WordPress.com? Dyma pam y byddwn i'n ei ddefnyddio gyntaf.

Pam WordPress.com
Pam WordPress.com

Pam WordPress.com?

WordPress yw un o'r prif llwyfannau blogio ar gael ac yn dod mewn dwy ffurf, WordPress.com ac WordPress.org.

Ffurf gyntaf, WordPress.com, yn wasanaeth masnachol sy'n cynnig offer blogio am ddim ac â thâl (gan ddefnyddio WordPress wrth gwrs) ar y we. Mae WordPress.com yn defnyddio'r meddalwedd fel gwasanaeth model (aka SaS), cynnal yr offer meddalwedd blogio a gofalu am bethau fel diogelwch a darparu cynnwys (lled band, storio, ac ati).

Yr ail ffurf, WordPress.org, yw'r gymuned sy'n helpu i ddatblygu a chynnal y ffynhonnell agored fersiwn o'r meddalwedd WordPress. Gellir lawrlwytho'r holl offeryn blogio WordPress a'i osod i gyfrifiadur, gweinydd, neu ddarparwr cynnal o'ch dewis. Mae'r setup yn eich dwylo chi ac rydych chi'n gyfrifol am ddarparu'r diogelwch a'r cyflwyno cynnwys angenrheidiol.

Pam fyddech chi'n dewis un dros y llall?

Gadewch i ni ddechrau gyda pham WordPress.com yn gyntaf. Cofiwch, maen nhw'n darparu'r feddalwedd yn barod i fynd fel blog. Y setup rydych chi'n gyfrifol amdano, os ydych chi eisiau, yw dylunio golwg eich blog. Mae pethau fel themâu neu gynllun ar gael ichi eu trefnu. Mae yna ddiffygion ac mae WordPress.com yn cynnig awgrymiadau. Mae WordPress.com hefyd yn cynnig set o faint da o widgets ac ategion, sy'n offer blogio bach sy'n ychwanegu nodweddion ac ymarferoldeb i'ch blog. Er enghraifft, rydych chi eisiau mynegai o bostiadau blog yn y gorffennol? Mae yna y Widget archif. Am ddangos eich lluniau diweddaraf gan Flickr? Mae yna Widget Flickr.

Mae WordPress.com hefyd yn fusnes masnachol, sy'n cynnig eitemau ychwanegol i helpu i wella'ch blog. Mae gan yr pethau ychwanegol hyn bris, er nad ydyn nhw'n ddrud o gwbl, ac maen nhw'n helpu i adeiladu'ch blog hyd yn oed yn fwy. Er enghraifft, mae'r themâu diofyn yn ddigon dymunol i ddechrau blogio. Ond os ydych chi am i rai delweddau neu gynllun gyd-fynd yn agosach â'ch steil, yna efallai yr hoffech chi brynu a thema premiwm.

Pan ddechreuwch flog ar WordPress.com, yn y fersiwn am ddim, byddwch yn derbyn enw parth sy'n edrych fel hyn: your-blog-name.wordpress.com. Er enghraifft: farmbrownsays.wordpress.com. Er mwyn cael enw parth non-wordpress.com, bydd angen i chi uwchraddio'ch gwasanaeth i ddefnyddio a enw parth arfer.

Mae WordPress.com, unwaith eto, yn fusnes masnachol felly gallant, o bryd i'w gilydd, redeg hysbysebion ar y safleoedd blog am ddim. Gallwch osgoi cael yr hysbysebion hynny i'w gweld ar eich blog trwy brynu'r Bwndel Gwerth. Mae'r Bwndel Gwerth hefyd yn darparu ar gyfer lle ychwanegol (yn bwysig os oes gennych lawer o luniau), yn caniatáu ichi gael thema wedi'i haddasu, ac enw parth wedi'i deilwra.

Efallai y bydd angen i chi ystyried rhai cyfyngiadau ar ddefnydd WordPress.com. Nid yw'n bosibl defnyddio unrhyw ategyn rydych chi ei eisiau os nad yw WordPress.com eisoes yn darparu eu swyddogol iddo gwasanaeth. Er enghraifft, a ydych chi am ddefnyddio'r Marciau SexyBook ategyn? Nid oes gan WordPress.com SexyBookmarks fel rhan o'u gwasanaeth ategion craidd. Am ddefnyddio'r NextGen ategyn rheoli cyfryngau? Nid yw hyn hefyd yn rhan o gyfres ategion craidd WordPress.com.

Nid yw hyn i ddweud nad oes gan WordPress.com gysylltiadau rhannu (maen nhw, gwelwch Rhannu) neu reoli'r cyfryngau (hyn hefyd sydd ganddyn nhw, gweler Llyfrgell y cyfryngau). Y rheswm y mae WordPress yn cyfyngu ar y defnydd o ategion yw oherwydd bod ategion yn feddalwedd y mae'n rhaid ei chynnal dros amser i sicrhau gwasanaeth WordPress.com gweithredol. Gallai caniatáu unrhyw ategyn beri i'r gwasanaeth WordPress.com fethu ac, yn y broses, achosi problemau gyda'ch blog.

Pam defnyddio WordPress.com? Y rheswm mwyaf yw bod y gost, naill ai am ddim neu'r bwndeli premiwm, yn is na gorfod cynnal a cynnal eich gwefan WordPress.org eich hun. Meddyliwch am yr hyn y mae WordPress.com yn ei gynnig, yn eu fersiwn am ddim: platfform blogio yn barod i fynd ar weinydd gwe maen nhw'n ei reoli a'i gynnal. Ac ar gyfer y bwndeli premiwm, yn costio o $ 99 299 i $ (DIWEDDARIAD 2013 03 13: $ 99 i $ 299 y flwyddyn), maen nhw'n ymgymryd â'r llafur, amser, copïau wrth gefn, ac ymdrech i sicrhau bod eich blog ar gael ac yn hysbysu'ch cynulleidfa. Yna gallwch chi ganolbwyntio ar flogio, dod o hyd i'r syniadau diddorol hynny a'u rhannu ag eraill.

