Sut I Lansio Ymgyrch Seiliedig ar y Tywydd yn Gyflym Heb Sgiliau Codio

Ymgyrch Tywydd Marchnata Tywydd Di-god

Ar ôl gwerthiannau Dydd Gwener Du, frenzy siopa Nadolig, a gwerthiannau ar ôl y Nadolig rydyn ni'n cael ein hunain yn nhymor gwerthu mwyaf diflas y flwyddyn unwaith eto - mae'n oer, yn llwyd, yn bwrw glaw ac yn bwrw eira. Mae pobl yn eistedd gartref, yn hytrach na mynd am dro o amgylch y canolfannau siopa. 

Mae astudiaeth 2010 gan yr economegydd, Kyle B. Murray, datgelodd y gallai dod i gysylltiad â golau haul gynyddu'r defnydd a'n tebygolrwydd o wario. Yn yr un modd, pan mae'n gymylog ac yn oer, mae ein tebygolrwydd o wario yn lleihau. Ar ben hynny, mewn llawer o wledydd, mae bwytai, bariau a chanolfannau siopa yn cael eu cau oherwydd cyfyngiadau llywodraethol. Ar y cyfan, nid yw'r rhagolwg yn edrych yn rhy addawol.

Sut allwch chi hybu'ch gwerthiannau yn nhymor gaeaf 2021 llwyd a diflas? Un strategaeth dda yw, ar ddiwrnodau tywydd arbennig o wael, ysgogi eich cynulleidfa i brynu gyda negeseuon personol, cyd-destunol. Ar ddiwrnodau oer, gaeafol, fe allech chi lansio ymgyrchoedd yn y tywydd a fyddai’n rhoi cymhelliant i’ch cwsmeriaid eu cymell i wario mwy - unrhyw beth o god cwpon, llongau am ddim, freebie i gerdyn rhodd neu hyd yn oed bwyntiau teyrngarwch ychwanegol a gafwyd ar ôl eu gosod gorchymyn. Mae'n swnio'n berffaith, ond sut i dargedu dim ond y cwsmeriaid hynny y mae eu rhagolygon tywydd yn cwrdd â rhai amodau? 

Beth yw marchnata tywydd

Mae marchnata tywydd (hefyd marchnata yn y tywydd neu farchnata a ysgogwyd gan y tywydd) yn awtomeiddio marchnata pwerus sy'n defnyddio data tywydd amser real i sbarduno hysbysebion a phersonoli negeseuon marchnata yn seiliedig ar y tywydd lleol.

Efallai y bydd yn ymddangos yn gymhleth ac yn cymryd llawer o amser i lansio ymgyrch yn y tywydd ond wrth lwc, gall datrysiadau SaaS, API-gyntaf ddarparu atebion cyflym o amser i'r farchnad a chyllideb isel ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint. 

Er mwyn helpu busnesau'r gaeaf hwn, rydyn ni, yn Taleb, wedi paratoi achos defnydd a thiwtorial o ymgyrch farchnata tywydd cod isel i gael ysbrydoliaeth. Rydym wedi canolbwyntio ar senarios y gellir eu sefydlu o fewn cwpl o ddiwrnodau i adael ichi barhau i'w ddefnyddio y tymor hwn. Rydym wedi gwneud arbrawf ac wedi sefydlu ymgyrchoedd cwpon a cherdyn rhodd yn fyd-eang ac yn lleol, gan ddefnyddio ychydig i ddim cod, gan ddefnyddio pum platfform API-gyntaf. Cymerodd y sefydlu ychydig oriau yn unig, gan gynnwys y cam delfrydio. Nid oedd ond angen i ni godio'r ffurflen naidlen sy'n casglu e-byst ac yn rhannu geolocation IP y defnyddiwr, ond os oes gennych chi ffurflen o'r fath y tu allan i'r blwch yn eich platfform CMS, efallai y byddwch chi'n hepgor y cam hwnnw. 

I sefydlu'r ymgyrchoedd, bydd angen y llwyfannau canlynol arnoch chi: 

Mae gan yr holl offer hyn dreial am ddim ar gael ym mis Ionawr 2020, felly gallwch roi cynnig ar y sefydlu hwn cyn ymrwymo i unrhyw danysgrifiadau.

Rydym wedi creu dau senario ymgyrchu - un ar gyfer cwmnïau lleol a'r llall ar gyfer busnesau byd-eang. Dyma drosolwg byr o'r hyn y gallwch ei sefydlu mewn cwpl o oriau gan ddefnyddio offer y soniwyd amdanynt o'r blaen a pha gamau y dylech eu dilyn i sefydlu'r cyfan:

Enghraifft 1: Caffi Berlin - Ymgyrch Tywydd Lleol

Ymgyrch hyrwyddo yw hon ar gyfer caffi yn Berlin. Ar ddechrau tymor y gaeaf, mae defnyddwyr yn cael dau god hyrwyddo trwy neges destun y gallant eu defnyddio dim ond os yw'n bwrw eira (mae'r cod cyntaf yn weithredol os yw'r tymheredd yn uwch na -15 ° C, un arall os yw'r tymheredd yn is na -15 ° C). Mae'r cwponau yn anabl neu'n cael eu galluogi bob dydd yn awtomatig, yn seiliedig ar y rhagolygon tywydd ar gyfer Berlin yr ydym yn ei wirio bob dydd yn 7 AC trwy awtomeiddio Zapier. Dim ond unwaith y gall y cwponau gael eu hadbrynu fesul cwsmer. 

