Chwilio am Ansawdd ar gyfer Google) yn trafod y risgiau posibl o ganiatáu i ddefnyddwyr bostio sylwadau gyda sbam cyswllt ar eich blog. Mae gennych reolaeth dros y cynnwys ar eich gwefan, ac os bydd Google yn eich dal i gysylltu â gwefannau sbam, mae'n debyg y byddant yn ystyried sbam eich gwefan hefyd.

Mae hefyd yn cyffwrdd â'r rheswm y mae Google yn nodweddiadol ddim yn cosbi'ch gwefan am gysylltiadau sbam-mewn-ffiniau. Pe bai Google yn cosbi gwefannau am unrhyw fath o gyswllt (au) mewn-rwym, yna byddai cystadleuwyr yn adeiladu'r cysylltiadau gwaethaf posibl â'i gilydd gan geisio tynnu cystadleuaeth o'r canlyniadau chwilio.

Mae yna ddigon o flogiau o hyd nad ydyn nhw'n ychwanegu'r rel = ”nofollow” priodoli i ddolenni sylwadau. Pam fyddai perchennog blog eisiau gwneud hyn?

A blog dofollow mae dolen sylwadau yn wobr syml i ddefnyddwyr sy'n ychwanegu sylwadau ac adborth gwerthfawr. Mae perchennog y blog yn cael sylw gwerthfawr a gynhyrchir gan y defnyddiwr ac mae'r ymwelydd sy'n gadael sylw da yn cael cyswllt dofollow. Mae'r rhan fwyaf o flogiau sy'n caniatáu dolenni sylwadau dofollow yn cymedroli'r sylwadau a'r dolenni hynny yn llym, felly nid ydych yn debygol o ddianc rhag postio dolen oni bai bod eich sylw yn cyfrannu ac yn ychwanegu gwerth at y post blog.

Rheswm arall y gallai blog ganiatáu sylwadau dofollow yw os yw'r blog wedi bod o gwmpas ers amser maith ac nad yw'r perchennog yn diweddaru'r platfform yn aml. Credwch neu beidio, mae yna filoedd o flogiau sydd heb eu diweddaru ers i'r briodoledd rel = 'nofollow' gael ei ddyfeisio. Mae llawer o'r blogiau'n dal i gael eu defnyddio ac mae postiadau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd. Mae llawer o'r blogiau hyn yn cael eu cymedroli'n agos neu wedi'u llenwi â sbam sylwadau blog.

Os ydych chi'n ceisio adeiladu'ch proffil backlink byddwn i cadwch draw o bostiadau blog gyda sylwadau sbam eraill. Nid ydych yn debygol o gael eich cosbi o bostio dolenni wrth ymyl dolenni sbam, ond mae Google yn aml yn nodi'r tudalennau hyn sy'n llawn sbam ac yn eu hidlo o'u graff cyswllt.

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'r ymdrech i adeiladu'ch proffil backlink trwy bostio dolenni sylwadau blog yn werth yr ymdrech gan fod y gwefannau hyn fel rheol yn cynnwys cymaint o ddolenni sylwadau fel bod gwerth PageRank wedi'i rannu'n ormodol i basio gwerth sylweddol. Blog ni fydd cysylltiadau sylwadau â'r priodoledd rel = 'nofollow' yn trosglwyddo unrhyw werth i'ch gwefan.