PHP: Llyfr Gwych a Fframwaith MVC ar gyfer PHP

Mae'r bobl drosodd yn Cyhoeddi Packt wedi cael swydd ddiweddar lle roeddent yn annog datblygwyr / blogwyr PHP i ddarllen llyfr a blog newydd amdano. Rwy'n gwerthfawrogi cyfleoedd fel hyn yn fawr - ni ofynnodd y rhai am bostio positif na negyddol, dim ond adolygiad gonest o'r llyfr maen nhw'n ei ddarparu (heb unrhyw gost).

1847191746Mae'r llyfr a gefais yn CodeIgniter ar gyfer Datblygu Cymwysiadau PHP Cyflym, ysgrifennwyd gan David Upton.

Mae fy hoff lyfr ar PHP / MySQL yn dal i fod Datblygiad Gwe PHP a MySQL. Mae'n PHP 101 a MySQL 101 i gyd wedi'u lapio mewn llyfr gwych, cynhwysfawr gyda thunelli o samplau cod. Mae CodeIgniter yn ganmoliaeth berffaith, efallai canllaw PHP 201. Mae'n cymryd yr holl godio caled PHP trwyadl ac yn cyflenwi fframwaith i ddatblygu cod yn gyflymach a chydag arferion gorau a MVC system.

Yn ôl Wicipedia:

Patrwm pensaernïol a ddefnyddir mewn peirianneg meddalwedd yw rheolydd golwg model (MVC). Mewn cymwysiadau cyfrifiadurol cymhleth sy'n cyflwyno llawer iawn o ddata i'r defnyddiwr, mae datblygwr yn aml yn dymuno gwahanu pryderon data (model) a rhyngwyneb defnyddiwr (gweld), fel na fydd newidiadau i'r rhyngwyneb defnyddiwr yn effeithio ar drin data, ac na fydd y data gellir ei ad-drefnu heb newid y rhyngwyneb defnyddiwr. Mae'r rheolydd model-model yn datrys y broblem hon trwy ddatgysylltu mynediad data a rhesymeg busnes o gyflwyno data a rhyngweithio â defnyddwyr, trwy gyflwyno cydran ganolradd: y rheolydd.

Ar wahân i fod wedi'i ysgrifennu'n dda gyda thunelli o enghreifftiau o'r byd go iawn, un o'r pethau rwy'n eu hoffi orau am y llyfr hwn yw ei fod yn esbonio'r hyn nad ydyw. CodeIgniter yn fframwaith ffynhonnell agored a dyfir gartref. O'r herwydd, mae ganddo rai cyfyngiadau cyfaddef. Mae'r llyfr yn mynd i mewn i'r rhain yn fanwl. Cyfyngiadau cwpl a welais oedd diffyg cydrannau hygyrchedd wrth arddangos cydrannau rhyngwyneb defnyddiwr fel angorau, tablau a ffurflenni ac unrhyw gyfeiriad at hen APIs REST XML a Gwasanaethau Gwe. Fodd bynnag, credaf y gallai'r opsiynau hynny gael eu hychwanegu'n hawdd mewn fersiynau yn y dyfodol - cawn weld!

Yr adran fwyaf cyflawn o CodeIgniter, yn fy marn i, yw llyfrgell y gronfa ddata. Rwy'n ysgrifennu bod cysylltiadau ac ymholiadau MySQL yn hynod o llafurus ac yn llafurus. Rwyf am gloddio i CodeIgniter ar unwaith i ddefnyddio eu fframwaith cronfa ddata, credaf y bydd yn arbed tunnell o amser imi - yn enwedig wrth ysgrifennu / ail-ysgrifennu ymholiadau! Mae yna hefyd ychwanegiadau gwych ar gyfer trin Ajax, JChart a Delwedd.

Os yw'n swnio fy mod i'n trafod CodeIgniter yn fwy na'r llyfr, mae'r ddau mewn gwirionedd yn un yn yr un peth. Mae'r llyfr yn ffordd berffaith o ddysgu technegau datblygu uwch, nid dim ond defnyddio CodeIgniter. Byddwn yn argymell y llyfr yn fawr. Mae'r llyfr yn nodi “Gwella'ch cynhyrchiant codio PHP gyda'r fframwaith ffynhonnell agored cryno MVC CodeIgniter rhad ac am ddim!”. Mae hyn yn onest!

Os oes gennych ddiddordeb yn CodeIgniter, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwylio'r Fideo Cyflwyniad.

2 Sylwadau

  1. 1

    Nod fframwaith yw gwneud y broses o ysgrifennu cymwysiadau ar y we yn symlach.

    Mae'n haws rheoli cais sydd wedi'i ddylunio o amgylch MVC oherwydd ei fod wedi'i rannu'n haenau, sy'n caniatáu ar gyfer datblygiad annibynnol. Mae hyn yn hyrwyddo ailddefnydd cod trwy fodelau adeiladu, y gellir eu hailddefnyddio trwy gydol y cais.

  2. 2

    Nod fframwaith yw gwneud y broses o ysgrifennu cymwysiadau ar y we yn symlach.

    Mae'n haws rheoli cais sydd wedi'i ddylunio o amgylch MVC oherwydd ei fod wedi'i rannu'n haenau, sy'n caniatáu ar gyfer datblygiad annibynnol. Mae hyn yn hyrwyddo ailddefnydd cod trwy fodelau adeiladu, y gellir eu hailddefnyddio trwy gydol y cais.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.