Dyma'r rhesymeg hyrwyddo:

 • Os yw'n bwrw eira yn Berlin, galluogwch gwpon cyhoeddus -20%. 
 • Os yw'n bwrw eira a bod y tymheredd wedi gostwng o dan -15 ° C yn Berlin, galluogwch gwpon cyhoeddus -50%. 
 • Os nad yw'n bwrw eira, analluoga'r ddau gynnig. 

Dyma'r llif y byddai'r ymgyrch yn ei ddefnyddio: 

Ymgyrch Sbarduno Tywydd - Taleb, Twilio, Aeris, Zapier

Dyma'r camau y byddai angen i chi eu dilyn i'w sefydlu: 

 1. Mewngludo'ch sylfaen cwsmeriaid i Voucherify (sicrhau bod proffiliau cwsmeriaid yn cynnwys lleoliad a rhif ffôn). 
 2. Adeiladu segment ar gyfer cwsmeriaid o Berlin. 
 3. Creu dau god annibynnol ar gyfer -20% a -50% gyda phatrwm cod wedi'i addasu. 
 4. Rhannwch y codau â chwsmeriaid trwy SMS trwy integreiddio Twilio. Gall neges enghreifftiol edrych fel hyn:

rhybudd tywydd sms twitter

 • Ewch i Zapier ac adeiladu cysylltiad ag AerisWeather. 
 • O fewn llif Zapier, gofynnwch i AerisWeather wirio'r tywydd ym Merlin bob dydd yn 7 AC. 
 • Sefydlu'r llif gwaith Zapier canlynol: 
 • Os bodlonir yr amodau tywydd, mae Zapier yn anfon cais POST i Voucherify i alluogi talebau.
 • Os na fodlonir yr amodau tywydd, mae Zapier yn anfon cais POST i Voucherify i analluogi'r talebau. 

Enghraifft 2: Ymgyrch Tywydd Byd-eang Am Siop Goffi Ar-lein - Gadewch iddo Eira

Mae'r senario ymgyrch hon wedi'i bwriadu ar gyfer cwmnïau byd-eang sydd â defnyddwyr wedi'u gwasgaru mewn gwahanol leoliadau. Gyda'r llif hwn, gallwch dargedu defnyddwyr o wahanol ddinasoedd a gwledydd yn seiliedig ar eu tywydd lleol.

Dyma'r rhesymeg hyrwyddo: 

 • Os yw'n bwrw eira, bydd y defnyddwyr yn cael cwpon ar gyfer thermos am ddim, y gellir ei ad-dalu os yw eu harcheb yn uwch na 50 $. 
 • Os yw'n bwrw eira a bod y tymheredd yn is na -15 ° C, bydd y defnyddwyr yn cael cerdyn rhodd 40 $ sy'n ddilys ar gyfer archebion uwch na 100 $.

Rheolau'r ymgyrch:

 • Gellir ei ad-dalu unwaith fesul cwsmer. 
 • Dilysrwydd cwpon saith diwrnod ar ôl ei gyhoeddi.  
 • Dilysrwydd cardiau rhodd am hyd yr ymgyrch (yn ein hachos ni, rhwng 01/09/2020 a 31/12/2020). 

Byddai taith y defnyddiwr yn yr ymgyrch hon yn edrych fel hyn: 

Mae hysbyseb (er enghraifft, hysbyseb Google neu Facebook) yn arwain at y dudalen lanio gyda ffurflen i'w llenwi. Ar y ffurflen, mae'n rhaid i ymwelydd alluogi rhannu lleoliad a nodi ei gyfeiriad e-bost i gymryd rhan yn yr ymgyrch sy'n seiliedig ar y tywydd.

Ymgyrch Hysbysebu Sbardun Eira

Os oes gan y defnyddiwr, yn ei leoliad (a ddarperir gan borwr), ar adeg llenwi'r ffurflen, yr amodau tywydd a bennir yn yr ymgyrch, byddant yn cael y cwpon neu'r cerdyn rhodd, yn y drefn honno. 

Ymgyrch Marchnata E-bost Sbardun Eira

Bydd y cwponau neu'r cardiau rhodd yn cael eu danfon i'r defnyddwyr cymwys trwy ddosbarthiad e-bost Braze. Bydd y cwponau / cardiau rhodd yn cael eu dilysu yn erbyn rheolau'r ymgyrch (gan Voucherify), a dim ond y cwsmeriaid y mae eu gorchmynion yn bodloni'r meini prawf a osodwyd ymlaen llaw fydd yn gallu eu hadbrynu. 