Beth am WordPress.org, WordPress hunangynhaliol? Gyda'r holl feddyliau uchod ar WordPress.com, pam fyddech chi hyd yn oed i lawrlwytho a gosod WordPress yn eich rhan eich hun o'r Rhyngrwyd?

Y prif reswm mae llawer o bobl yn gwneud hyn yw oherwydd mwy o reolaeth. Gellir defnyddio ategion a barochr o'ch dewis. Er enghraifft, os ydych chi'n ffotograffydd sydd eisiau creu orielau lluniau o'ch gwaith yna ategyn cyfryngau NextGen yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Neu, os ydych chi am addasu'r edrychiad yn drwm gyda themâu sylfaenol fel Traethawd Ymchwil or Genesis, yna mae WordPress.org ar eich cyfer chi.

Os ydych chi am redeg eich hysbysebion eich hun, WordPress hunangynhaliol yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Nid yw WordPress.com yn caniatáu i un redeg hysbysebion cysylltiedig neu ymgyrchoedd tebyg eraill (gweler y nodyn ar Hysbysebu).

Mae WordPress hunangynhaliol yn cynnig mwy o hyblygrwydd o ran gosod a chyflunio. Fodd bynnag, gyda'r hyblygrwydd hwnnw daw cyfrifoldeb. Rydych chi'n gyfrifol am gynnal (er enghraifft ar wasanaeth fel BlueHost), cynnal a chadw meddalwedd blog yn ôl yr angen (post hadau ymlaen uwchraddio), A copïau wrth gefn.

Pa un i'w ddewis? Os ydych chi'n fusnes dim ond cychwyn allan blogio yna byddwn yn argymell WordPress.com ac yn canolbwyntio ar ddatblygu eich blog fel arfer. Y rheswm am hyn yw gwerth eich amser: ydych chi eisiau futz (term ffansi am amser gwastraff) o gwmpas? Eich nod yw cyfathrebu â chynulleidfa, eich cwsmeriaid, yn rheolaidd. Mae'r costau o ddechrau arni, hyd yn oed gyda'r pecyn premiwm, yn isel o gymharu â'ch amser.

Ac os nad ydych chi'n fusnes a dim ond eisiau cyrraedd blogio, mae'n hawdd iawn cychwyn model rhad ac am ddim WordPress.com. Unwaith eto, nid oes raid i chi futz, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar gynnwys ac arfer blogio.

Ar ôl chwe mis, fwy neu lai, o flogio (wythnosol, dde?) Efallai yr hoffech chi ailedrych ar eich defnydd o WordPress.com. Meddyliwch am yr anghenion beirniadol busnes neu flog nad ydyn nhw wedi'u diwallu. Gyda'r anghenion hynny sydd heb eu diwallu mewn golwg gallwch wneud penderfyniad ar fudo i flog hunangynhaliol ai peidio. A (dyma nodwedd wirioneddol wych) mae'r mudo o WordPress.com i WordPress.org yn eithaf yn syth. Bydd angen cynllunio a phrofi ond mae'r broses yn hysbys iawn.

4 Sylwadau

  1. 1

    Mae'n rhaid i mi yn hollol, mae 100% yn anghytuno â chi ar yr un hon, John! 🙂 Fe wnaethoch chi nodi bod rheolaeth yn anfantais i westeio ar WordPress.com - nid rheolaeth ar gyfer teclynnau a themâu a hysbysebu yn unig mohono. Mae hefyd yn rheolaeth ar gyfer optimeiddio a storio. Safle hunangynhaliol ar WPEngine mae ganddo seilwaith llawer mwy cadarn, rheoli parthau, monitro diogelwch, copïau wrth gefn, ardal lwyfannu, consol rheoli ailgyfeirio, rhwydwaith cyflwyno cynnwys, system caching o'r radd flaenaf, mynediad at gyfeiriaduron gwreiddiau, rheolyddion defnyddwyr ... i gyd am lai na $ 99 y mis. Peidiwch â thanseilio'ch gosodiad WordPress trwy ei roi ar WordPress.com - mae'n wastraff amser mewn gwirionedd.

  2. 2

    Mae'n rhaid i mi gytuno â Doug ar yr un hon hefyd. Yn y diwedd, mae'n debyg nad yw hynny'n gymaint mwy o drafferth i fynd gydag un dros y llall pan ddaw'r cyfan i lawr iddo, ond rydych chi'n cael cymaint mwy o reolaeth wrth fynd ar y llwybr hunangynhaliol. Nawr, os yw rhywun eisiau archwilio WordPress a “chicio’r teiars” fel petai, yna gosodwch wefan bersonol ar yr ateb .com os nad ydych chi wir eisiau gwario unrhyw arian. Mae'n llawer gwell na Blogger, ond os ydych chi hyd yn oed y lleiaf lleiaf o ddifrif am yr hyn rydych chi'n ei wneud ar-lein. Ewch gyda'r datrysiad .com, ac unrhyw un sydd angen rhywfaint o help i gael pethau wedi'u gosod a'u ffurfweddu ar eu cyfer, rhowch wybod i mi.

  3. 3
  4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.