CometChat: API Testun, Testun Grŵp, Llais, a Sgwrs Fideo a SDKs

API CometChat a SDK ar gyfer Testun, Llais, neu Sgwrs Fideo

P'un a ydych chi'n adeiladu cymhwysiad gwe, ap Android, neu ap iOS, mae gwella'ch platfform gyda'r gallu i'ch cwsmeriaid sgwrsio â'ch tîm mewnol yn ffordd anhygoel o wella profiad cwsmeriaid a dyfnhau ymgysylltiad â'ch sefydliad.

Mae CometChat yn galluogi datblygwyr i adeiladu profiad sgwrsio dibynadwy a llawn sylw i unrhyw ap symudol neu we. Mae nodweddion yn cynnwys Sgwrs Testun 1-i-1, Sgwrs Testun Grŵp, Dangosyddion Teipio a Darllen, Arwyddo Sengl (SSO), Galwadau Llais a Fideo, Dangosyddion Presenoldeb Ar-lein, Webhooks & Bots, Ymlyniadau Cyfryngau Cyfoethog, Hanes Negeseuon, a Negeseuon Personol.

Eu sgwrs API a chitiau datblygwr meddalwedd cadarn (SDK) yn cael eu gwneud yn benodol i'ch helpu chi i longio'n gyflymach ac i fod yn gwbl hyblyg gyda thri cham syml:

  1. Gosod SDKs - Mae citiau datblygwr meddalwedd ar gael ar gyfer Android, iOS, a JavaScript. Ac maen nhw i gyd yn gweithio gyda'i gilydd, felly mae'n hawdd sefydlu traws-lwyfan.
  2. Cysylltwch yn Ddiogel - Mae un llinell o god yn sefydlu cysylltiad diogel â gwasanaeth CometChat gan ddefnyddio'r un protocol sylfaenol â WhatsApp.
  3. Adeiladu Eich Profiad - Defnyddiwch eich elfennau UI gyda SDKs CometChat ac adeiladwch y nodweddion a'r estyniadau sydd eu hangen arnoch i greu'r profiad cyflawn.

Mae gan CometChat hefyd enghreifftiau cod cynhwysfawr ar gael am ddim ar GitHub. Mae'r SDKs yn gweithio'n wych yn Angular, React, React Native, Swift, Kotlin, PHP, Java, Laravel, Flutter, Firebase, NextJS, VueJS, a mwy. Mae tiwtorialau'n cynnwys sut i adeiladu ap llif byw, clôn Snapchat, ap clôn Clubhouse, ap Flutter Chat, Ap Sgwrsio Clone WebEx, ap wedi'i amgryptio HIPAA Ap Telefeddygaeth Cydymffurfio, Ap Clonio Chwyddo, Ap Sgwrsio Clôn Discord, clôn WhatsApp, Clone Slack, Clone Tinder, a llawer mwy!

Mae'r pris yn Dalu Wrth Fynd ac yn dibynnu ar y nodweddion a'r defnydd. Gyda CometChat's Am ddim bob amser cynllunio, gallwch brototeipio, adeiladu a phrofi am gyhyd ag sydd ei angen arnoch ar gyfer hyd at 25 o ddefnyddwyr gweithredol misol. Peidiwch â thalu dim nes eich bod yn barod i raddfa! 

Dechreuwch am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer CometSgwrs ac rwy'n defnyddio fy dolen affiliaite yn yr erthygl hon.