Sut y byddai'n gweithio o safbwynt technegol?

 1. Daw'r defnyddiwr i'r tudalen glanio ac yn llenwi'r ffurflen i rannu eu gwybodaeth e-bost a geolocation trwy API porwr
 2. Mae'r ffurflen yn anfon y data cwsmeriaid trwy webhook i Zapier: 
 3. Mae Zapier yn anfon y data i Segment. 
 4. Mae Segment yn anfon y data i Braze a Voucherify.
 5. Mae Zapier yn gofyn i AerisWeather am y tywydd lleol i'r defnyddiwr, yn seiliedig ar y wybodaeth geolocation. Mae dau lwybr posib y bydd Zapier yn eu dilyn: 

 • Os yw'n bwrw eira a bod y tymheredd yn is na -15 ° C, yna:
  • Mae Zapier yn gofyn i Voucherify ddiweddaru'r cwsmer a grëwyd o'r blaen gyda metadata: isCold: true, isSnow: true.
  • Mae dosbarthiad cardiau rhodd cardiau awtomatig yn awtomatig, wedi'i sbarduno pan fydd y cwsmer yn mynd i mewn i'r segment perthnasol. Bydd y segment yn casglu cwsmeriaid sy'n cwrdd â dau ofyniad metadata isCold: true AND isSnow: true.
 • Os yw hi'n bwrw eira yn lleoliad y defnyddiwr, ac mae'r tymheredd yn uwch na -15 ° C, yna: 
  • Mae Zapier yn gofyn i Voucherify ddiweddaru'r cwsmer gyda metadata: isCold: false, isSnow: true.
  • Mae'r dosbarthiad codau disgownt thermos am ddim yn awtomatig, wedi'i sbarduno pan fydd y cwsmer yn mynd i mewn i'r segment perthnasol. Bydd y segment yn casglu cwsmeriaid sy'n cwrdd â dau ofyniad metadata isCold: false AND isSnow: true.

Dyma grynodeb o'r camau y byddai'n rhaid i chi eu cymryd i sefydlu'r ymgyrch hon: 

 1. Creu metadata cwsmeriaid yn Voucherify. 
 2. Adeiladu segmentau cwsmeriaid yn Voucherify. 
 3. Sefydlu dwy ymgyrch - cwponau unigryw a chardiau rhodd yn Voucherify. 
 4. Paratowch ddosbarthiad awtomataidd gyda Braze gan ddefnyddio'r nodwedd Custom Attributes. 
 5. Creu tudalen lanio gyda ffurflen i gasglu gwybodaeth i gwsmeriaid a botwm i alluogi rhannu lleoliad. (yma efallai y bydd angen datblygwr arnoch chi i'ch helpu chi os nad oes gennych chi ffurflenni y tu allan i'r blwch yn eich platfform e-fasnach / CMS).
 6. Sefydlu integreiddiad Segment i ddal data sy'n dod o'r ffurflen a'i drosglwyddo i Braze a Voucherify.
 7. Ewch i Zapier a chreu Zap gydag plug-ins AerisWeather, Segment a Voucherify.

Gallwch chi addasu'r llif yn rhydd i gyflawni ein nodau busnes unigryw. Mae'r llif uchod yn seiliedig ar ddilysu'r amodau tywydd pan fydd cwsmeriaid yn llenwi'r ffurflen ar y dudalen lanio. Gallech newid y llif hwn fel bod yr amodau tywydd yn cael eu gwirio ar hyn o bryd o adfer y cymhelliant yn eich siop. Yn y math hwn o ymgyrch, byddai'r holl gwsmeriaid yn derbyn y cynnig ond dim ond yn yr amodau tywydd a ddiffiniwyd y byddai modd ei ddefnyddio. Chi sydd i benderfynu pa lif sy'n gweddu'n well i'ch anghenion. 

Mae'r ddau hyrwyddiad yn eithaf hawdd eu sefydlu a defnyddio datrysiadau API-gyntaf sy'n cynnig treialon am ddim. Gallwch eu sefydlu eich hun, lansio am gwpl o ddiwrnodau a gweld y canlyniadau, cyn ymrwymo i danysgrifiadau taledig. Os ydych chi am ei sefydlu, gallwch ddarllen y canllaw llawn gyda sgrinluniau a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer y ddau senario ymgyrch ar Voucherify.io 200 cylchgrawn Iawn.

Dim ond un achos defnydd o'r llwyfannau uchod yw'r ddwy ymgyrch hyn. Mae yna ddigon o hyrwyddiadau eraill y tu allan i'r bocs y gallwch chi eu hadeiladu gan ddefnyddio'r platfformau hyn a / neu API-gyntaf eraill. 

Ynglŷn â Voucherify.io

Mae Voucherify yn System Rheoli Hyrwyddo API-gyntaf ar gyfer Timau Digidol sy'n grymuso timau marchnata i lansio ymgyrchoedd cwpon, atgyfeirio, disgownt, rhoddion a theyrngarwch cyd-destunol yn gyflymach.

Dechreuwch gyda Taleb

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.